Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak da bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedincisidir. İstanbul'u fethettikten sonra Fetih'in Babası anlamına gelen " Fatih" unvanını almıştır.

Altı yaşından itibaren büyük sorumlulukların altına girmiş, kendinden beklenmeyecek başarılar göstermiş, üstün özelliklere sahip bir kişidir. Altı yaşında abisinin ölmesi üzerine Saruhan Sancak Beyi olduğu rivayet edilmektedir. Eğitimi bizzat Molla Gürani Hazretleri tarafından yapılmış, hırçın, dik başlı ama bir o kadar da zeki bir şehzade olan Mehmet, daha 12 yaşında babasının tahtı bırakması üzerine padişah oldu. Babası başkent Edirne'den ayrılarak Bursa'ya yerleşti. Osmanlı İmparatorluğunun başına 12 yaşında bir çocuğun oturduğunu öğrenen Bizanslılar haçlı seferi düzenleme hazırlıklarına başladılar. Mehmet olayın vahametini anladı ve babasını ordunun başına geçmek üzere çağırdı. Fakat babası: ben artık padişah değilim gelemem deyince, babasına 12 yaşında bir çocuktan beklenmeyecek bir cevap verdi. Eğer padişah siz iseniz geliniz ordunun başına geçiniz. Yok eğer padişah ben isem, size emrediyorum geliniz ordunun başına geçiniz. Bunun üzerine babası 2. Murat Edirne'ye gelerek ordunun başına geçti ve Varna'da haçlı ordusunu bozguna uğrattı. 2. Murat vefatı 1451 yılına kadar tahtta kaldı. 1451 yılında Fatih ikinci defa tahta çıktı. Bu sefer 19 yaşında daha da olgunlaşmış, devlet işlerinde tecrübe edinmiş, babası ile birçok sefere katılmış biri olarak döndü. Tahta tekrar oturduğunda aklında Osmanlı topraklarının tam ortasında kalmış, bir kangren halini almış, Bizans meselesini kökten çözme planları vardı. Bunun içinse Konstantinapolis'in fethedilmesi gerekti. 2 yıl sadece bunun planlarını ve hazırlıklarını yaptı. Edirne'de büyük, manevra kabiliyeti ve etkisi yüksek toplar döktürdü. İstanbul halkı arasına birtakım casuslar soktu. Halkı bu sefer İstanbul'un alınacağı konusunda içeriden işledi. Tam Anadolu Hisarının karşısına Rumeli Hisarını yaptırdı. Nihayet kuşatma başladı ve ilk olarak adalar fethedildi. Ardından tam 2 aylık kuşatmanın ardından güzel şehir İstanbul fethedildi. Fethin ardından Fatih şehri yeniden dekore etti. Artık İstanbul Osmanlı İmparatorluğunun yeni başkenti olmuştu. Artık bir çağ kapanıp yeni bir çağ başlamıştı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in seferleri devam etti. İlk olarak Sırplar ve Macarlar üzerine, ardından Bosna-Hersek Seferi, Eflak-Boğdan seferi, Arnavutluk Seferi, Trabzon Rum Devleti Seferi. Bunlardan Eflak Boğdan seferi tarihte ayrı bir öneme sahiptir. Fatih tarafından kendisine biat etmesi karşılında Eflak-Boğdan Prensliğine getirilen Kazıklı Voyvoda Osmanlı'ya bağlıymış gibi görünerek gizliden düşmanlık yapmış ve gönderilen alçileri kazığa oturtması ile nam salmıştır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet sefer düzenleyerek Voyvodayı etkisiz hale getirmiş ve kellesini kestirmiştir.

Şanla şerefle yazılmış bir hayat hikayesi, Peygamber Efendimiz tarafından cennetle müjdelenmiş bir komutan, hep başarılarla dolu bir padişahlık. Allah her kuluna nasip etmez böyle bir kader. 1481 yılında vefat ettiğinde geriye koca bir imparatorluk, fethedilmiş, başkent yapılmış bir İstanbul bıraktı. Gül hastalığından öldüğü veya zehirlendiği rivayet edilir. Ölüm sebebi kesin bilinmemektedir. Naaşı İstanbul Fatih cami bahçesindeki türbesinde bulunmaktadır. Hocası Akşemseddin hazretlerinden iyi bir dini eğitim almış, çok iyi derecede askeri bilgi ve tekniğe sahip, yaklaşık 8 tane dil bildiği söylenen, bir hükümdardır. 3 erkek 4 çocuğu olduğu bilinmekte olup, öldükten sonra bunlardan Beyazıt tahta geçmiştir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 09:04:27
Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fatih Sultan Mehmet Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Fatih Sultan Mehmet"
Fatih unvanının anlamı fatheden demektir fatih babası değil
Ömer Ferhatlı Irak Telaferden . 22.02.2014
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024