Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
2. Murat

2. Murat

2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi olarak anılır.

2. Murat'ın şehzadeliği ve tahta çıkışı


Çocukluğu Amasya'da geçen 2. Murat, 1410 yılında Bursa'ya gelerek saray eğitimini tamamladı. Lalası Yörgüç Paşa denetiminde 1415 yılında Amasya'daki Rum ve Danışmendiye eyaletine vali olarak atandı. Burada 6 yıl görev yaparak, tahta çıkmıştır. Amasya'nın önemli bir kültür merkezi olması sebebiyle, şehrin kültürel yapısına destek vermiştir. Buradaki ilk vazifesi 1416 yılındaki Börklüce Mustafa'nın çıkardığı Saruhan ve İzmir ayaklanmalarını bastırmak oldu. 1418 yılında da lala Hamza Bey ile Samsun'u Çandaroğullarından aldı. Babasının Edirne'de av sırasında vefat edince, 25 Haziran 1421 yılında Bursa'ya gelerek, 17 yaşında yeniçerilerin desteğini alıp, 6. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

2. Murat'ın saltanatının ilk yılları


Tahta çıkışından sonra, şehzadelerin taht kavgası üç yıl boyunca devam etmiştir. Amcası olan Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Mustafa Çelebi, gözaltında tutulduğu Limni adasından Bizanslıların yardımıyla Rumeli'ye geldi. Edirne'ye giden Mustafa burada hükümdarlığını ilan etti. Bizans bu yardımı yapmakla, Osmanlılarda taht kavgalarına sebep olup, devletin zayıflamasına neden olmak istiyordu. Anadolu beylerinin bazılarının Mustafa Çelebi'yi desteklemesi nedeniyle, Mustafa Çelebi ve 2. Murat Ulubat yakınlarında savaşa tutuştular. Savaşta yenilen Çelebi Edirne'de idam edildi. Tarihe 'Düzmece Mustafa olayı' olarak geçen bu olayın mimari Bizans'tı. 2. Murat bu sebeple 10 Haziran'da İstanbul'u kuşattıysa da başarılı olamadı. Anadolu'ya geçen 2. Murat, şehzade Küçük Mustafa'nın isyanıyla karşılaştı. Tahta geçmek isteyen Küçük Mustafa, Lalası Şaraptar İlyas tarafından 2. Murata teslim edildi. Küçük Mustafa boğularak idam edildi. Küçük Mustafa'yı destekleyen Candaroğulları üzerine 1423 yılında yürüyen 2. Murat, bu beyliğin topraklarının önemli bir kısmını ve Safranbolu şehrini Osmanlılara kattı. Karamanoğulların başına 2. Mehmet beyin geçmesine yardımcı olduğu için, Göller Bölgesini Osmanlılara geri kazandırdı. Eflak Voyvodasının saldırını püskürttü.

2. Murat'ın saltanatının ilerleyen dönemi


Venedik hükümetinin Çanakkale Boğazını ablukaya alması sebebiyle, İstanbul'un Venedik hakimiyetine geçmemesi için, Bizanslılarla 22 Şubat 1424 yılında imzalanan anlaşmayla, Bizans Osmanlılara Ege ve Karadeniz kıyılarını ve yılda otuz bin düka altın vermeyi kabul etti. 1425 yılında Venediklilerin Selanik'i ele geçirmesi ve Osmanlılara karşı Macarlarla ittifak kurması sebebiyle, Osmanlı donanması 1426 yılında Venediklilerin elinde bulunan Modon, Eğriboz ve Koron'a sefer düzenlemesine sebep oldu. 1425 ve 1430 yılları arasında devam eden savaşta, Selanik fethedilmiştir. Venediklilerle savaşa son veren Lapseki antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre, Venedikliler yıllık vergiye bağlanmış, Selanik, Teselya, Makedonya ve Yanya Osmanlıların eline geçmiştir. Ayaklanma çıkaran Eflak Beyliği üzerine giderek, Burayı Osmanlılara kazandırmıştır. Sırp kralının 1439 yılındaki başarısız Semendira saldırısı, Macaristan kralı 2. Albert'den yardım istemesine sebep olmuştur. Semendira'ya saldırı düzenleyen 2. Albert'ta yenilgiye uğratılmıştır. Bosna'ya giren Erdel beyi Hünyani Yanoş, Balkan devletlerinin ve Anadolu beyliklerinin Osmanlılara karşı birleşmesine sebep olmuştur. Balkanlardaki bu karışıklıkta uğraşan 2. Murat'a karşı Karamanoğullarının saldırısı gündeme geldi. 2. Murat Konya, Akşehir ve Beyşehir'i alırken, Haçlı ordusu da 1443 yılında Niş ve Sofya'yı ele geçirdi. 1444 yılında haçlılar Yalvaç savaşında geri püskürtüldü. 12 Temmuz 1444 yılında Macarlarla imzalanan on yıl süreli Edirne-Segenin Anlaşmasıyla, Eflak ve Sırp despotluğu vergiye bağlanmış, Bulgaristan'da Osmanlı egemenliği tanınmıştır. Bu anlaşmanın ardından, Balkanlar ve Anadolu'daki güvenlik sağlamıştır. Tahtı 12 yaşında olan oğlu 2. Mehmed'e bırakmıştır. Haçlı tehdidinin yeniden ortaya çıkması üzerine tahta yeniden geçen 2. Murat, 10 Kasım 1444 yılında Leh, Papalık ve Macar ordularıyla Varna Savaşına katılmıştır. Bu savaşın sonunda Bulgaristan ve Mora Osmanlılara katılmıştır. 17 Ekim 1448 yılında Hünyani Yanoş'un tekrar saldırıya geçmesi 2. Kosova Savaşının yapılmasına neden olmuştur. Osmanlıların galibiyetiyle biten savaşta, Balkanların Türk yurdu olduğu kesinlik kazanmıştır. Haçlıların saldırısına son verilmiştir.

2. Murat kişiliği ve eserleri

1450 yılında Arnavutluk seferini tamamlayamayan 2. Murat, 3 Şubat 1451 yılında Edirne'de vefat etmiştir. Bursa şehrindeki Muradiye yakınlarındaki türbesine gömülmüştür. 2. Murat ilmi seven, ince ruhlu, adil bir devlet adamı olarak bilinirdi. İyi bir askeri eğitim alarak, devletin başına geçmiştir. Alimleri korumayı ve himaye etmeyi severdi. Öldükten sonra yerine 2. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed geçmiştir. Savaşlar içinde geçen saltanatına rağmen, çok sayıda eserin yapılmasını sağlamıştır. Edirne ve Bursa'daki Muradiye camileri, Edirne Gazi Mihal Cami ve Üç Şerefeli Cami, Amasya Yörgüç Paşa Cami, Filibe Şehabettin Paşa Camii, Edirne Şah Melek Camii, Ergene nehrindeki 170 ayaklı Uzun Köprü, Edirne Karaca Bey ve Beylerbeyi Camii onun döneminde yapılmış eserler arasındadır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 15:31:31
2. Murat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
2. Murat Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "2. Murat"
Bence güzel bi yazı olmuş ne çok uzun ne çok kısa az ömve araştırma yapıyor dum sayfalarca yazılan lar var bence bu yazıya uzun diyen ona destan fln der elinize sağlık çok iyi...
Zeyno . 03.05.2022 21:38:55
CEVAP YAZ
kim bu kadar uzun bir şey okur ki
Murat Teski . 28.11.2013
CEVAP YAZ
İstediğim gibi değil
Cebe . 16.12.2017
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
2. Beyazıt
2. Beyazıt
2. Beyazıt, 3 Aralık 1447 yılında Dimetoka Sarayında doğan 8. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Çocukluğ...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024