osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti veya Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi; Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Türk devletidir. Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundadır. Devlet, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur. İstanbul ile sınırlı bir şehir devletine dönüşmüş olan Bizans İmparatorluğu'nu yıkmış, bazı tarihçilere göre bu yeni Çağ'ı başlatan olay olmuştur.

Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanından 36 padişah yani toplam, 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye isimlendirilen padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır. Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında yayınlanan bir tür genelge olan Adaletname; kanunlara uyulması ve herhangi bir haksızlığa hiç kimsenin uğratılmaması konuları hakkında kaleme alınırdı. Osmanlı tahtına toplam, 36 padişah oturmuştur. Bunlar;

Sultan Osman Gazi

Babası; Ertuğrul Bey Annesi, Adı bilinmiyor. Doğum Tarihi, 1258 Tahta Çıkışı, 1299 (1300) Ölümü, 1324

1284-1326 Yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra, gözü pek ve mertliği, ahlakı ve meziyetleri ile aşiret, kavim ve kabileye baş olacak liderlik vasfına sahip olduğundan dolayı bu göreve getirildi. Cesareti ve kahramanlığı yüzünden ona "Kara Osman Bey" lakabı takılmıştı. "Oğuzname "de kahramanlara "Karaların karası" diye atıfta bulunulur.

Sultan Orhan Gazi

Babası, Sultan Osman Bey Annesi, Mal Hatun Doğum Tarihi, 1281 Tahta Çıkışı, 1326 Ölümü, 1360

Sultan Orhan Gazi. 1324-1360 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babası Bizans'lılara karşı mücadeleye giriştiği tarihten itibaren askerlik ve idari işlere atılarak devlet idaresini öğrendi. Akça Koca Gazi'nin öğrencisi oldu. Fazla gösterişi sevmezdi, ömrünün büyük bir kısmını savaş alanlarında geçirdi.

Sultan Murad Hüdavendigar

Babası, Sultan Orhan Bey Annesi, Nilüfer Hatun Doğum Tarihi, 1326 Tahta Çıkışı, 1360 Şehit Olduğu Tarih, 1389

Sultan Murad, 1360-1389 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının Bursa'yı aldığı 1326 tarihinde doğdu. Annesi Nilüfer Hatun'du. İyi bir askeri ve idari teşkilatçı idi. Osmanlı Devleti'nin küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmesi çalışmaları O'nun zamanında başlamıştır. Karamanoğlu Devleti'ni yıkmış, Anadolu'daki bir engeli ortadan kaldırmıştır. Edirne'yi ve çevresini alarak ülkesini Balkanlar bölgesinde genişletmiştir.

Sultan Yıldırım Bayezid Han

Babası, Sultan 1. Murad Annesi, Gülçiçek Hatun Doğum Tarihi, 1360 Tahta Çıkışı,v1389 Ölümü, 8 Mart 1403

Sultan Bayezid. 1389-1403 yılları arasında Osmanlı Devletini idare etti. Babasının saltanatının ilk yıllarında O'nunla birlikte savaşlara katılarak iyi bir komutan olarak yetişti. Babasının savaş sırasında vefatı üzerine idaresini eline aldı. Rumeli'deki fetihlerinden sonra Anadolu'ya dönüp, birçok yerleri ülkesine katarak sınırlarını genişletti.

Sultan Mehmed Çelebi Han

Babası, Sultan Bayezid Han Annesi, Devlet Hatun Doğduğu Tarih, 1387 Padişah Olduğu Tarih, 1413 Öldüğü Tarih, 1421

Sultan Mehmed, 1387-1421 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının ölümü üzerine başlayan taht kavgaları yüzünden kardeşleriyle savaşmak zorunda kaldı. Fetret Devri denilen şehzadeler saltanat kavgasına son vererek 1413 yılında 26 yaşında tahta geçti.

Sultan II.Murad Han

Babası, Sultan I. Mehmed Han Annesi, Emine Hatun Doğduğu Tarih, 1402 Devlet Reisi Olduğu Tarih, 1421-1443 İkinci defa, 1443 Son defa, 1444-1451 Öldüğü Tarih, 3 Şubat 1451

Sultan II.Murad, 1421-1451 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Anadolu'da Timur ile yapılan savaşlar sırasında ülke topraklarından çıkmış olan Balkanlar bölgesindeki önemli bölgeleri tekrar ülkesine kazandırdı.

Fatih Sultan Mehmed Han

Babası, Sultan II. Murad Annesi, Hüma Hatun Doğduğu Tarih, 30 Mart 1432 Padişah Olduğu Tarih, 1444-1451 Öldüğü Tarih, 3 Mayıs 1481

Sultan II.Mehmed, yedinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. 1451-1481 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Edirne'de dünyaya gelmiştir. Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Üstün zekası küçük yaşlarda çıkmıştır.

Sultan II. Bayezid Han

Babası, Sultan II. Mehmed Annesi, Mükrime Hatun Doğduğu Tarih, 1452 Padişah Olduğu Tarih, 19 Mayıs 1481 Tahttan Mecburi İnişi, 25 Nisan 1512 Öldüğü Tarih, 26 Mayıs 1512

Sultan II. Bayezid, sekinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. 1481-1512 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının 1481 tarihinde sefere giderken Gebze yakınlarında vefatı üzerine devlet ileri gelenleri tarafından iktidara getirilmiştir.

Yavuz Sultan Selim Han

Babası, Sultan II. Bayezid Annesi, Ayşe Hatun Doğum Tarihi, 1470  Tahta Çıkışı, 25 Nisan 1512 Ölümü, 21 Eylül 1520

Sultan Selim, dokuzuncu padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. 1512-1520 Yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Kendinden öncekilere kıyasla en az iktidarda kalan Padişah oldu. Tahtı babasından zorla alarak, onun sakin kişiliğine karşılık, hırslı, mücadeleci ve çok atak bir yapıya sahipti.

Kanuni Sultan Süleyman Han

Babası, Yavuz Sultan Selim Annesi, Hafize Hatun Doğum Tarihi, 1495 Tahta Çıkışı, 30Eylül 1520 Ölümü, 6/7 Eylül 1566

1520-1566 Yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının ölümü üzerine, O'nun tek oğlu olarak 1520 tarihinde Manisa'dan İstanbul'a gelerek onuncu padişah olarak tahta geçti. Osmanlı Padişahları arasında iktidarda hemen hemen en uzun kalan, Osmanlı Devleti'ni en büyük sınırlarına ulaştıran Sultan oldu.

Sultan II. Selim Han 1524-1574

Babası, Kanuni Sultan Süleyman Annesi, Hürrem Sultan Doğum Tarihi, 1524 Padişah Olduğu Tarih, 29 Eylül 1566 Öldüğü Tarih, 21 Aralık 1574

1566-1574 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının ölümü üzerine, O'nun tek oğlu olarak 1566 tarihinde padişah olarak tahta geçti. Dedesi Selim Han gibi 8 yıl taht'a kalarak kısa bir iktidar dönemi yaşadı. 

Sultan III. Murad Han 1546-1595

Babası, Sultan II. Selim Annesi, Nur Banu Sultan Doğum Tarihi, 1546 Tahta Çıkışı, 22 Aralık 1574 Ölümü, 16 Ocak 1595

1574-1595 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

Osmanlı Padişahları

. Babasının öldüğünde Manisa'da vali olarak bulunuyordu. Sokullu Mehmed Paşa'nın kendisine ilettiği haber üzerine İstanbul'a gelerek on ikinci padişah olarak iktidarı teslim aldı.

Sultan III. Mehmed Han 1566-1603

Babası, Sultan III. Murad Annesi, Safiye Sultan Doğduğu Tarih, 27 Ocak 1595 Öldüğü Tarih, 22 Aralık 1603

Sultan III. Mehmed, on üçüncü padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Manisa'da doğdu. Annesinin gözetiminde ve etkisinde iyi eğitim alarak yetişti.

Sultan I. Ahmed Han 1590-1617

Babası, Sultan III. Mehmed Annesi, Handan Sultan Doğduğu Tarih, 18 Nisan 1590 Padişah Olduğu Tarih, 21 Aralık 1603 Ölümü, 22 Kasım 1617

Sultan Ahmed, on dördüncü padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Eski geleneği bozarak kardeşi Mustafa'yı katletmedi. Küçük yaşta saltanat sorumluluğunu teslim aldığında devlet doğuda İran ile batı da Avusturya ile harp halinde idi.

Sultan I. Mustafa Han 1592-1639

Babası, Sultan III. Mehmed Annesi, İsmi tarihe kaydedilmemiş. Doğduğu Tarih, 22 Kasım 1617 Tahttan İndirildiği Tarih, 26 Şubat 1618 Ölümü, Ocak 1639

Sultan Mustafa, on beşinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Babası Manisa'da Sancak Beyi iken dünyaya gelmiştir. Kardeşi I. Ahmed'in genç yaşta vefatı üzerine 22 Kasım 1617'de tahta çıkmıştır.

Sultan II. Osman Han

Babası, Sultan I. Ahmed Annesi, Mahfiruz Sultan Doğum Tarihi, 3 Kasım 1604 Tahta Çıkışı, 26 Şubat 1618 Tahttan İndirildiği Tarih, 19 Mayıs 1622 Ölümü, 20Mayıs 1622

Sultan, II. Osman, padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Sultan Osman genç yaşta tahta çıktığı zaman divan çerileri arasında değişiklik yaptı.

Sultan IV. Murad Han

Babası, Sultan I. Ahmed Annesi, Kösem Sultan Doğum Tarihi, 27 Temmuz 1612 Tahta Çıkışı, 10 Eylül 1623 Ölümü, 19 Şubat 1640 Gecesi

Sultani IV. Murad. Osmanlı tahtına on yedinci padişah olarak, çok genç yaşta, Eylül 1623'te geçti.

Sultan İbrahim Han 1616-1648

Babası, Sultan I. Ahmed Annesi, Kösem Sultan Doğduğu Tarih, 4 Kasım 1615 Padişah Olduğu Tarih, 9 Şubat 1640 Tahttan İndirildiği Tarih, 8 Ağustos 1648 Öldürülmesi, 18 Ağustos 1648

Sultan İbrahim, 8 Şubat 1640'da kardeşi IV. Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında ve on sekinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü.

Sultan IV. Mehmed Han 1642-1693

Babası, Sultan İbrahim Annesi, Hatice Turhan Sultan Doğduğu Tarih, 2 Ocak 1642 Padişah Olduğu Tarih, 8 Ağustos 1648 Tahttan İndirildiği Tarih, 8 Kasım 1648 Ölümü, 6 Ocak 1693

Sultan IV. Mehmed, on dokuzuncu padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. İstanbul'da doğmuştur. Babası Sultan İbrahim'den başka hanedanın devamını sağlayacak erkek evlat bulunmadığı için doğumu çok büyük sevinç yaratmış ve üç gün, üç gece şenlik yapılmıştı.

Sultan II. Süleyman Han 1642-1691

Babası, Sultan İbrahim Annesi, Saliha Dila Sultan Doğduğu Tarih, 15 Nisan 1642 Padişah Olduğu Tarih, 8 Kasım 1687 Ölümü, 22 Haziran 1691

Sultan IV. Mehmed'in 8 Kasım 1687'de tahttan indirilmesi ile yirminci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadelik hayatı İstanbul ve Edirne saraylarında geçmişti.

Sultan II. Ahmed Han 1643-1695

Babası, Sultan İbrahim Annesi, Muazzez Sultan Doğduğu Tarih, 25 Şubat 1643 Padişah Olduğu Tarih, 22 Haziran 1691 Ölümü, 6 Şubat 1695

Sultan Ahmed, Edirne'de yirmi birinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Devlet 2. Viyana bozgununun sarsıntılarından kurtulmak için Avusturya'ya karşı yeni sefer hazırlığına girmişlerdir.

Sultan II. Mustafa Han 1664-1704

Babası, Sultan IV. Mehmed Annesi, Emetullah Rabia Doğduğu Tarih, 5 Haziran 1664 Padişah Olduğu Tarih, 6 Şubat 1695 Tahttan İndirildiği Tarih, 23 Ağustos 1703 Ölümü, 8 Ocak 1704

Sultan Mustafa, 1664 yılında Ediene'de doğdu. İyi bir eğitim gördü. 1695 yılında yirmi ikinci padişah olarak 31 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. Devlet yönetimini teslim aldığında, ilk sözü ataları gibi fetihler yapmak, kaybedilen toprakları geri almak için ordunun başında sefere çıkacağını bildirmiştir.

Sultan III. Ahmed Han 1673-1736

Babası, Sultan IV. Mehmed Annesi, Emetullah Sultan Doğduğu Tarih, 30/31 Aralık 1673 Padişah Olduğu Tarih, 22 Ağustos 1703 Tahttan İndirildiği Tarih, 1/2 Ekim 1730 Ölümü, 1 Temmuz 1736

Sultan III. Ahmed, yirmi üçüncü padişah olarak Ağustos 1703'de Osmanlı tahtına çıktı. Annesinin desteği ile iyi bir eğitim almış, zeki bir şehzade idi. Çocukluğu rahat bir şekilde geçtiği için devlet işlerini takip edebilmiş, devlet idaresi hakkında da bilgi sahibi olmuştur.

Sultan I. Mahmud Han 1696-1754

Babası, Sultan II. Mustafa Annesi, Saliha Sultan Doğduğu Tarih, 2 Ağustos 1696 Padişah Olduğu Tarih, 2 Ekim 1730 Ölümü, 13 Aralık 1754

Sultan Mahmud, yirmi dördüncü padişahı olarak, Ekim 1730'da Osmanlı tahtına çıktı. Sultan Mahmud, anne kucağında ve onun sevgisi ile büyümüş ve dönemin en ünlü hocalarından iyi bir eğitim almıştı. Güçlü zekası ve öğrenme isteği, kısa zamanda çok bilgili olmasını sağlamıştı.

Sultan III. Osman Han 1699-1757

Babası, Sultan II. Mustafa Annesi, Şehsuvar Sultan Doğduğu Tarih, 2 Ocak 1690 Padişah Olduğu Tarih, 13 Aralık 1754 Ölümü, 29/30 Ekim 1757

Sultan III. Osman, yirmi beşinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliği sarayda gözetim altında geçmişti. İyi bir eğitim almış, kendini yetiştirmişti. Yumuşak karakteri olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi. 

Sultan III. Mustafa Han 1717-1774

Babası, Sultan III. Ahmed Annesi, Mihrimah Sultan Doğduğu Tarih, 28 Ocak 1717 Padişah Olduğu Tarih, 30 Ekim 1757 Ölümü, 21 Ocak 1774

Sultan Mustafa, yirmi altıncı padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Annesinin desteği ile iyi bir eğitim alarak yetişti. Sarayda serbest olarak büyüdüğü için devlet işlerini de yakından öğrenme fırsatı oldu. Çok zeki idi, çalışmayı da seviyordu.

Sultan I. Abdülhamid 1725-1789

Babası, Sultan III. Ahmed Annesi, Rabia Sultan Doğduğu Tarih, 20 Mart 1725 Padişah Olduğu Tarih, 21 Ocak 1774 Öldüğü Tarih, 6/7 Nisan 1789

Sultan Abdülhamid, yirmi yedinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Çocukluğu saray içinde eğitim alarak geçti. Kitap okuma sevgisi onu geçmişi ile bağlıyordu.

Yayınlanma Tarihi : 05.04.2014

Osmanlı Padişahları Yorumları ve Tartışma Forumları  
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik
 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

20 Yorum Yapılmış "Osmanlı Padişahları"

bosver

27 den sonrasi yok

2018-01-01

Kullanıcı oyu: 4,5

melike

çok beğendim çok saolun yaz ödevime yardımcı oldu.

2016-08-20

Kullanıcı oyu: 4,5

Ali

çok begendim projeme yardımcı oldu çok tşk

2016-04-09

Kullanıcı oyu: 4,5

duygu efe

çok ğüzel şu anda proje ödevimi yapıyorum teşekürler

2016-03-23

Kullanıcı oyu: 4,5

KEREM

yA iYİ hOŞTA Bazı Padişahlar`ın ismi Yok Mesela Abdülmecid ama neyse teşekkürler proje ödevimi yaptım:)

2016-03-18

Kullanıcı oyu: 4,5

YAREN

AY YIL SENE GÜN HAFTA SONUNDA TAHTA

2016-03-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Mehmet

Neden sadece önemlileri koymuyorsunuz yada ayrı bir sayfa yapın daha kolay ödev yaparız

2016-02-03

Kullanıcı oyu: 4,5

gizli

güzel eksik olmasaydı çok daha güzel olacaktı

2016-01-03

Kullanıcı oyu: 4,5

asdf

9 tane padişahı en kısa sürede tamamlamalısınız artık onun haricinde çok işime yaradı çok saolun

2015-12-12

Kullanıcı oyu: 4,5

fsdrf

9 padisaahı ekleyın odevımı yapamıyorum :D

2015-05-21

Kullanıcı oyu: 4,5

...

9 tane padişah eksik. Onun dışında güzel. Devamını kısa zamanda tamamlamalısınız.

2014-06-04

Kullanıcı oyu: 4,5

hkurt

Bakıyorum hepsi süper, hepsi garika insanlar..o zaman neden türk ulysu yok oluşa sürüklendi?

2014-05-30

Kullanıcı oyu: 4,5

yusuf Tunçer

Admin iyi hoş da Şeyhülislam ın fetva vermediği savaşa çıkamazlardı Osmanlı padişahları.Yani oyle yazdığın kadar çok yetkileri yoktu. Bol keseden tarih paylaşmayın

2014-03-27

Kullanıcı oyu: 4,5

sema

osmanlı eğer kapitülasyonlar vermeseydi şun hala ayakta olurdu.

2014-03-25

Kullanıcı oyu: 4,5

tayfun KILINÇ

mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin

2014-02-23

Kullanıcı oyu: 4,5

ayhan

onlar olmasaydı biz olmazdık allah rahmet eylesin ruhları şad ve mekanları cennet olsun

2014-02-12

Kullanıcı oyu: 4,5

ece

allah hepsinden razı olsun ruhları şad mekanları cennet olsun

2014-01-07

Kullanıcı oyu: 4,5

nesrin

ya bu kadar yazı yazılmaz da okunmaz da ne uzun şey ya

2013-12-04

Kullanıcı oyu: 4,5

demet

ALLAH RAHMET EYLESİN RUHLARİ ŞAD OLSUN

2013-12-02

Kullanıcı oyu: 4,5

erdal

ALLAH RAHMET ELESİN RUHLARI ŞAD OLSUN

2013-11-23

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer (20) yorumu gösterGizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Mayıs - 2018