Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti veya Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi; Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Türk devletidir. Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundadır. Devlet, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur.

İstanbul ile sınırlı bir şehir devletine dönüşmüş olan Bizans İmparatorluğu'nu yıkmış, bazı tarihçilere göre bu yeni Çağ'ı başlatan olay olmuştur.

Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanından 36 padişah yani toplam, 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye isimlendirilen padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır. Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında yayınlanan bir tür genelge olan Adaletname; kanunlara uyulması ve herhangi bir haksızlığa hiç kimsenin uğratılmaması konuları hakkında kaleme alınırdı. Osmanlı tahtına toplam, 36 padişah oturmuştur. Bunlar;

Sultan Osman Gazi

Babası; Ertuğrul Bey Annesi, Adı bilinmiyor. Doğum Tarihi, 1258 Tahta Çıkışı, 1299 (1300) Ölümü, 1324

1284-1326 Yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra, gözü pek ve mertliği, ahlakı ve meziyetleri ile aşiret, kavim ve kabileye baş olacak liderlik vasfına sahip olduğundan dolayı bu göreve getirildi. Cesareti ve kahramanlığı yüzünden ona "Kara Osman Bey" lakabı takılmıştı.

"Oğuzname "de kahramanlara "Karaların karası" diye atıfta bulunulur.

Sultan Orhan Gazi

Babası, Sultan Osman Bey Annesi, Mal Hatun Doğum Tarihi, 1281 Tahta Çıkışı, 1326 Ölümü, 1360

Sultan Orhan Gazi. 1324-1360 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babası Bizans'lılara karşı mücadeleye giriştiği tarihten itibaren askerlik ve idari işlere atılarak devlet idaresini öğrendi. Akça Koca Gazi'nin öğrencisi oldu. Fazla gösterişi sevmezdi, ömrünün büyük bir kısmını savaş alanlarında geçirdi.

Sultan Murad Hüdavendigar

Babası, Sultan Orhan Bey Annesi, Nilüfer Hatun Doğum Tarihi, 1326 Tahta Çıkışı, 1360 Şehit Olduğu Tarih, 1389

Sultan Murad, 1360-1389 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının Bursa'yı aldığı 1326 tarihinde doğdu. Annesi Nilüfer Hatun'du. İyi bir askeri ve idari teşkilatçı idi. Osmanlı Devleti'nin küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmesi çalışmaları O'nun zamanında başlamıştır. Karamanoğlu Devleti'ni yıkmış, Anadolu'daki bir engeli ortadan kaldırmıştır. Edirne'yi ve çevresini alarak ülkesini Balkanlar bölgesinde genişletmiştir.

Sultan Yıldırım Bayezid Han

Babası, Sultan 1. Murad Annesi, Gülçiçek Hatun Doğum Tarihi, 1360 Tahta Çıkışı,v1389 Ölümü, 8 Mart 1403

Sultan Bayezid. 1389-1403 yılları arasında Osmanlı Devletini idare etti. Babasının saltanatının ilk yıllarında O'nunla birlikte savaşlara katılarak iyi bir komutan olarak yetişti. Babasının savaş sırasında vefatı üzerine idaresini eline aldı. Rumeli'deki fetihlerinden sonra Anadolu'ya dönüp, birçok yerleri ülkesine katarak sınırlarını genişletti.

Sultan Mehmed Çelebi Han

Babası, Sultan Bayezid Han Annesi, Devlet Hatun Doğduğu Tarih, 1387 Padişah Olduğu Tarih, 1413 Öldüğü Tarih, 1421

Sultan Mehmed, 1387-1421 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının ölümü üzerine başlayan taht kavgaları yüzünden kardeşleriyle savaşmak zorunda kaldı. Fetret Devri denilen şehzadeler saltanat kavgasına son vererek 1413 yılında 26 yaşında tahta geçti.

Sultan II.Murad Han

Babası, Sultan I. Mehmed Han Annesi, Emine Hatun Doğduğu Tarih, 1402 Devlet Reisi Olduğu Tarih, 1421-1443 İkinci defa, 1443 Son defa, 1444-1451 Öldüğü Tarih, 3 Şubat 1451

Sultan II.Murad, 1421-1451 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Anadolu'da Timur ile yapılan savaşlar sırasında ülke topraklarından çıkmış olan Balkanlar bölgesindeki önemli bölgeleri tekrar ülkesine kazandırdı.

Fatih Sultan Mehmed Han

Babası, Sultan II. Murad Annesi, Hüma Hatun Doğduğu Tarih, 30 Mart 1432 Padişah Olduğu Tarih, 1444-1451 Öldüğü Tarih, 3 Mayıs 1481

Sultan II.Mehmed, yedinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. 1451-1481 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Edirne'de dünyaya gelmiştir. Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Üstün zekası küçük yaşlarda çıkmıştır.

Sultan II. Bayezid Han

Babası, Sultan II. Mehmed Annesi, Mükrime Hatun Doğduğu Tarih, 1452 Padişah Olduğu Tarih, 19 Mayıs 1481 Tahttan Mecburi İnişi, 25 Nisan 1512 Öldüğü Tarih, 26 Mayıs 1512

Sultan II. Bayezid, sekinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. 1481-1512 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının 1481 tarihinde sefere giderken Gebze yakınlarında vefatı üzerine devlet ileri gelenleri tarafından iktidara getirilmiştir.

Yavuz Sultan Selim Han

Babası, Sultan II. Bayezid Annesi, Ayşe Hatun Doğum Tarihi, 1470 Tahta Çıkışı, 25 Nisan 1512 Ölümü, 21 Eylül 1520

Sultan Selim, dokuzuncu padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. 1512-1520 Yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Kendinden öncekilere kıyasla en az iktidarda kalan Padişah oldu. Tahtı babasından zorla alarak, onun sakin kişiliğine karşılık, hırslı, mücadeleci ve çok atak bir yapıya sahipti.

Kanuni Sultan Süleyman Han

Babası, Yavuz Sultan Selim Annesi, Hafize Hatun Doğum Tarihi, 1495 Tahta Çıkışı, 30Eylül 1520 Ölümü, 6/7 Eylül 1566

1520-1566 Yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının ölümü üzerine, O'nun tek oğlu olarak 1520 tarihinde Manisa'dan İstanbul'a gelerek onuncu padişah olarak tahta geçti. Osmanlı Padişahları arasında iktidarda hemen hemen en uzun kalan, Osmanlı Devleti'ni en büyük sınırlarına ulaştıran Sultan oldu.

Sultan II. Selim Han 1524-1574

Babası, Kanuni Sultan Süleyman Annesi, Hürrem Sultan Doğum Tarihi, 1524 Padişah Olduğu Tarih, 29 Eylül 1566 Öldüğü Tarih, 21 Aralık 1574

1566-1574 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının ölümü üzerine, O'nun tek oğlu olarak 1566 tarihinde padişah olarak tahta geçti. Dedesi Selim Han gibi 8 yıl taht'a kalarak kısa bir iktidar dönemi yaşadı.

Sultan III. Murad Han 1546-1595

Babası, Sultan II. Selim Annesi, Nur Banu Sultan Doğum Tarihi, 1546 Tahta Çıkışı, 22 Aralık 1574 Ölümü, 16 Ocak 1595

1574-1595 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının öldüğünde Manisa'da vali olarak bulunuyordu. Sokullu Mehmed Paşa'nın kendisine ilettiği haber üzerine İstanbul'a gelerek on ikinci padişah olarak iktidarı teslim aldı.

Sultan III. Mehmed Han 1566-1603

Babası, Sultan III. Murad Annesi, Safiye Sultan Doğduğu Tarih, 27 Ocak 1595 Öldüğü Tarih, 22 Aralık 1603

Sultan III. Mehmed, on üçüncü padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Manisa'da doğdu. Annesinin gözetiminde ve etkisinde iyi eğitim alarak yetişti.

Sultan I. Ahmed Han 1590-1617

Babası, Sultan III. Mehmed Annesi, Handan Sultan Doğduğu Tarih, 18 Nisan 1590 Padişah Olduğu Tarih, 21 Aralık 1603 Ölümü, 22 Kasım 1617

Sultan Ahmed, on dördüncü padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Eski geleneği bozarak kardeşi Mustafa'yı katletmedi. Küçük yaşta saltanat sorumluluğunu teslim aldığında devlet doğuda İran ile batı da Avusturya ile harp halinde idi.

Sultan I. Mustafa Han 1592-1639

Babası, Sultan III. Mehmed Annesi, İsmi tarihe kaydedilmemiş. Doğduğu Tarih, 22 Kasım 1617 Tahttan İndirildiği Tarih, 26 Şubat 1618 Ölümü, Ocak 1639

Sultan Mustafa, on beşinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Babası Manisa'da Sancak Beyi iken dünyaya gelmiştir. Kardeşi I. Ahmed'in genç yaşta vefatı üzerine 22 Kasım 1617'de tahta çıkmıştır.

Sultan II. Osman Han

Babası, Sultan I. Ahmed Annesi, Mahfiruz Sultan Doğum Tarihi, 3 Kasım 1604 Tahta Çıkışı, 26 Şubat 1618 Tahttan İndirildiği Tarih, 19 Mayıs 1622 Ölümü, 20Mayıs 1622

Sultan, II. Osman, padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Sultan Osman genç yaşta tahta çıktığı zaman divan çerileri arasında değişiklik yaptı.

Sultan IV. Murad Han

Babası, Sultan I. Ahmed Annesi, Kösem Sultan Doğum Tarihi, 27 Temmuz 1612 Tahta Çıkışı, 10 Eylül 1623 Ölümü, 19 Şubat 1640 Gecesi

Sultani IV. Murad. Osmanlı tahtına on yedinci padişah olarak, çok genç yaşta, Eylül 1623'te geçti.

Sultan İbrahim Han 1616-1648

Babası, Sultan I. Ahmed Annesi, Kösem Sultan Doğduğu Tarih, 4 Kasım 1615 Padişah Olduğu Tarih, 9 Şubat 1640 Tahttan İndirildiği Tarih, 8 Ağustos 1648 Öldürülmesi, 18 Ağustos 1648

Sultan İbrahim, 8 Şubat 1640'da kardeşi IV. Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında ve on sekinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü.

Sultan IV. Mehmed Han 1642-1693

Babası, Sultan İbrahim Annesi, Hatice Turhan Sultan Doğduğu Tarih, 2 Ocak 1642 Padişah Olduğu Tarih, 8 Ağustos 1648 Tahttan İndirildiği Tarih, 8 Kasım 1648 Ölümü, 6 Ocak 1693

Sultan IV. Mehmed, on dokuzuncu padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. İstanbul'da doğmuştur. Babası Sultan İbrahim'den başka hanedanın devamını sağlayacak erkek evlat bulunmadığı için doğumu çok büyük sevinç yaratmış ve üç gün, üç gece şenlik yapılmıştı.

Sultan II. Süleyman Han 1642-1691

Babası, Sultan İbrahim Annesi, Saliha Dila Sultan Doğduğu Tarih, 15 Nisan 1642 Padişah Olduğu Tarih, 8 Kasım 1687 Ölümü, 22 Haziran 1691

Sultan IV. Mehmed'in 8 Kasım 1687'de tahttan indirilmesi ile yirminci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadelik hayatı İstanbul ve Edirne saraylarında geçmişti.

Sultan II. Ahmed Han 1643-1695

Babası, Sultan İbrahim Annesi, Muazzez Sultan Doğduğu Tarih, 25 Şubat 1643 Padişah Olduğu Tarih, 22 Haziran 1691 Ölümü, 6 Şubat 1695

Sultan Ahmed, Edirne'de yirmi birinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Devlet 2. Viyana bozgununun sarsıntılarından kurtulmak için Avusturya'ya karşı yeni sefer hazırlığına girmişlerdir.

Sultan II. Mustafa Han 1664-1704

Babası, Sultan IV. Mehmed Annesi, Emetullah Rabia Doğduğu Tarih, 5 Haziran 1664 Padişah Olduğu Tarih, 6 Şubat 1695 Tahttan İndirildiği Tarih, 23 Ağustos 1703 Ölümü, 8 Ocak 1704

Sultan Mustafa, 1664 yılında Ediene'de doğdu. İyi bir eğitim gördü. 1695 yılında yirmi ikinci padişah olarak 31 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. Devlet yönetimini teslim aldığında, ilk sözü ataları gibi fetihler yapmak, kaybedilen toprakları geri almak için ordunun başında sefere çıkacağını bildirmiştir.

Sultan III. Ahmed Han 1673-1736

Babası, Sultan IV. Mehmed Annesi, Emetullah Sultan Doğduğu Tarih, 30/31 Aralık 1673 Padişah Olduğu Tarih, 22 Ağustos 1703 Tahttan İndirildiği Tarih, 1/2 Ekim 1730 Ölümü, 1 Temmuz 1736

Sultan III. Ahmed, yirmi üçüncü padişah olarak Ağustos 1703'de Osmanlı tahtına çıktı. Annesinin desteği ile iyi bir eğitim almış, zeki bir şehzade idi. Çocukluğu rahat bir şekilde geçtiği için devlet işlerini takip edebilmiş, devlet idaresi hakkında da bilgi sahibi olmuştur.

Sultan I. Mahmud Han 1696-1754

Babası, Sultan II. Mustafa Annesi, Saliha Sultan Doğduğu Tarih, 2 Ağustos 1696 Padişah Olduğu Tarih, 2 Ekim 1730 Ölümü, 13 Aralık 1754

Sultan Mahmud, yirmi dördüncü padişahı olarak, Ekim 1730'da Osmanlı tahtına çıktı. Sultan Mahmud, anne kucağında ve onun sevgisi ile büyümüş ve dönemin en ünlü hocalarından iyi bir eğitim almıştı. Güçlü zekası ve öğrenme isteği, kısa zamanda çok bilgili olmasını sağlamıştı.

Sultan III. Osman Han 1699-1757

Babası, Sultan II. Mustafa Annesi, Şehsuvar Sultan Doğduğu Tarih, 2 Ocak 1690 Padişah Olduğu Tarih, 13 Aralık 1754 Ölümü, 29/30 Ekim 1757

Sultan III. Osman, yirmi beşinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliği sarayda gözetim altında geçmişti. İyi bir eğitim almış, kendini yetiştirmişti. Yumuşak karakteri olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi.

Sultan III. Mustafa Han 1717-1774

Babası, Sultan III. Ahmed Annesi, Mihrimah Sultan Doğduğu Tarih, 28 Ocak 1717 Padişah Olduğu Tarih, 30 Ekim 1757 Ölümü, 21 Ocak 1774

Sultan Mustafa, yirmi altıncı padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Annesinin desteği ile iyi bir eğitim alarak yetişti. Sarayda serbest olarak büyüdüğü için devlet işlerini de yakından öğrenme fırsatı oldu. Çok zeki idi, çalışmayı da seviyordu.

Sultan I. Abdülhamid 1725-1789

Babası, Sultan III. Ahmed Annesi, Rabia Sultan Doğduğu Tarih, 20 Mart 1725 Padişah Olduğu Tarih, 21 Ocak 1774 Öldüğü Tarih, 6/7 Nisan 1789

Sultan Abdülhamid, yirmi yedinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Çocukluğu saray içinde eğitim alarak geçti. Kitap okuma sevgisi onu geçmişi ile bağlıyordu.

Osmanlı Padişahları Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Padişahları"
Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı, Türk'lerin tarih boyunca kurduğu büyük imparatorluklardan biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Beylikten devlet yapısına, oradan imparatorluğa yürüyüş adını Ertuğrul Gazi oğlu Osman Beyden almıştır. 1299 yılında sistemli d...
Osmanlıda Toprak Sistemi
Osmanlı'da Toprak Sistemi: 1299-1922 yılları arasında Türk ve İslam devletinde toprak adı verilen yeryüzünün üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların parçalanması ve bozulması ile meydana gelen en üst tabakanın paylaşılması ve yönetilmesini i...
4. Murat
4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte Bağdat Fatihi ve Sahib-i Kıran ve Gazi...
Tekfur
Tekfur Bizans İmparatorluğu zamanında, vali makamında olan kişilere verilen addır. Bir nevi dere beyliği olarak da düşünülebilir.Tekfurun kelime anlamı nedir? Ermeniceden alıntı olan bu sözcük, aynı zamanda Anadolu'daki ve Rumeli’deki Hristiyan...
2. Abdülhamit
2. Abdülhamit 34. Osmanlı Devleti padişahı ve 113. İslam halifesidir. 22 Eylül 1842 doğumlu olan 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti’nin bunalımlı bir döneminde tahta geçmiştir. Doğu’ya karşı İslamcı bir politika izlerken Batı’ya karşı da dengeci bir po...
2. Mahmut
2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık yapmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nin batılılaşma, bilim teknik alanında ilerleme, modernleşme hareke...
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
2. Beyazıt
2. Beyazıt, 3 Aralık 1447 yılında Dimetoka Sarayında doğan 8. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan yedi yaşında Amasya valisi olan 2. Beyazıt, burada dönemin ünlü alimlerinde...
Osmanlı Haçlı Savaşları
Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları aralarında defalarca büyük savaşlar yapılmıştır. En büyük Osmanlı - Haçlı Savaşları şunlardır.Sırpsındığı Savaşı (1364)Çimen Savaşı (1371)Birinci Kosova Savaşı (1389)Varna Savaşı (1444)İkinci Kosova Savaşı (1448...
2. Viyana Kuşatması
II. Viyana Kuşatması, IV. Murat döneminde 1683 yılında Osmanlı Devleti'nin Viyana'yı kuşatması ile gerçekleşmiştir. Avusturya yönetimi himayesinde bulunan Macarlara baskı uyguluyor ve ağır vergilerle eziyordu. Ayrıca mezhep konusunda hürriyet uygulam...
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
3. Selim
3. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğmuş olan 93. İslam halifesi ve 28. Osmanlı sultanıdır. Babası 3. Mustafa, annesi ise Mihrişah Sultan'dır. Topkapı Sarayında dünyaya geldiğinde yedi gün yedi gece devam eden Şehrayin şenlikleri ve üç gece süren de...
3. Ahmet
3. Ahmed ,babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olan, 30 Aralık 1673 tarihinde dünyaya gelmiş 102. İslam halifesi ve 23. Osmanlı padişahıdır. Çok iyi bir eğitim almış olan 3. Ahmed, ağabeyi 2. Mustafa'nın yerine 22 Ağustos 1703 yılın...
2. Selim
2. Selim, Sarı Selim olarak anılan 28 Mayıs 1524 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya gelmiş, 90. İslam halifesi ve 11. Osmanlı padişahıdır. 2. Selim'in çocukluğu ve tahta çıkışı Çocukluğu İstanbul'daki Eski Saray'da...
Osmanlıda Veraset Sistemi
Osmanlıda Veraset Sistemi, Osmanlı da Ülke topraklarının hanedan mensuplarının ortak malı denmiş. Bu sebeple Osmanlı Devletinde padişahın kim olacağı yönünde kesin bir kararname yoktur. Osmanlı Aliye'sinin tüm erkekleri taht üstünlüğünde hak sahipler...
1. Mahmut
1. Mahmut, 2 Ağustos 1696 yılında Edirne'de dünyaya gelmiş olan 103. İslam halifesi ve 24. Osmanlı padişahıdır. Annesi Saliha Sultan, babası 2. Mustafa'dır. 3. Ahmet'in de yeğenidir. Okul çağına geldiğinde babasının da hocası olan Şeyhülislam Feyzull...
Osmanlı Devletini Kim Kurdu
Osmanlı Devletini kim kurdu, Osmanlı devletini kuranın Osman Bey olarak herkes tarafından bilinmekte, fakat Osman Bey'in arkasında büyük bir Türk tarihi ve göçebe bir Türk toplumu bulunmaktadır. Osmanlılar ya da Osmanoğulları 13.yüzyılda küçüklüğü ve...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı, Türk'lerin tarih boyunca kurduğu büyük imparatorluklardan biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Beylikten devlet yapısına, oradan imparatorluğa yürüyüş adını Ertuğrul Gazi oğlu Osman Beyden almıştır. 1299 yılında sistemli d...

Osmanlıda Toprak Sistemi

Osmanlı'da Toprak Sistemi: 1299-1922 yılları arasında Türk ve İslam devletinde toprak adı verilen yeryüzünün üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların parçalanması ve bozulması ile meydana gelen en üst tabakanın paylaşılması ve yönetilmesini i...

4. Murat

4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte Bağdat Fatihi ve Sahib-i Kıran ve Gazi...

Tekfur

Tekfur Bizans İmparatorluğu zamanında, vali makamında olan kişilere verilen addır. Bir nevi dere beyliği olarak da düşünülebilir.Tekfurun kelime anlamı nedir? Ermeniceden alıntı olan bu sözcük, aynı zamanda Anadolu'daki ve Rumeli’deki Hristiyan...

2. Abdülhamit

2. Abdülhamit 34. Osmanlı Devleti padişahı ve 113. İslam halifesidir. 22 Eylül 1842 doğumlu olan 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti’nin bunalımlı bir döneminde tahta geçmiştir. Doğu’ya karşı İslamcı bir politika izlerken Batı’ya karşı da dengeci bir po...

2. Mahmut

2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık yapmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nin batılılaşma, bilim teknik alanında ilerleme, modernleşme hareke...

İlk Osmanlı Halifesi

İlk Osmanlı Halifesi ; bu mukaddes görev Osmanlılar'da ilk olarak Sultan II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey'in kızı Gülbahar Sultan'ın oğlu olan Yavuz Sultan Selim Han'a nasip olmuştur. İslamın 74.Halifesi konumuna gelen ve 9.Osma...

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu. Molla Gürani gibi dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. ...

2. Mustafa

2. Mustafa, babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olarak 5 Haziran 1664 yılında dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 101. İslam halifesi ve 22. Osmanlı padişahıdır. Annesi Giritli olan padişahın, Divan edebiyatı...

Abdülaziz

Abdülaziz Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı ve İslamiyet'in 111. halifesi olmaktadır. Babası 2.Mahmut olan Abdülaziz'in ağabeyi Abdülmecit'tir. Tahta 31 yaşında ağabeyinin ölümüyle birlikte geçen Abdülaziz 15 yıl saltanat sürmüştü...

Osmanlıda Hukuk

Osmanlıda hukuk, Osmanlı devletindeki hukuki yapıdır. Hukuk sistemi çok kültürlülüğe bağlı olarak, buna uygun yargılama usulüyle belirgindir. Bu dönemdeki hukuki anlayış şer'i ve örfi olarak incelenir. Osmanlılar birçok hukuk düze...

4. Mehmet

4. Mehmet, 2 Ocak 1642 yılında doğmuş olan 98. İslam Halifesi ve 19. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan'dır. Ava olan merakı yüzünden Avcı Mehmet alarak ta bilinir. Kanuni'den sonra 39 yılla en...

3. Mehmet

3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yılında doğmuş olan 92. İslam Halifesi ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne kadar tahtta kalan padişahın annesi Safiye Sultan, babası ise 3. Murat'tır. Şehzadeliği Pir Mehmet Azmi Efende ve İbrahim Cafer Ef...

3. Mustafa

3. Mustafa, 28 Ocak 1717 yılında doğmuş olan 91. İslam halifesi ve 26. Osmanlı padişahıdır. Babası 3. Ahmet, annesi ise Emine Mihr-i Mah Sultandır. Çocukluğunda Lale devri yaşandığından renkli bir yaşamı bulunmaktaydı. Babasını ve...

1.Murat Dönemi Fetihler

Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. ...

3. Murad Dönemi Fetihler

a) Lehistan'ın Osmanlı Himayesine Alınması (1575) Sebepleri: 1)1572'de ölen Lehistan kralının yerine geçecek varisi bulunmadığından ülke Diyet Meclisi tarafından yönetiliyordu. 2)Avusturya,Almanya, Rus...

II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler

Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Savaşı başladı. Almanya ile Macaristan da Venedik’in yanında Osmanlılara karşı savaşa girdi. ...

3. Osman

3. Osman, 2 Ocak 1699 yılında doğan annesi Şehsuvar Sultan babası 2. Mustafa olan 104. İslam halifesi ve 25. Osmanlı padişahıdır. 1754 ve 1757 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Babasının tahtan indirilmesi sırasında dört yaşı...

4. Mustafa

4.Mustafa Kabakçı Mustafa İsyanı sonrası tahta geçirilen 29. Osmanlı padişahıdır. Aynı zamanda 108. İslam halifesidir. 4.Mustafa amcazadesi 3.Selim'in yerine tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında 28 yaşında olan 4. Mustafa kendi döne...

Hatice Sultan

Hatice Sultan; özellikle günümüzde yayınlanmakta olan çeşitli popüler kültür dizileri, yazıları, vs. yollarla son günlerde ismi daha da fazla bilinir hale gelen bir Osmanlı sultanıdır. Hatice Sultan'ın yaşadığı zaman dilimini anlatan dizileri, v...

Halime Sultan

Halime Sultan, Osmanlı Padişahı 1. Mustafa'nın ve Şehzade Mahmud'un annesi olarak bilinen Halime Sultan, 3. Mehmet'in hasekisi olarak bilinmektedir. Abhazya asıllı olduğu tahmin edilmekte olan Halime Sultan, bazı kaynaklarda Fuldane Sul...

2. Ahmet

2. Ahmet, 25 Şubat 1643 tarihinde Edirne'de doğmuş olan, 100. İslam halifesi ve 21. Osmanlı padişahıdır. Annesi Hatice Muazzez Sultan, babası Sultan İbrahim Han'dır. Farsça ve Arapça eğitimi almış, iyi bir tahsil görmüştür. Kardeş...

Genç Osman

Genç Osman ya da 2. Osman, Osmanlı devletinin 16. padişahı, 95. İslam halifesidir. Divan edebiyatında Farisi olarak bilinir. Annesi Mahfiruz Haseki Sultan, babası ise 1. Ahmed'tir. 3 Kasım 1604 yılında dünyaya gelen Genç Osman, an...

2. Murat

2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi olarak anılır.2. Murat'ın şehzadeliği ve tahta çıkışı

Abdülmecit

Abdülmecit, 25 Nisan 1823 yılında doğmuş 110. İslam halifesi ve 31. Osmanlı padişahıdır. Annesi Bezmialem Sultan, babası ise 2.Mahmut'tur. Padişahlığı döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Osmanlıların son dört padişahının b...

3. Murat

3. Murat, 4 Temmuz 1546 yılında Manisa'da doğmuş olan 91. İslam halifesi ve 12. Osmanlı padişahıdır. Babası 2. Selim, annesi ise Nurbanu Sultan'dır. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim alarak, Farsça ve Arapçayı öğrendi. 1558 yılında ba...

 

2. Abdülhamit
1. Murat
2. Beyazıt
Osmanlı Haçlı Savaşları
2. Viyana Kuşatması
Fetret Devri
3. Selim
3. Ahmet
2. Selim
Osmanlıda Veraset Sistemi
Tekfur
1. Mahmut
Osmanlı Devletini Kim Kurdu
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk Osmanlı Halifesi
Osmanlı Padişahları
4. Murat
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
2. Mustafa
Abdülaziz
Osmanlıda Hukuk
4. Mehmet
2. Mahmut
3. Mehmet
Osmanlıda Toprak Sistemi
3. Mustafa
1.Murat Dönemi Fetihler
3. Murad Dönemi Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Popüler İçerik
İlk Osmanlı Halifesi
İlk Osmanlı Halifesi ; bu mukaddes görev Osmanlılar'da ilk olarak Sultan II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey'in kızı Gülbahar Sultan'ın oğlu ol...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
2. Mustafa
2. Mustafa, babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olarak 5 Haziran 1664 yılında dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 101. İslam hal...
Abdülaziz
Abdülaziz Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı ve İslamiyet'in 111. halifesi olmaktadır. Babası 2.Mahmut olan Abdülaziz'in ağabeyi Abdülmecit'tir. Tahta 3...
Osmanlıda Hukuk
Osmanlıda hukuk, Osmanlı devletindeki hukuki yapıdır. Hukuk sistemi çok kültürlülüğe bağlı olarak, buna uygun yargılama usulüyle belirgindir. Bu dönem...
4. Mehmet
4. Mehmet, 2 Ocak 1642 yılında doğmuş olan 98. İslam Halifesi ve 19. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan'dır. Ava ...
3. Mehmet
3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yılında doğmuş olan 92. İslam Halifesi ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne kadar tahtta kalan padişahın annesi Safiye Sultan,...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
2. Abdülhamit
1. Murat
2. Beyazıt
Osmanlı Haçlı Savaşları
2. Viyana Kuşatması
İltizam
4.murat
4.murat
Padişahlar
2. Abdülhamid
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Osmanlı Padişahları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
İltizam
4.murat
4.murat
Padişahlar
2. Abdülhamid
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Osmanlı Padişahları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018