Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları
15 Mayıs 2024

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları aralarında defalarca büyük savaşlar yapılmıştır. En büyük Osmanlı - Haçlı Savaşları şunlardır.
  • Sırpsındığı Savaşı (1364)
  • Çimen Savaşı (1371)
  • Birinci Kosova Savaşı (1389)
  • Varna Savaşı (1444)
  • İkinci Kosova Savaşı (1448)
  • Niğbolu Savaşı (1396)
Sırpsındığı Savaşı: Osmanlı ordusunun Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı 1364 yılında yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hızla yayılması üzerine Macarlar, Bulgarlar, Sırpların, Eflaklıların ve Bosnalıların birleşerek Osmanlıların üzerine akın etmesiyle başladı. Haçlı ordusu Edirne'ye yaklaştığında I. Murat Bursa'daydı. Edirne Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'nın I. Murat Han'a durumu bildirmesi üzerine I. Murat Han Hacı İlbeyi'in 10.000 kişilik bir ordu ile durumu öğrenmesi üzerine Sırpsındığı'na gönderdi. İlk Osmanlı - Haçlı Savaşları bu şekilde başladı. Hacı İlbeyi Haçlı ordusunun düzensizliğini görerek bir gece yaptığı ani baskınla Haçlı ordusunu dağıttı. Haçlı askerlerinin çoğu Meriç nehrinde boğularak öldü. Bu zafer üzerine Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'ye alındı. Bulgarlar Osmanlı himayesine girerek vergi vermeye başladı.

Çirmen Savaşı: Çirmen Bizans'ın batı sınırlarındaki önemli kalelerinden biriydi. I Murat Han döneminde Evrenos Paşa kumandasındaki Türk ordusu, Sırp ve Balkan Hristiyanları Birliği'ni yendi. Bu zaferle Çirmen, Türk hakimiyetine girerken Sırpların doğu sınırı olan Makedonya Osmanlı fetihlerine açıldı.

I. Kosova Savaşı: I. Murat Han (Hüdavendigar), Bulgar, Sırp ve diğer Hıristiyan devletlerin Balkanlarda hiç de doğru durmadığı ve tehlike arz ettiği için 60.000 kişilik bir ordu hazırlayarak Sırbistan üzerine yürüdü. Savaşı I Murat kendi yönetirken ordunun bir kolunu oğlu olan Yıldırım Beyazıt, diğer kolunu ise yine oğlu olan Yakup Bey yönetiyordu. Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu Kosova bölgesinde karşılaştı. Bu savaştan Osmanlı ordusu zaferle ayrıldı. I. Murat Hüdavendigar savaş sonunda meydanı gezerken bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü. I. Kosova Savaşı sonucu yeni Sırp despotu Osmanlılara vergi vermeyi ve gerektiğinde askerleriyle savaşa katılmayı kabul etti.

Varna Savaşı: II. Murat Han, Macaristan ve Lehistan ile Szeged Antlaşması imzalamıştı. Bu antlaşmanın en önemli maddesi de Sırbistan'ın Osmanlılara bağlı bir devlet haline getirilmesiydi. Bizanslılar ise bu durumdan rahatsız ve antlaşmayı bozma düşüncesindeydi. I Murat Han ise tahtını henüz 12 yaşında olan II Mehmet'e bırakmıştı. Bunu fırsat bilen Haçlılar 1000.000 kişilik bir ordu ile Tuna'yı geçerek Vidine gelmişlerdi. Bunun üzerine Sadrazam Halid Paşa padişah olan II. Mehmet'e işin ciddiyetini anlatarak babasını tekrar çağırmasını istedi. Bunun üzerine II. Mehmet babası Murat Hüğdavendidarı tekrar tahta çağırdı. Hemen ordunun başına geçen I. Murat Han düşmanın üzerine yürüdü. İki ordu Varna'da karşılaştı ve kıyasıya savaş başladı. Osmanlı - Haçlı savaşından Osmanlı ordusu büyük bir zaferle ayrıldı.

II. Kosova Savaşı: Varna yenilgisini unutamayan Hunyadi Yanoş Macar rahipliğine getirilince tekrar bir Haçlı ordusu kurarak Osmanlı Devleti'ne saldırmak istedi. Hunyadi Yanoş Haçlı ordusunu toparlayarak Kosova dolaylarına geldi. Bu sırada Osmanlı askerleri de Kosova meydanına gelmişti. Osmanlı askerleri I. Kosova Savaşı'ndaki aynı taktikle savaştan galip geldi. Bu savaştan sonra Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti pekişti.

Niğbolu Savaşı: Osmanlıların Tuna boylarını denetimi altına alarak Macarlar için bir tehdit oluşturması üzerine Macar Kralı Zsigmond bir Haçlı Ordusu kurarak Osmanlıların üzerine 100.000 kişilik bir orduyla Niğbolu'daki Doğan Beyin koruduğu kaleyi kuşattılar. Bu sırada İstanbul'u kuşatmış olan Yıldırım Beyazıt hemen kuşatmayı kaldırarak askerini Niğbolu yaylasına çekti. Niğbolu ovasında iki ordu karşılaştı ve Osmanlıların zaferi ile sonuçlandı.

Osmanlı Haçlı Savaşları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Handan Sultan

Handan Sultan

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

Popüler İçerikler

1. Selim Dönemi Fetihler

1. Selim Dönemi Fetihler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Güncel

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Güncel

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Güncel

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

İlk Osmanlı Padişahı

İlk Osmanlı Padişahı

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

Hüma Hatun Kimdir ve Hangi Padişahın Annesidir?

Hüma Hatun Kimdir ve Hangi Padişahın Annesidir?

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi