Emir Sultan Hayatı ve Ölümü
15 Mayıs 2024

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır.

Nesebive Hayatı

Soyunun hazret-i Hüseyin'e dayandığı iddia edilen Emir Sultan'ın gerçek ismi Muhammed bin Ali, lakabı Şemsüddîn'dir. Miladi 1368, hicri 770 yılında Buhârâ'da doğmuş miladi 1430, hicri 833 yılında Bursa'da taûn hastalığından ölmüştür. Cenazesi kendi ismiyle anılan câmi yanında bulunan türbesinde defnedilmiştir. Günümüzde hala yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun kalabalıklar tarafından ziyaret edilmektedir.

Emir Sultan, âlimlerin ve ilmin menbaı olarak adlandırılan Buhârâ şehrinde yetişmiştir. Medîne-i münevvverede ve Mekke-i mükerremede ilim tahsil etti. Medîne'de yerleşmek ve ömürünün sonuna kadar burada kalmak niyetindeyken gördüğü bir rüya neticesinde hayatının akışı değişti. Gördüğü rüyada Peygamber efendimiz ile hazret-i Ali yan yana oturuyorlardı, Emir sultan yanlarına varıp diz çökerek o oturdu. Ona hitap eden Hazret-i Ali“Ey oğlum! Sana cenâb-ı Hak tarafından ceddin Muhammed'in sünnetini, takvâ yoluyla öğretmek için Rûm iline gitmen işâret olundu. Önünde giden nûrdan üç kandil belirecek, o kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezârın da orada olacak” dedi. Uykudan uyanan Emir Sultan; “Demek ki takdîr-i ilâhî böyle” deyip yola koyuldu. Rüyasında Hazret-i Ali'nin dediği gibi, üç kandil ona kılavuz oldu. Anadoluya geçip Bursa'ya geldiği zaman, önünde seyreden nûrdan üç kandil, pınar başında üç servi civârlarında fakirler için tahsis edilmiş bulunan eski bir kilisenin yanında ortadan kayboldu. Bu şekilde Emir Sultan Bursa'ya yerleşmiş oldu.

Emir Sultan Bursa'da ilk olarak Şemseddîn Fenârî'den ders aldı ve icâzetini de hocası yazdı. Yıldırım Bâyezîd Han başta olmak üzere tüm Bursalıların sevgisini kazandı. Bu sevginin işareti olarak Sultan Yıldırım Bâyezîd Hanın kızı Hundi Hâtunla evlendirildi. Abbâsî halîfesi tarafından Sultan Yıldırım Bâyezîd Hana Sultân-ı İklim-i rûm ünvânı verildiğinği zaman hükümdarlık nişanesi olan kılıcı Pâdişah'a Emir Sultan kuşandırdı.

Osmanlıya ve Anadolu'nun Manevi Hayatına Etkileri Nelerdir?

Kerâmetler Sultânı diye de anılan Emir Sultan, zamânındaki Osmanlı sultanların büyük hürmetini kazanmıştır. Yaşadığı dönemdeki tüm sultanlar tahta çıktıkları zaman Onun eliyle kılıç kuşanırlardı ve sefere çıkacaklarında mutlaka huzuruna gelip, duasını alırlardı. Emir Sultan yaşamı boyunca vatan ve din için yapılan gazâları teşvik etmiştir. Talebelerine de bu işlerin kutsiyetini devamlı anlatmıştır. Vefâtından sonra bile serhat boylarındaki gâziler tarafından mânevî yardımlarının görüldüğü rivayet edilmiştir.

Emir Sultan çok gayret etmesine rağmen, Timur ve Yıldırım arasındaki savaşın önüne geçemedi ve Türk-İslam dünyası için büyük bir yıkım olan bu savaş Emir Sultan'ın işâret ettiği gibi Yıldırım Bâyezîd'in yenilgisiyle sonuçlandı.

Ledünnî ilme sâhib olduğu iddia edilen Emîr Sultan'nın birçok kerâmeti rivayet edilir.

Devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde otururdu söylenen Emir Sultan Bursa'da Yıldırım Bâyezîd Han tarafından yaptırılan Ulu Câminin açılışında bulunmuş ve bu camiyle birlikte şehrin manevi koruyucusu olarak kabul edilmiştir.

Emir Sultan Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Güncel

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

Güncel

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri

Güncel

Abdülaziz Dönemi ve Hayatı

Abdülaziz Dönemi ve Hayatı

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

II.Beyazid Dönemi Fetihler

II.Beyazid Dönemi Fetihler

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

İlk Osmanlı Parası

İlk Osmanlı Parası

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

3. Mehmet Dönemi Fetihler

3. Mehmet Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Islahat Fermanı Sonuçları

Islahat Fermanı Sonuçları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Osmanlı Sadrazamları Grevleri ve Yetkileri

Osmanlı Sadrazamları Grevleri ve Yetkileri

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?