Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
2. Selim

2. Selim

2. Selim, Sarı Selim olarak anılan 28 Mayıs 1524 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya gelmiş, 90. İslam halifesi ve 11. Osmanlı padişahıdır.

2. Selim'in çocukluğu ve tahta çıkışı


Çocukluğu İstanbul'daki Eski Saray'da geçen 2. Selim, 27 Haziran 1530 yılında Şehzade Mehmed ve Mustafa ile At Meydanı'nda görkemli bir törenle sünnet edilmiştir. 16 yaşına kadar saray eğitimi almış, daha sonra 1542 yılında Konya Sancak beyi olarak atanmıştır. 1544 yılından 1558 yılına kadar Manisa Sancak beyi olarak görev yapmıştır. Manisa'daki görevinde av partileri ve eğlence düşkünü olarak tanınmıştır. 1558 yılında Konya Sancak beyliğine atanarak, 1562 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Babası hayatta iken, 1553 yılından sonra kardeşleri ile taht kavgalarına başlamıştır. Şehzadelerden Mustafa, Murad, Mahmud, Mehmed, Cihangir ve Abdullah Kanuni'nin sağlığında hayatlarını kaybetmişlerdir. Hürrem Sultan ise tahta Selim ya da Beyazıt'ın geçmesini istemekteydi. Hürrem Sultan'ın 1558 yılında ölmesiyle, iki kardeş kavganın şiddetini arttırarak, 1559 yılında Konya yakınlarında muharebeye başladılar. Sağduyusu ve sabrı ile babasını arkasına alan Selim, bu savaştan galip olarak ayrıldı. Beyazıt'ın sığınmış olduğu Safavi devleti tarafından öldürülmesiyle, Kanuni'nin tek veliaht'ı kalan Şehzade Selim, 1562 yılında Kütahya Sancak beyliğine atanmıştır. Kanuni'nin 1566 yılındaki Avusturya seferine katılmayan Selim, av yaparken 7 Eylül'de babasının Zigetvar kuşatmasında öldüğünü Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'nın mektubuyla öğrenmiştir. Herkesten gizlenen bu ölüm haberi üzerine, lalaları yanına alarak İstanbul'a doğru yola çıkmıştır. 30 Eylül'de Bostancı başı Davut Ağa Sultan tarafından saltanat kayığı ile Topkapı'ya götürülmüştür. 2. Selim'in padişahlığı Tophane ve Tersaneden atılan toplarla halka ilan edilmiştir. Tahta çıktıktan hemen sonra babasının cenazesini ve orduyu karşılamak üzere Belgrat'a doğru yola çıktı. Belgrat'taki cenaze namazından sonra, babasının naaşını İstanbul'a gönderip, orduyla birlikte aralık ayında İstanbul'a vardı. Osmanlı tarihinin sefere çıkmayan ve devletle ilgilenmeyen ilk padişahı olan 2. Selim, yönetimi sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'ya bırakmıştır.

2. Selim'in saltanatı ve yapılan savaşlar


Sakız adasının fethi: Babasının ölümünden sonra,1566 yılında Sokullu komutasındaki ordu, Ceneviz ve Venediklilerden Sakız adasını alarak, boğazların güvenliği sağlanmıştır.

Bobokça Kalesinin fethi: Babasının cenazesi karşılanırken, Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki ordu, Drava üzerinde bulunan kaleyi fethetmiştir.

Yemen'in fethedilmesi: Osmanlı egemenliğinde olan Yemen'de 1567 yılındaki isyandan sonra, birliği yeniden sağlamak için, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Şam Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa 1568 yılında sefere çıkmışlardır. Taiz ve Kahire kaleleri, Aden ve sana yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Avusturya ile barış imzalanması: Kanuni zamanında imzalanan barış anlaşması 1562 yılında bozulmuştur. 17 Şubat 1568 yılında Edirne Antlaşması imzalanarak, Avusturya ile barış tekrar sağlanmıştır.

Açe seferi: Sumatra adasının kuzeybatısında yer alan Açe Sultanlığı, Portekizlilerin hedefi haline gelip bunaldığından, Kanuni'den yardım için İstanbul'a bir heyet göndermiştir. Babasının ölüm haberi üzerine, 2. Selim gereken yardımı yapma sözü vermiştir. 1569 yılında Osmanlı donanması Açe'ye doğru sefere çıkmış ve Açe Sultanlığını ülke topraklarına katmıştır.

Aden ve Kahire Kalesinin fethi: 1569 Sumatra seferi sırasında, Sokullu Mehmet Paşa tarafından Aden, Piyale Paşa komutasındaki ordu tarafından Kahire Kalesi alınmıştır.

Don-Volga Kanal Projesi: Kuzey bölgesinde ortaya çıkan Rus tehdidi sebebiyle, Sokullu Mehmed Paşa Volga ve Don ırmaklarını bir kanalla birleştirip, Karadeniz ve Hazar'ı bağlayarak, Rusların güneye ilerlemesine engel olmak, ipek yolunu canlandırmak istenmiş fakat kış olması sebebiyle bunda başarı sağlanamamıştır.

Astrahan seferi: Ruslarla Astrahanın alınması için yapılan savaş başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Kırım hanlığının Moskova seferleri: Kırım hanı Devlet Giray Han tarafından iki kez Rus tehdidi bertaraf edilmek istense de bunda başarı sağlanamamıştır. Bu aşamadan sonra Rus fetihleri kabul edilmiş ve bir devletin oluşumu meydana getirilmiştir.

Kevkeban Kalesi'nin fethi: Behram Paşa komutasındaki ordu 1570 yılında Kevkeban Kalesi'ni almış, Yemen'le barış yapılmıştır.

Dalmaçya'nın fethi: Sokullu Mehmed Paşa komutasındaki ordu 1571 yılında Kıbrıs'ı fethederken Dalmaçya'yı da fethetmiştir.

Kıbrıs'ın fethi: Kanuni zamanında Osmanlı gölü haline gelen Akdeniz'de, Venediklilerin son sığınma yeri olan Kıbrıs, 1571 yılında fethedilmiştir.

İnebahtı savaşı: Kıbrıs'ın fethi, Avrupalıların Kutsal İttifak oluşturmasına sebep olmuştur. Haçlı donanmasına karşı yenilgiye uğrayan Osmanlı donanması, bu savaşta ilk kez yakılmış oldu. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa Venedik elçisine, ' Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kopardık, siz donanmamızı yakmakla, sakalımızı tıraş ettiniz. Kopan kol yerine gelmez, Tıraş edilen sakal daha gür çıkar. ' demiştir. Bu muharebenin başarılı olan denizcisi Uluç Ali Paşa, kaptan-ı deryalığa getirilerek, yeni bir donanma yapıldı. 1572 yılında Akdeniz'e açılan donanma sebebiyle, Venedik barış istemiştir. 1573 yılında barış imzalanmış ve Osmanlılara savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır.

Tunus seferi: 1574 yılında yapılan Tunus seferini Uluç Ali Paşa yönetmiş ve kenti fethetmiştir. O yıl Tunus Eyaleti kurulmuştur.

2. Selim'in yaptırdığı eserler ve yapısı


Selimi mahlasıyla şiirler yazmış olan 2. Selim'in divanı da bulunmaktadır. Nurbanu Sultana yazdığı şiirler, divan edebiyatındaki en güzel eserler arasında sayılır. İmarcı bir padişah olan 2. Selim, Mekke-i mükerremenin su yollarının tamir edilmesini, Aziz Efendi tekkesi, Mescid-i Haram'ın mermer kubbelerinin yapımı, Navarin Limanını gören kule ve Lefkoşe Selimiye Camii yaptırdığı hayratlar arasındadır. Ayasofya Camiini yeniden onarmış, Mimar Sinan' Selimiye Camisini inşa ettirmiştir. 2. Selim 8 yıl saltanatta kalarak, 15 Aralık 1574 yılında vefat etmiştir. Büyük oğlu III. Murad 22 Aralık 1574 yılında tahta geçmiştir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 13:34:45
2. Selim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
2. Selim Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "2. Selim"
çok güzel teşekkür ederim çok işime yaradı
İrem . 14.02.2015
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Bence güzel ama Sarı Selim bu savaşlara ya da seferlere katılmış mı?????
Jffidos,djcjdidodldmdjdj . 16.05.2019 06:48:33
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024