20 Yüzyılda Osmanlı Devleti
15 Mayıs 2024

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti: bu yılın başlarında Osmanlı Devleti'nin kötü gidişini durdurmak, birlik ve bütünlüğü sağlamak için birçok kurtuluş çaresine başvurulsa da hiçbir verim alınamamıştır ve Osmanlının yıkılışı kaçınılmaz olmuştur. XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin etkisi XX. Yüzyılın ilk yıllarında da görülür. Bu etkiler sonucunda yaşanan olaylar devletin kaderini de belirlemiştir. Osmanlı Devleti'nde iç karışıklıklar ve savaşlar devam ediyordu. Bundan dolayı XX. Yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nde yaşananlar;

Trablusgarp Savaşının Sebepleri Nelerdir?
 • İtalya'nın sömürgecilik yarışında geç kalması ve sanayisi için ham madde ve pazar arayışı,
 • Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı koruyabilecek durumda olmaması,
 • Hem coğrafi konumu nedeniyle hem de İtalya'ya yakın olan Trablusgarp'ın ticaret yolları üzerinde bulunması,
 • Trablusgarp'ın zengin petrol yataklarına sahip olması,
 • Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nın başlaması ile İtalya ile Uşi Antlaşması imzaladı. (18 Ekim 1912) bu anlaşma ile Trablusgarp savaşı sona erdi.
Trablusgarp Savaşı Sonuçları
 • Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da bulunan son toprağını da İtalyanlara bırakılmış ve bu kıtadan tamamen çekilmiştir.
 • Rodos ve on iki adayı ele geçiren İtalya Ege Denizinde etkin bir güç haline geldi.
Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarından mağlup çıktığı için İtalya'ya bıraktıkları adaları geri alacak güce sahip değildi. Bu nedenle İtalya adaları geri vermedi. On iki ada II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İtalya'da kaldı. Bu savaşta mağlup olan İtalya adaları Yunanistan'a bırakmıştır.

Balkan Savaşlarının Sebepleri Nelerdir?
 • Rusya'nın emellerine ulaşmak için Balkan Devletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması,
 • Balkan Devletlerinin zayıflayan ve yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da bulunan topraklarını ele geçirmek istemeleri,
 • Balkanlarda Panslavizm politikasını takip eden Rusya'nın milliyetçilik fikirlerinden yararlanarak Balkan ulusları arasında uzlaşma sağlanması,
 • İngiltere'nin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasından rahatsızlık duyması ve Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Osmanlı toprakları, boğazlar ve balkan politikasında serbest bırakması,
 • Avrupalı devletlerin Balkan Devletlerini kendi politikalarına uygun oldukları için desteklemeleri,
 • Osmanlı Devleti'nin politik bölünmüşlük içinde olması ve askeri birliklerinin bir kısmını terhis etmiş olması,
I. Balkan Savaşı

Karadağlıların saldırısı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. (8 Ekim 1912) bu savaş sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ aralarında ittifak yapmışlardır. I. Balkan Savaşında Osmanlı ordusunun düzensiz olması ve askerlerin bir kısmının terhis edilmesi gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti mağlup olmuştur.

I. Balkan Savaşının Sonuçları
 • Osmanlı Devleti Balkan topraklarından Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere çekilmiştir.
 • Midye-Enez hattının doğusundaki topraklar Osmanlı'nın elinden çıkmıştır.
 • I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. (28 Kasım 1912)
 • İttihat ve Terakki partisi I. Balkan Savaşı'ndaki yenilgiden dolayı yıpranan Kâmil Paşa Hükümeti'ni Babıali Baskını ile devirerek iktidarlığı eline geçirmiştir.
 • Bulgaristan Ege Denizine ulaşmıştır.
 • Bu savaştan sonra Osmanlıcılık fikrinin başarılı olamayacağı anlaşılmış, bunun yerine milliyetçilik fikri güçlenmiştir.
 • Balkanlarda Türk azınlığı sorunu çıkmış Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan Balkan topraklarından birçok Türk ve Müslüman Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır.
II. Balkan Savaşı

Londra Antlaşmasına göre en fazla toprağı alan Bulgaristan olmuştur. Bundan dolayı büyük bir Bulgaristan Devleti'nin ortaya çıkması ve topraklarını Ege Denizi'ne kadar genişletmesi, Yunanistan ve Sırbistan'ın tepkisine neden oldu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nden alınan toprakların paylaşımı Balkan ulusları arasında İkinci Balkan Savaşına neden olmuştur. Bu durumdan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti harekete geçerek Kurmay Yarbay Enver Bey komutasındaki Türk ordusu Londra Antlaşmasında belirtilen Midye-Enez sınırını geçerek Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı.

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri: (1914-1918)
 • Fransız İhtilalinin getirdiği ulusçuluk akımı ve sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilik yarışı,
 • Devletler arasındaki ekonomik yarış,
 • Almanya ile İngiltere arasındaki ham madde ve pazar arayışı,
 • Fransa'nın Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi,
 • Sömürgecilik yarışına geç katılan İtalya'nın Akdeniz'de etkinliğini arttırmak ve yeni sömürge yerleri elde emek istemesi,
 • Rusya'nın dünya ticaretinde pay sahibi olmak amacı sıcak denizlere ulaşmak ve Balkanlarda otoritesini arttırmak için Slav toplulukları kendi iradesi altında birleştirmek istemesi,
 • Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesi,
 • Avusturya ile Rusya arasında balkanlara egemen olma yarışı,
 • Almanya'nın Osmanlı topraklarındaki emellerine Rusya'nın engel olduğunu düşünmesi,
Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girme Neden Olur?
 • Devlet adamlarının savaşı Almanya'nın kazanacağını düşünmeleri,
 • XIX. Yüzyılın sonlarında ve XX. Yüzyılın başlarında kaybedilen toprakların geri alınabileceğinin düşünülmesi,
 • İttihat ve Terakki Fırkasının Alman hayranlığı ve askeri ıslahatlardan Almanya'nın faydalanması,
 • Ege adalarının geri alınmak istenmesi,
 • Osmanlı'nın siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi,
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşına Girmesi Sonucunda
 • Yeni cepheler açılmış ve savaş alanı genişlemiştir.
 • İngiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıklamıştır.
 • Osmanlı tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırmıştır.
 • Osmanlı birden fazla cephede savaşmak zorunda kalmış.
 • Osmanlı toprakları yapılan gizli antlaşmalarla İtilaf devletleri arasında paylaşılmış.
I. Dünya Savaşının Genel Sonuçları
 • Osmanlı, Almanya ve Avusturya- Macaristan imparatorluğu ile Rus Çarlığı parçalandı.
 • Dünya barışını korumak amacıyla Cemiyet-i Akvam kuruldu.
 • Sömürgeciliğin yerini manda yönetimi aldı.
 • Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu.
 • Sınırların çizilmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmesi azınlıklar sorununa neden olmuştur.
 • Cumhuriyet rejimi ağırlık kazanmıştır.
 • Ümmetçilik anlayışı son buldu.
 • Osmanlının yıkılması Almanya, Avusturya- Macaristan ve Rusya'daki değişiklikler Orta Avrupa'da dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğuna neden oldu.
 • Bu savaşta kimyasal silahlar, denizatı ve tank kullanılmıştır.

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Osmanlıda Tımar Sistemi

Osmanlıda Tımar Sistemi

Popüler İçerikler

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Editörün Seçtiği

Son Padişah

Son Padişah

Osmanlı Rus Savaşı

Osmanlı Rus Savaşı

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

1. Mehmed

1. Mehmed

Güncel

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Güncel

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Güncel

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

Kuyucu Murat Paşa Dönemi ve Olayları

Kuyucu Murat Paşa Dönemi ve Olayları

Osmanlı Başkentleri

Osmanlı Başkentleri

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Genç Osman Dönemi

Genç Osman Dönemi

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

II.Beyazid Dönemi Fetihler

II.Beyazid Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

İlk Osmanlı Medresesi

İlk Osmanlı Medresesi

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi