Osmanlı Ailesi
19 Haziran 2024

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi, tarihi kaynaklarda Osmanlı Hanedanı olarak bilinmekte ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yaklaşık 622 yıl yöneten hanedan olarak anılmaktadır. Osman oğulları, Osmanlılar, Âl-i Osman ve Hanedan-ı Âl-i Osman olarak da bilinmekte olan Osmanlı Ailesi adını Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'den almaktadır. 1922 yılında Ankara Hükümeti'nin yönetimi kaldırmasıyla son bulan bu ihtişamlı yönetim 1299 yılında başlamıştır. Osmanlı Ailesi'nin son üyesi olan Fatma Neslişah Hanedan'ın son üyesi olarak 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Ailesi'nde Unvanlar

Osmanlı Ailesine bağlı mensuplardan hükümdar olanlara yaygın olarak Padişah denilmekteydi. İlk kuruluş yıllarında bu unvan Bey, Gazi şeklindeydi. Sonralarında bu unvanlar Han olarak anılmaya başladı. Osmanlı Ailesi'ne bağlı olan kadın ve erkekler için geçerli olan Sultan unvanı da hükümdar olarak yöneten kişiler için geçerliydi.

Osmanlı Ailesi ve Devlet'inin Kuruluşu

Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beylerinden biri olan Osman Bey, Bizans sınırına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti'ne uç beyi olarak hizmet vermekteydi. Oldukça başarılı olan Osman Bey'e gösterdiği üstün hizmetten dolayı sancak ve tuğ verilerek eyalet beyliği tahsis edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla uç beyliğinin çekirdeğini oluşturan bu eyalet bağımsız olarak zamanla Osmanlı Beyliği olarak adlandırılmıştır. Böylece Devlet'in ve Ailenin ilk hükümdarı Osman Bey olmuştur. Devlet'in başına Osman Bey'in vefatıyla oğlu Orhan Bey geçmiştir.

Osmanlı Ailesi'nin Son Dönemi

Osmanlı Ailesi'nin üyesi olan son padişah Vahdettin, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştır. Bu savaşta imzalanan Sevr Antlaşması'na göre Vahdettin çevresiyle birlikte İstanbul'dan ayrılan İttifak Devletleri'nin donanmasıyla birlikte istediği bir yere gitmek üzere sürgün edilmiştir. Bu yüzden Osmanlı Hanedanları'nın bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı ise yurt dışında çeşitli ülkelerde yaşamaktadırlar. Bu yaşayan kimselerden Şehzade unvanını devam ettiren erkek çocuklarının en yaşlıları "Hanedan Reisi" olarak anılmaktaydı.

1922 yılında Ankara Hükümeti tarafından saltanatın kaldırılmasıyla artık Osmanlı Hanedanlığı son bulmuştur. Günümüzde hala bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde Osmanlı Hanedanları 1922 yılına kadar kayıt edilmekteydi. Tarihte bu defterde yer alan son Osmanlı Hanedan üyesi Neslişah Sultan 2 Nisan 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Hanedanları'ndan Padişahlar

622 yıl yönetimi elinde bulunduran Osmanlı Padişahlarını sırayla şu şekilde listeleyebiliriz:

 • 1. Osman; Ertuğrul Gazi'nin oğludur ve ölene kadar tahttan inmeyen Padişah'tır.
 • 1. Orhan; Osman Gazi ve Mal Hatun'un oğludur ve ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 1. Murat; Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun'un oğludur ve şehit olana kadar tahttan inmemiştir. 1. Kosova Muharebesi'nde şehit olmuştur.
 • 1. Bayezid; 1. Murat ve Gülçiçek Hatun'un oğludur. Ankara Savaşı'nda esir düşerek saltanatı bitmiştir. 8 Mart 1403 yılında Akşehir'de tutsak olarak ölmüştür.
 • 1. Mehmed: 1. Bayezid ve Devlet Hatun'un oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 2. Murad; 1. Mehmet ve Emine Hatun'un oğludur. Oğlu 2. Mehmed lehine tahttan feragat etmiştir.
 • 2. Mehmed; 2. Murat ve Hüma Hatun'un oğludur. Babasından tahta geçmesi için ricada bulunan tek padişah'tır. Tekrar Tahta çıktığında İstanbul'u fethetmiştir.
 • 2. Bayezid; 2. Mehmet ve Gülbahar Hatun'un oğludur. Oğlu 1. Selim tahta çıkması için tahttan feragat etmiştir.
 • 1. Selim; 2. Bayezid ve Ayşe Hatun'un oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 1. Süleyman; 1. Selim ve Ayşe Hâfize Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 2. Selim; 1. Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan'ın Oğludur. Ölene kadar tahtan inmemiştir.
 • 3. Murad; 2. Selim ve Afife Nur Banu Valide Sultan'ın oğludur. Doğu ağırlıklı fetihler yaparak ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 3. Mehmed; 3. Murad ve Safiye Valide Sultan'ın oğludur.
 • 1. Ahmed; 3. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Avrupa ile Osmanlı'nın eşit sayıldığı Zitvatorok Antlaşması'nın imzalanmasında rol oynamıştır.
 • 1. Mustafa; 3. Mehmed ve Fûldâne Valide Sultan'ın oğludur. Zekâ geriliğinden ötürü tahttan indirilmiştir.
 • 2. Osman; 1. Ahmed ve Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan'ın oğludur. Yeniçeri isyanıyla tahttan indirilmiştir.
 • 4. Murad; 1. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan indirilmemiştir.
 • 1. İbrahim; 1. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan'ın oğludur. İsyancıların önderi Sofu Mehmed Paşa tarafından boğdurulmuştur.
 • 4. Mehmed; 1. İbrahim ve Turhan Hatice Valide Sultan'ın oğludur. Tahttan indirilmiştir.
 • 2. Süleyman; 1. İbrahim ve Sâliha Dil-Şûb Valide Sultan'ın oğludur.
 • 2. Ahmet; 1. İbrahim ve Hatice Mû'azzez Sultan'ın oğludur.
 • 2. Mustafa; 4. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi'a Gül-Nûş Valide Sultan'ın oğludur. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 3. Ahmed; 4. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi'a Gül-Nûş Valide Sultan'ın oğludur. Patrona Halil önderliğinde yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 1. Mahmud; 2. Mustafa ve Saliha Sebkat-î Sultan'ın oğludur.
 • 3. Osman; 2. Mustafa ve Şeh-Süvar Valide Sultan'ın oğludur.
 • 3. Mustafa; 3. Ahmed ve Emine Mihr-î Şâh İkinci Kadın Efendi'nin oğludur.
 • 1. Abdülhamid; 3. Ahmed ve Râbi'a Şermi Kadın Efendi'nin oğludur.
 • 3. Selim; 3. Mustafa ve Mihr-î Şâh Valide Sultan'ın oğludur. Kabakçı Mustafa önderliğindeki yeniçeri isyanı sonucu tahttan indirilmiştir.
 • 4. Mustafa; 1. Abdülhamid ve Ayşe Seniyeperver Valide Sultan'ın oğludur. Tahttan indirilmiştir.
 • 2. Mahmud; 1. Abdülhamid ve Nakş-î Dil Haseki Valide Sultan'ın manevi oğludur. Yeniçeri Ocağı'nı lağvetmiştir.
 • Abdülmecid; 2. Mahmud ve Bezm-î lem Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan indirilmedi.
 • 1. Abdülaziz; 2. Mahmud ve Pertav-Nihâl Valide Sultan'ın oğludur. Bakanları tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 4. Murad; Abdülmecid ve Şevk-Efzâ Valide Sultan'ın oğludur. Akıl hastalığı nedeniyle tahttan indirilmiştir.
 • 2. Abdülhamid; Abdülmecid'in oğludur.
 • 5. Mehmed; Abdülmecid ve Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi'nin oğludur. Ölene kadar Mehmed Talât, İsmail Enver ve Ahmed Cemal Paşaların etkisinde kalarak tahtta kaldı.
 • 6. Mehmed; Abdülmecid ve Gül-İstü Münîre Dördüncü Kadın Efendi'nin oğludur. İtalya'da sürgünde ölen Osmanlı Ailesi'nin son padişahıdır.

Osmanlı Ailesi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1.Murat Dönemi Fetihler

1.Murat Dönemi Fetihler

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Güncel

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Güncel

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Güncel

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Handan Sultan

Handan Sultan

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı ve Ölümü

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı ve Ölümü

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı