4. Mustafa Dönemi ve Tarihi
15 Mayıs 2024

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Kabakçı Mustafa İsyanı sonrası tahta geçirilen 29. Osmanlı padişahıdır. Aynı zamanda 108. İslam halifesidir. 4. Mustafa amcazadesi 3. Selim'in yerine tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında 28 yaşında olan 4. Mustafa kendi döneminde birçok iç karışıklıkla karşı karşıya kalmıştır.

4 Mustafa Dönemi Önemli Olaylar

4. Mustafa'nın tahta geçmeden evvel neden olduğu en büyük olay hiç şüphesiz 3. Selim'in tahttan indirilmesi olayı olmaktadır. İsyancıların yaptıklarına göz yuman 4. Mustafa 3. Selim'in indirilmesiyle isyancılar tarafından başa geçirilmiştir. 4. Mustafa tahta çıkar çıkmaz 3. Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedit ordusunu kaldırmıştır. Bu olay aslında bir anlamda isyancıların 4. Mustafa'ya zorla yaptırdıkları bir değişiklik olmaktadır. İlerleyen zamanlarda devletin merkezindeki bu çöküş daha açık bir şekilde görülmektedir. 4. Mustafa Nizam-ı Cedit ordusunu kaldırdıktan sonra devlet yönetimindeki üst düzey kişileri de yine isyancıların baskısıyla öldürttü. Bunlarla birlikte İstanbul'dan kaçan Nizam-ı Cedit yanlıları da yakalanarak öldürüldü. Bu olaylardan sonra Kabakçı Mustafa ve diğer önde gelen isyancılar devletin üst kademelerinde önemli görevlere geldiler. 4. Mustafa'nın tahta çıkmasını sağlayan bu isyan ile Osmanl Devleti ilk kez yeniçerilere büyük tavizler vermiş ve yine daha önce görülmemiş bir şekilde bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre Yeniçeri Ağaları ve yamaklar hiçbir şekilde ceza almayacaktır. İsyandan sorumlu tutulmayacaktır. Ancak bunlara karşılık olarak da bir daha ayaklanma çıkarmayacaklardır. Kabakçı Mustafa isyanı sonrası 4. Mustafa'dan kaçan 3. Selim yanlıları Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa'ya sığınmışlardır. Alemdar Mustafa Paşa ilerleyen zamanlarda 4. Mustafa'nın tahttan indirilmesine neden olan kişi olacaktır.

4. Mustafa tahta geçtikten sonra Sadrazam Hilmi Paşa'yı görevinden azlederek onun yerine Çelebi Mustafa Paşa'yı göreve getirmiştir. Bu arada Osmanlı Devleti içerisindeki bu karışıklıktan faydalanan Ruslar Eflak ve Boğdan'dan bazı kaleleri ele geçirmişlerdir. Ancak bu sırada Fransız karşısında zor durumda kalmaları bu kalelerden geri çekilmelerine neden olmuştur. 4. Mustafa tahta geçtikten sonra en büyük sorun İstanbul'daki karışıklıklar olmuştur. Bu sorunla baş edemeyeceğini anlayan 4. Mustafa Alemdar Mustafa Paşa'dan yardım istedi. Bu durum üzerine Alemdar Mustafa Paşa 16 bin kişiden oluşan birliğiyle İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'a gelen Alemdar Mustafa Paşa hemen kontrolü ele alarak Kabakçı Mustafa ve yandaşlarını öldürterek İstanbul'daki karışıklığa son verdi. Bu olay sonrası saraydaki yeniçeri ve diğer Kabakçı Mustafa taraftarları telaşa kapıldılar. İstanbul'daki asayişi sağlamak için çalışmalarını devam ettirmiştir. Daha sonra 3. Selim yandaşları Alemdar Mustafa Paşa'ya 3. Selim'i tahta geri getirmesi için baskı yapmaya başladılar. Bu durum karşısında kayıtsız kalamayan Alemdar Mustafa Paşa 28 Temmuz günü 15 binden fazla askeriyle Bab-ı Ali'ye baskın düzenledi ve sadrazam mührünü ele geçirdi. Ardında 3. Selim tahta çıktığında kendilerini öldüreceğinden korkan devlet adamları bir ferman çıkarttırarak kendilerini güvenceye aldırdılar. Bu olay sonrası 3. Selim'i tahta geçirmek için saraya gittiğinde 3. Selim'in hançerlenmiş cesediyle karşılaşmıştır. Daha sonra kendisi de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Alemdar Mustafa Paşa, 2. Mahmut tarafından kurtarılmıştır. Bu olay sonrası 3. Selim 2. Mahmut'u padişah ilan etmiştir. 4. Mustafa da Topkapı Sarayı'na yerleştirilmiştir. Daha sonra 17 Kasım 1808 günü 4. Mustafa tekrar tahta geçme ihtimaline karşı öldürülmüştür. 4. Mustafa 14 ay kadar tahtta kalmıştır.

4. Mustafa Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

Popüler İçerikler

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlı Divan Üyeleri

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

Güncel

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Güncel

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Güncel

İlk Osmanlı Medresesi

İlk Osmanlı Medresesi

4. Murat Dönemi Yenilikleri

4. Murat Dönemi Yenilikleri

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Handan Sultan

Handan Sultan

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

1.Murat Dönemi Fetihler

1.Murat Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?