Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Orhan Gazi

Orhan Gazi

Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar birçok başarıya imza atmıştır. Eşinin adı; Nilüfer Hatun'dur.

Almış olduğu ilmi eğitim ve askeri eğitim hakkında herhangi bir kayıt yoktur. Babasının ölümünden sonra Osmanlı hanedanına sonradan yerleşen kardeşler arası taht kavgalarının tersine, Orhan Gazi kardeşi Alaeddin Gazi'nin geçmesini istemiş fakat kardeşi sen benden daha usta bir askersin deyip beyliği Orhan Gazi'ye bırakmıştır. Beyliği süresince tıpkı babası ve torunları gibi hep seferler düzenlemiş birçok toprağın Osmanlı toprağı olmasını sağlamıştır. Bıraktığı en büyük iz, Bursa'yı fethedip başkent yapması olmuştur. Günümüzde Bursa'da hala ayakta duran birçok eseri ve hatırası bulunmaktadır. Türbesi de bu şehirde bulunmaktadır. Beylik koltuğuna oturduktan sonra ilk olarak Mudanya, Gebze, İzmit ve Yalova'yı fethetmiş, ardından Akyazı, Mudurnu, Pazar yeri seferleri düzenlenerek buralarda Osmanlı Beyliği'ne dahil edilmiştir. Beyliğinin son yıllarında bir taraftan Ankara'ya, bir taraftan Balıkesir'e, bir taraftan İstanbul'a kadar beyliğin sınırlarını genişletmiştir. Bizans'a karşı ise farklı bir plan uygulamış, aç gözlülük yapıp ben fethedeyim demeyip, yardımcı oluyormuş gibi davranarak asker ve din alimleri göndermiş, Bizans'ın içine yavaş yavaş sızmayı tercih edip, İstanbul'u fethetme işini torunlarına hazırlamıştır. Orhan Gazi'nin gönderdiği askerler ve din adamları yerleşmiş ve zamanla batıya açılarak, Kanuni Sultan Süleyman'a dayanan bir sürecin başlangıcı olmuşlardır. Bu da Orhan Gazi'nin çok engin bir ileri görüşe sahip olduğunun en önemli göstergesi olmuştur. Devlet olma yolunda ilk girişimler Orhan Gazi zamanında yapılmış, bilinen ilk meclis olan vezirlik teşkilatını kurmuştur. Bu sayede tek adamlık sistemi ortadan kalkmış, memleket adına alınan kararlar bu teşkilattan çıkmıştır. Bu sayede Beylik resmi olarak devlet şekline bürünmüştür. Askerlik alanında ilk düzenli ordu kurulması, donanma adına ilk hamleler ve hilal düzeninde cenk taktikleri Orhan Gazi tarafından yapılmıştır. Altı erkek çocuğu ve bir kız çocuğu olduğu bilinmektedir. 1362 yılında vefat edince babasının yanına defnedilmiştir.

Şimdi bugünlerden o günlere bakıyoruz ve diyoruz; Acaba bizler olsak yapabilir miydik? Cevap vermek zor. Memleketi 500 obalı bir beylikten kocaman bir imparatorluğa yükseltmek. İnanmak, başarmak. Sabretmek, gelecek nesillere zemin hazırlayıp zamanı geldiğinde bırakıp köşeye çekilmek. Biz insanların doğasında, yapısında olmayan bir şey. En basitinden bir işe girersin, bir makamın olur hep daha üstünü, daha çok maaş istersin. Ama Orhan Gazi gibi Osman Gazi gibi insanlar dünyaya kafa tutup bir avuç insanla dünyaları fethedip, mütevaziliği hiç elden bırakmamayı becerebilmişlerdir. Bu Peygamber ümmeti olmanın, Allah'a kul olmanın en önemli gereğidir. Ne mutlu bizlere biz bu büyük insanların torunlarıyız.
Son Güncelleme : 20.01.2024 04:54:25
Orhan Gazi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Orhan Gazi Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Orhan Gazi"
İyi akşamlar arkadaşlar,lise yıllarında tarih derslerini çok seven bir öğrenciydim. Ben ve arkadaşım sürekli tarih dersinde ezber yapar dururduk. Tarih dersini çok severdik. Yarın çocuğumun tarihten sınavı var. Size sorum şöyle. Orhan Gazinin mezarı hangi şehirde bulunmaktadır? Orhan Gazi nereyi başkent yapmıştır? Osmanlı İmparatorluğunun kaçıncı padişahıdır? Şimdiden teşekkürler.
Sultan . 01.11.2018 22:08:38
CEVAP YAZ
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli'ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey'in Mehmed Çelebi'ye itaatini bildirmesi üzerine Bursa'yı kuşattı. Hacı İvaz Paşa'nın kahramanca müdafaası üzerine Yıldırım Bâyezid'in sur dışında...
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024