Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
19 Haziran 2024

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi, İstanbul'un fethi (1453) ile Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü (1579) arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemin en çarpıcı özellikleri şunlardır:

 • Fetihlerle sınırlar genişletilmiştir.
 • Osmanlı Devleti, bu dönemde "imparatorluk" düzenine geçmiştir.
 • Anadolu'da Türk Birliği sağlanmıştır, bu durum Osmanlı'nın kuruluşundan beri dağınık duran Türk Beyliklerinin birleştirilmesiyle gerçekleşmiştir.
 • İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun denetimleri ele geçirilmiştir.
 • Preveze Deniz Savaşı'nda elde edilen zafer ile Akdeniz, Kırım'ın fethi ile de Karadeniz Türk gölü olmuştur.
 • 1517 Ridaniye Savaşı kazanıldıktan sonra Hilafet Osmanlı'ya geçmiş ve Osmanlı İmparatorluğu İslam aleminin lideri olmuştur.
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nin Önemli İsimleri ve Olayları

1. Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet)

1451-1481 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'na 18 ülke kazandırmıştır. Fatih döneminde göze çarpan en önemli olaylar ise şöyledir:

 • İstanbul'un Fethi: II. Mehmet'e Fatih unvanını kazandıran bu fetih ile dünya tarihinde yeni bir çağ başlamış ve Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmuştur. İpek Yolu'nun önemli bir kısmı denetim altına alınmıştır. Osmanlı Devleti imparatorluk şeklini almıştır.
 • Sırbistan, Mora, Trabzon, Kırım fethedilmiş ve Ege Adaları (Rodos hariç), Amasra ile Sinop alınmıştır.
 • 16 yıl süren Venedik Savaşı neticesinde ilk kapitülasyon Venediklilere verilerek Akdeniz ticareti ivme kazanmıştır.
 • Fatih Kanunnamesi adıyla bir yasa yayınladı. Bu yasa padişaha kardeşini katletme yetkisi veriyor, şehzadelere zorunlu sancak görevi getiriyordu.
 • İlk Osmanlı altın parası basılmıştır.
2. II. Bayezid

1481-1512 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Padişahlık yaptığı dönemde büyük fetihler yapılmamış, ancak Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi boyunca yapılacak büyük fetihlere; ordunun gücünü artırarak ve sınırları koruyarak zemin hazırlamıştır. II. Bayezid, babası Fatih'in ölüm haberinin ardından Amasya'dan İstanbul'a daha erken ulaşır ve tahta oturur. Kardeşi Şehzade Cem ise tahtta hak iddia eder ve harekete geçer. Yenilen Cem Sultan Memluk'a daha sonra Karamanoğlu'na sığınır ama destek göremez. En son Senjan Şövalyelerine sığınır, bu noktada Şehzade Cem'den Haçlı Seferleri için faydalanmak isterler ancak Cem Sultan bu teklifi kabul etmez. Bu sebeple de Papa tarafından zehirlenerek öldürülür.

Oğlu Yavuz Sultan Selim, Yeniçeri desteğiyle tahtını elinden alır. Yeniçerilerin tahttan indirdiği ilk padişah olmuştur.

3. I. Selim (Yavuz Sultan Selim)

1512-1520 yıllarında padişahlık yapmıştır. Önemli olaylar:

 • Mardin, Diyarbakır, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve Hicaz alınmıştır. Mısır ve Hicaz'ın alınmasıyla Baharat Yolu'nun denetimi ele geçirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içinde en önemli olaylardan biri olan Hilafet ele geçirilmiş ve Osmanlı İslam aleminin lideri olmuştur.
4. I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)

Saltanatı 1520-1566 yılları arasında 46 yıl sürmüş olup en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Çıkardığı kanunlar sebebiyle Kanuni unvanını almıştır.

Belgrad ve Rodos'un alınması, Osmanlı tarihinde 2 saat süren ve kazanılan Mohaç Savaşı, Hristiyan Birliği'nin ve Avrupa'da başlayan siyasi birliğin oluşmasını engelleyecek stratejileri ve tüm bu başarıları neticesinde Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'ne adını "Muhteşem Süleyman" olarak yazmıştır.

5. Barbaros Hayrettin Paşa

Asıl adı Hızır olan Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti'nin Kaptan-ı Deryasıdır. Preveze Savaşı'ndaki üstün başarısı ile Akdeniz egemenliği Osmanlı'ya geçmiştir.

6. Sokullu Mehmet Paşa

1566-1579 yıllarında II. Selim ve III. Murat'ın padişahlık devirlerinde sadrazamlık yapmıştır. Hırvat asıllı bir devşirmedir. Sadrazamlığı boyunca başarılı icraatlar yaparak Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nin devam etmesini sağlamıştır. Sınırlar Tunus'a kadar genişlemiştir.

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

1. Selim Dönemi Yenilikleri

1. Selim Dönemi Yenilikleri

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Popüler İçerikler

İlginizi Çekebilir

Genç Osman Dönemi

Genç Osman Dönemi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Lale Devrinin Tarihi ve Özellikleri

Lale Devrinin Tarihi ve Özellikleri

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Güncel

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Güncel

Handan Sultan

Handan Sultan

4. Murat Dönemi Yenilikleri

4. Murat Dönemi Yenilikleri

1.Murat Dönemi Fetihler

1.Murat Dönemi Fetihler

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Başkentleri

Osmanlı Başkentleri

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Osmanlıda Tımar Sistemi

Osmanlıda Tımar Sistemi

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti