1. Mehmed
15 Mayıs 2024

1. Mehmed

Osmanlı padişahlarının beşincisi.

Saltanatı: 1413-1421.

Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.

Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421
Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'dur. Küçüklüğünden itibaren devrin en yüksek alimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. 1393'te devlet idaresinde tecrübe sahibi olmak üzere Amasya'ya sancak beyi tayin olundu.

Çelebi Mehmet, Ankara savaşından sonra parçalanan Osmanlı topraklarını yeniden bir idare altında birleştirmek için fetret devrinde (1402-1413) kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebiler ile mücadele etti. En son 1413'te Çamurlu mevkiinde, Musa Çelebi kuvvetlerini bozguna uğrattıktan sonra, Edirne'de tahta çıktı. Böylece Osmanlı Devleti'ni karşılaştığı bu büyük bunalımdan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Sultan Mehmet, ilk olarak elden çıkan toprakları geri almaya çalıştı.

1414'te Anadolu üzerine yürüyerek Aydınoğlu Cüneyd beyin elinden Kayacık, Nif ve İzmir'i aldı. Karamanoğulları'na ait Konya'yı muhasara etti ise de İkinci Mehmet'in af dilemesi ve tabiiyetini arz etmesi üzerine barış yapıldı. Ancak Karamanoğlu'nun sözünde durmaması üzerine Sultan Mehmet, Şehri ikinci defa kuşatarak zaptetti (1415). Daha sonra yapılan antlaşmayla Konya'yı Karamanoğulları'na bırakan Sultan, Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç ve Beyşehir kalelerini ülkesine kattı.

Bundan sonra, evvelce Musa Çelebi ile birleşerek kendisine karşı hareket eden ve vergisini de göndermeyen Eflak beyi Mirça üzerine yürüyen Sultan, onu Yer-Göğü'de mağlup etti. Mirça, üç yıllık vergisini ödediği gibi, oğlunu da rehin olarak bıraktı. Rumeli'den dönüşünde Candaroğulları üzerine yürüdü. Tosya, Çankırı ve Kalecik'i ele geçirdi. 1416 ve 1420'de ilk defa Tuna ırmağının kuzeyine geçerek Basarabya'ya girdi.

Çelebi Mehmet devrinin en önemli iç hadisesi Şeyh Mahmut Bedrettin isyanıdır. İslam'a uymayan sapık fikirlerini halk arasında yayan Şeyh Bedrettin'in çıkardığı isyan kısa sürede Karaburun'dan Amasya'ya kadar yayıldı. Ancak ülkeye tek başına hâkim olduğu günden beri Şeyh Bedrettin'in hareketlerini dikkatle takip eden Sultan, Şeyhin ve taraftarlarının başlattığı bu ayaklanmayı zamanında bastırmaya muvaffak oldu. Yakalanan Şeyh Bedrettin İslam alimlerinin fetvası üzerine idam edildi.

Aynı yıl Rumeli'de taht mücadelesine giren ve Düzmece Mustafa olarak da bilinen kardeşi Mustafa Çelebi'yi yenilgiye uğrattı. Mustafa Çelebi kaçarak Bizans imparatoruna sığındı. Bu olaydan kısa bir müddet sonra Sultan, Edirne'de avlanırken rahatsızlandı ve çok geçmeden de 26 Mayıs 1421'de vefat etti. Naaşı Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbeye defnedildi.

Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilen Çelebi Mehmet, sabırlı, azim ve irade sahibi, sözüne ve vaadine sadık, vakur bir hükümdar idi. Sekiz yıllık saltanatını Allah-hu Teâlâ'nın dinine hizmet etmek ve yolunu yaymak için kuvvetli bir devlet kurmaya feda etti. Küçük ve büyük yirmi dört muharebede bulunarak kırka yakın yara aldı. İçte ve dışta daimî olarak din ve devlet düşmanlarıyla mücadele halinde iken yazdığı bir şiiri:
“Cihan hasm olsa, Hakk'tan nusret iste!
Erenlerden dua vü himmet iste!”
Beytiyle başlamaktadır.

Çelebi Mehmet, memleketindeki refahtan diğer Müslümanlara da pay vermek, Resul-i Ekrem'in mübarek komşularının dualarını almak için her sene onlara hediyeler gönderme adetini başlattı. Sürre alayı adı verilen bir heyetle gönderilen hediyeler, Mekke ve Medine'deki mübarek yerlerin tamir ve bakımı ile fakirlerin yiyecek ve giyecekleri için sarf edilirdi.

Memleketin imarına büyük önem veren Sultan, Bursa'da Yeşil Türbe ile bir cami, medrese ve imaret, Edirne'de bir cami ve bedesten, Amasya'da da oğlu Kasım için bir türbe yaptırmıştır.

1. Mehmed Yorumları

soru

byhacker

01 Mayıs 2024 Çarşamba

daha açıklamı olursa sevinirm harita fln

Cevap yaz
cevap

Eyüb

01 Mayıs 2024 Çarşamba

5. osmanlı padişahıdır. yıldırım beyazidin oğludur. çelebi mehmed olarak anılır.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Ankara Savaşının Sonuçları

Ankara Savaşının Sonuçları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Güncel

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri

Güncel

Genç Osman Dönemi

Genç Osman Dönemi

Güncel

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler

Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Osman Bey Dönemi ve Hayatı

Osman Bey Dönemi ve Hayatı

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Islahat Fermanı Sonuçları

Islahat Fermanı Sonuçları

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Başkentleri

Osmanlı Başkentleri

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi