Rodosun Fethi ve Tarihi
15 Mayıs 2024

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi, Rodos Ege Denizi'nde olan on iki adanın en büyüğüdür. Ada aynı zamanda Anadolu'ya en yakın konumdadır. Bir dönem Araplar tarafından ele geçirilen ada, tarihte çeşitli ulusların idaresinde kalmıştır. 1308 yılında Saint Jean (Hazret-i Yahya) şövalyelerinin Filistin bölgesinden gelip adaya yerleşmesiyle yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu süreçle birlikte ada Hıristiyanlığın doğuda olan en önemli merkezi ve karakolu konumuna gelmiştir. Osmanlılar zamanında ise İzmir'deki kalesi nedeniyle şövalyeler burada kalabilmiştir. Timur döneminde kalelerin yıkılmasıyla, şövalyeler adayı terk etmek durumunda kalmıştır. Fetret dönemindeki şartlar gereği Çelebi Mehmet şövalyelerin İzmir'de hak iddiasında bulunmalarını engellemek için, Bodrum Kalesini kendilerine vermiştir.

Rodos adasının fethedilmesi için, Fatih Sultan Mehmet döneminde üç defa sefer düzenlense de bunlarda başarı sağlanamamıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde adanın fethi daha fazla önem kazanmıştır. Bunun sebebi Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiş olan Mısır'ın yeniden teşkilatlandırılması, bölgenin iktisadi açıdan önem kazanmasıdır. Bu ada fethedilerek İstanbul Mısır arasında yapılan deniz ticareti güven içinde yapılmalıydı. Şövalyeler güçlü donanmalarıyla hem hac kafilelerine hem de Akdeniz'de olan Türk ve Müslüman gemilerine zarar veriyordu.

Rodosun fethedilmesi

Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ın fethinden sonra, Avrupalıların kendi içişleriyle uğraşmasını fırsat bilerek, Rodos'un fethi için hazırlıklara başladı. Ayrıca Canberdi Gazali isyanında şövalyelerin asileri desteklemesi de bunda etkili olan bir karardı. Kanuni'nin bu düşüncesini öğrenen şövalyelerin başı olan Vilye Lil Adam şövalyeleri toplayarak, hazırlıklarına başladı. Rodos seferinin serdarlığına ise ikinci vezir Mustafa Paşa tayin edilmiştir. 400 nakliye gemisi ve 300 harp gemisiyle daha çok güçlendirilen donanmanın idaresine Barbaros Hayreddin Paşanın yanında yetişmiş olan amiral Kurdoğlu Muslihiddin Reis verilmiştir. Donanma-yı Hümayun İstanbul'dan 4 Haziran 1522 yılında hareket etmiştir. Kanuni bundan on gün sonra yüz bin kişilik kara ordusuyla yola çıkmıştır. Bu sefere Sadrazam Piri Mehmet Paşa'nın amcası Şeyhülislam Zenbilli Ali Cemali Efendi'de iştirak etmiştir. Donanma yirmi gün kadar sonra Rodos'a gelerek, adaya asker çıkarıp hazırlıklara başlamıştır. Avrupa'dan gelecek yardım gemilerine önlem için, limana muhafaza gemileri yerleştirilmiştir. Karaya Öküzburnu mevkiinden asker çıkarılmıştır. Şehrin etrafına metrisler kazılarak, buralara muhasara topları yerleştirilmiştir. Kanuni 28 Temmuz günü Rodos'a çıkmış, şövalyelere teslim olmaları konusunda teklifte bulunmuştur. Bu reddedilince muhasara başlamıştır. Kale sekiz farklı dil konuşan değişik milletten askerlerle savunuldu. Beş ay süren direnişten sonra, Rodos Kalesi 20 Aralık 1922 tarihinde teslim olmuştur.

Rodosun fethinin sonuçları

Muhasarada Osmanlı ordusu yirmi binden fazla şehit vermiştir. Şartlar arasında şövalyelerin top ve silah dışında eşyalarını alarak on gün içinde Rodos'tan ayrılması, ellerindeki Müslümanları serbest bırakması ve bu süreçte şehirde bulunan istihkamların yeniçeriler tarafından güven altına alınmasına, asıl kuvvetlerin iki km uzaklıkta beklemesi vardı. Kalenin boşaltılmasından sonra, şövalyeler Üstad-ı Azam gemileriyle adayı terk etti. Rodos Kalesiyle birlikte, on iki ada ve Bodrum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Şövalyeler Rodos'tan ayrıldıktan sonra Trablusgarp ve Malta'ya yerleşerek, Hıristiyanlık için çalışmalarına buralarda devam etmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman 29 Aralık günü şehre girerek, kaleyi gezmiştir. 2 Ocak'ta camiye çevrilen Saint Jean Kilisesinde namına okunan hutbeyi dinlemiş, Cuma namazını kılmıştır. Bu yıldan sonra Rodos 400 yıldan fazla Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Diğer adalarla birlikte Rodos Trablusgarp savaşlarında 1912 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. İkinci Dünya Savaşında Rodos'un Yunanlıların eline geçmesine engel olunamamıştır.

Rodosun Fethi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

Güncel

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

Güncel

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

Güncel

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

İlk Osmanlı Medresesi

İlk Osmanlı Medresesi

4. Murat Dönemi ve Savaşları

4. Murat Dönemi ve Savaşları

Handan Sultan

Handan Sultan

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

Osmanlı Devlet Yapısı

Osmanlı Devlet Yapısı