Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

DEVLET ANLAYIŞI

Osmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti merkeziyetçi ve mutlakiyetçi bir kimliğe bürünmüştür.

XVI. yüzyılda, halifeliğin Osmanlılara geçmesiyle Osmanlı Devleti mutlakiyetçi ve teokratik bir devlet haline gelmiştir.

I. Ahmet’ten sonra, XVII. yüzyıl başlarında veraset sisteminde bir değişiklik daha yapıldı ve ‘’Yönetim hakkının hanedanın en yaşlı üyesinde olduğu’’ ilkesi kabul edildi.

MERKEZ TEŞKİLATI

Bugünkü bakanlıklar sistemine benzeyen Divan-ı Hümayun ’da Osmanlı Devleti’nin önemli siyasal, ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunları görüşülüp tartışılırdı. Divan her din ve milletten vatandaşa açıktı.

Fatih’ten itibaren divan üyelerinin fikirlerini daha söylemelerinin sağlanması amacıyla padişahlar divanlara katılmamaya başladı. Bu uygulamayla divanlara sadrazamlar başkanlık yapmaya başladı. Böylece sadrazamlık makamının önemi arttı, Divan-ı Hümayun bir karar organı yerine, danışma organı olarak görev yapmaya başladı.

TOPRAK YÖNETİMİ

Öşri ve Haraci topraklar özel mülkiyet topraklarıydı. Bu topraklar el değiştirebilir, vakfedilip miras bırakılabilirdi.

Miri topraklar ise Osmanlı Devleti’ne aittir. Devletin idaresinde bu topraklar işlenmesi koşuluyla halka dağıtılmıştır. Miri toprakları işleyenler kiracı konumunda oldukları için bu toprakları satamazlardı.

Toprağını üç yıl üst üste boş bırakanlar vergi vermek zorunda bırakılırlardı.

Osmanlı ordusuna asker yetiştirmek ve devlet memurlarının maaşlarını ödeyebilmek için ayrılan devlet topraklarına dirlik denir. Dirlik toprakları miri arazilerin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu toprakları işleyenler devlete ödemeleri gereken vergileri askerlere veya devlet memurlarına verirlerdi. Dirlikler gelirlerine göre; Has, Zeamet ve Tımar olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Tımar sistemi sayesinde Osmanlı Devleti vergi toplama yükünden kurtulmanın yanı sıra, sürekli savaşa hazır olan tımarlı sipahilerin yetiştirilmesi, üretimin artışı ve iç güvenliğin sağlanması gibi faydalar sağlamıştır.

Bazı eyaletlerdeki vergi gelirlerinin şahıslara peşin olarak satılmasına ise iltizam sistemi denir. Bu vergileri satın alan kişilere mültezim adı verilmiştir. İltizam sistemi sayesinde devlet nakit ihtiyacını karşılayabilmiş, alınan paralarla yöneticilerin ve askerlerin maaşları ödenmiştir.

TARIM VE HAYVANCILIK

Osmanlı halkının büyük bölümü köy ve mezralarda yaşadığı için Osmanlı Devleti’nde tarım ve hayvancılığın ekonomideki yeri önemli olmuştur. Osmanlı Devleti, geniş topraklarından faydalanarak farklı iklim koşullarında üretim yapıp değişik ürünler yetiştirmiştir.

Hayvancılık da tarım ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nde tarım başta olmak üzere ulaşım ve taşımacılıkta büyük ölçüde hayvanlardan yararlanılmıştır.

TİCARET

Fatih döneminde, ülke sınırlarının genişlemesi ve önemli ticaret yolların Osmanlı Devleti’nin denetimine geçmesiyle ticarette büyük gelişme sağlanmıştır. Özellikle XV. Ve XVI. yüzyıllarda Türk tüccarlar uluslararası ticarette görünmeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti de vergileri düşük tutarak ticaret faaliyetlerini teşvik etmiştir. Avrupalı devletlere çeşitli imtiyazlar verilirken, ticaret şehirleri kurulmuştur. Bu sayede ülkede ticari canlılık artmıştır.

SANAYİ

Osmanlı Devleti’nde esnaflar, kendi çalışma alanlarıyla ilgili, Lonca adı verilen teşkilatlara üye olurlardı. Böylece koruma ve denetim altına girerlerdi. Osmanlı Devleti’nde ekonomik hayatın temelini oluşturan loncalar dışında esnaflık ve zanaatkârlık yapmak mümkün değildi.

HUKUK

Osmanlı Devleti, fethettiği bölgelerde bulunan halkların devlete kolay uyum sağlaması amacıyla, o bölgelerdeki kanunları bir süre kaldırmamıştır. Osmanlı Devleti’nde hukuk, şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Padişahların koyduğu örfi hukukun şer’i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen gösterilirdi.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan Bey zamanında Selçuklular örnek alınarak kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde de birçok şehirde medreseler kurulmaya devam edilmiştir. Osmanlı medreseleri Tanzimat’a kadar ülkenin bilim, adalet ve yönetim alanlarına yetiştirdiği insanlarla devlete büyük faydalar sağlamıştır.

KÜLTÜR VE SANAT

Osmanlı Devleti, farklı kültür ve dinlere, çağına göre büyük bir toleransa sahipti. Bu sadeye Asya’dan beri süregelen Türk ve İslam kültürüyle, fethedilen topraklardaki kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimiyle Osmanlı kültür ve sanatı doğdu.

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

13 Yorum Yapılmış "Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet"
Cok Iı Cok Lazımdı Allah Razı Olsun Ama Biraaz Uzun Yine Teşekkür Ederım
Rabia . 2014-12-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler Gayet Yararlı Bir Konu Performans Ödevim İçinde Gayet İyi
Berat . 2014-04-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Aradığım Tüm Bilgiler Buradaydı. Çok Teşekkürler
Melike . 2014-04-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İşime Yaradı Sağ Olun Var Olun
Sibel . 2014-04-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Süpersiniz İşime Çok Yaradı Tşkr Ederim
Sibel . 2014-04-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Biraz Daha Detaylı Olabilirdi Bence
Feyza . 2014-03-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Daha Fazla Bilgi Olsa Daha İyi Olurdu Bence
Aslı . 2014-01-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Süper Sosyal Bilgiler Dersim İçin Lazımdı Çok Teşekkürler
Emre Terzi . 2013-12-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkür Ederim Performansım İçin Çok İyi Oldu Saolun
Sevgi . 2013-12-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Kültür Ve Sanat Bölümünde Bu Sadeye Yazmışlar Normalde Sayede Ama Lütfen Düzeltilsin
Tarık . 2013-12-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Saray Eğitimini Göremediim Ama Yinede Sağolun
Ali Küçük . 2013-12-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Valla Tarih Performans Ödevimi Slayt Olarak Hazırladım Ve Bu Sayfa Cok Lazımdı Teşekkür Ederim Herkese
Muzaffer . 2013-11-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Ve Bazı Yerlerde Detaya Çok Girilmiş Bu Ama Yinede Saolunn
Melike . 2013-11-14 / 4,5
CEVAP YAZ
2. Abdülhamit
2. Abdülhamit 34. Osmanlı Devleti padişahı ve 113. İslam halifesidir. 22 Eylül 1842 doğumlu olan 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti’nin bunalımlı bir döneminde tahta geçmiştir. Doğu’ya karşı İslamcı bir politika izlerken Batı’ya karşı da dengeci bir po...
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
2. Beyazıt
2. Beyazıt, 3 Aralık 1447 yılında Dimetoka Sarayında doğan 8. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan yedi yaşında Amasya valisi olan 2. Beyazıt, burada dönemin ünlü alimlerinde...
Osmanlı Haçlı Savaşları
Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları aralarında defalarca büyük savaşlar yapılmıştır. En büyük Osmanlı - Haçlı Savaşları şunlardır.Sırpsındığı Savaşı (1364)Çimen Savaşı (1371)Birinci Kosova Savaşı (1389)Varna Savaşı (1444)İkinci Kosova Savaşı (1448...
2. Viyana Kuşatması
II. Viyana Kuşatması, IV. Murat döneminde 1683 yılında Osmanlı Devleti'nin Viyana'yı kuşatması ile gerçekleşmiştir. Avusturya yönetimi himayesinde bulunan Macarlara baskı uyguluyor ve ağır vergilerle eziyordu. Ayrıca mezhep konusunda hürriyet uygulam...
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
3. Selim
3. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğmuş olan 93. İslam halifesi ve 28. Osmanlı sultanıdır. Babası 3. Mustafa, annesi ise Mihrişah Sultan'dır. Topkapı Sarayında dünyaya geldiğinde yedi gün yedi gece devam eden Şehrayin şenlikleri ve üç gece süren de...
3. Ahmet
3. Ahmed ,babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olan, 30 Aralık 1673 tarihinde dünyaya gelmiş 102. İslam halifesi ve 23. Osmanlı padişahıdır. Çok iyi bir eğitim almış olan 3. Ahmed, ağabeyi 2. Mustafa'nın yerine 22 Ağustos 1703 yılın...
2. Selim
2. Selim, Sarı Selim olarak anılan 28 Mayıs 1524 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya gelmiş, 90. İslam halifesi ve 11. Osmanlı padişahıdır. 2. Selim'in çocukluğu ve tahta çıkışı Çocukluğu İstanbul'daki Eski Saray'da...
Osmanlıda Veraset Sistemi
Osmanlıda Veraset Sistemi, Osmanlı da Ülke topraklarının hanedan mensuplarının ortak malı denmiş. Bu sebeple Osmanlı Devletinde padişahın kim olacağı yönünde kesin bir kararname yoktur. Osmanlı Aliye'sinin tüm erkekleri taht üstünlüğünde hak sahipler...
Tekfur
Tekfur Bizans İmparatorluğu zamanında, vali makamında olan kişilere verilen addır. Bir nevi dere beyliği olarak da düşünülebilir.Tekfurun kelime anlamı nedir? Ermeniceden alıntı olan bu sözcük, aynı zamanda Anadolu'daki ve Rumeli’deki Hristiyan...
1. Mahmut
1. Mahmut, 2 Ağustos 1696 yılında Edirne'de dünyaya gelmiş olan 103. İslam halifesi ve 24. Osmanlı padişahıdır. Annesi Saliha Sultan, babası 2. Mustafa'dır. 3. Ahmet'in de yeğenidir. Okul çağına geldiğinde babasının da hocası olan Şeyhülislam Feyzull...

Osmanlı Devletini Kim Kurdu

Osmanlı Devletini kim kurdu, Osmanlı devletini kuranın Osman Bey olarak herkes tarafından bilinmekte, fakat Osman Bey'in arkasında büyük bir Türk tarihi ve göçebe bir Türk toplumu bulunmaktadır. Osmanlılar ya da Osmanoğulları 13.y...

1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.

İlk Osmanlı Halifesi

İlk Osmanlı Halifesi ; bu mukaddes görev Osmanlılar'da ilk olarak Sultan II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey'in kızı Gülbahar Sultan'ın oğlu olan Yavuz Sultan Selim Han'a nasip olmuştur. İslamın 74.Halifesi konumuna gelen ve 9.Osma...

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti veya Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi; Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Türk devletidir. Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan...

4. Murat

4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte Bağdat Fatihi ve S...

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı, Türk'lerin tarih boyunca kurduğu büyük imparatorluklardan biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Beylikten devlet yapısına, oradan imparatorluğa yürüyüş adını Ertuğrul Gazi oğlu Osman Beyden almıştır. 1299 yı...

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu. Molla Gürani gibi dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. ...

2. Mustafa

2. Mustafa, babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olarak 5 Haziran 1664 yılında dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 101. İslam halifesi ve 22. Osmanlı padişahıdır. Annesi Giritli olan padişahın, Divan edebiyatı...

Abdülaziz

Abdülaziz Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı ve İslamiyet'in 111. halifesi olmaktadır. Babası 2.Mahmut olan Abdülaziz'in ağabeyi Abdülmecit'tir. Tahta 31 yaşında ağabeyinin ölümüyle birlikte geçen Abdülaziz 15 yıl saltanat sürmüştü...

Osmanlıda Hukuk

Osmanlıda hukuk, Osmanlı devletindeki hukuki yapıdır. Hukuk sistemi çok kültürlülüğe bağlı olarak, buna uygun yargılama usulüyle belirgindir. Bu dönemdeki hukuki anlayış şer'i ve örfi olarak incelenir. Osmanlılar birçok hukuk düze...

4. Mehmet

4. Mehmet, 2 Ocak 1642 yılında doğmuş olan 98. İslam Halifesi ve 19. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan'dır. Ava olan merakı yüzünden Avcı Mehmet alarak ta bilinir. Kanuni'den sonra 39 yılla en...

2. Mahmut

2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık yapmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nin batılılaşma, bilim teknik alanında ilerleme, modernleşme hareke...

3. Mehmet

3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yılında doğmuş olan 92. İslam Halifesi ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne kadar tahtta kalan padişahın annesi Safiye Sultan, babası ise 3. Murat'tır. Şehzadeliği Pir Mehmet Azmi Efende ve İbrahim Cafer Ef...

Osmanlıda Toprak Sistemi

Osmanlı'da Toprak Sistemi: 1299-1922 yılları arasında Türk ve İslam devletinde toprak adı verilen yeryüzünün üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların parçalanması ve bozulması ile meydana gelen en üst tabakanın paylaşılması ve yönetilm...

3. Mustafa

3. Mustafa, 28 Ocak 1717 yılında doğmuş olan 91. İslam halifesi ve 26. Osmanlı padişahıdır. Babası 3. Ahmet, annesi ise Emine Mihr-i Mah Sultandır. Çocukluğunda Lale devri yaşandığından renkli bir yaşamı bulunmaktaydı. Babasını ve...

1.Murat Dönemi Fetihler

Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. ...

3. Murad Dönemi Fetihler

a) Lehistan'ın Osmanlı Himayesine Alınması (1575) Sebepleri: 1)1572'de ölen Lehistan kralının yerine geçecek varisi bulunmadığından ülke Diyet Meclisi tarafından yönetiliyordu. 2)Avusturya,Almanya, Rus...

II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler

Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Savaşı başladı. Almanya ile Macaristan da Venedik’in yanında Osmanlılara karşı savaşa girdi. ...

3. Osman

3. Osman, 2 Ocak 1699 yılında doğan annesi Şehsuvar Sultan babası 2. Mustafa olan 104. İslam halifesi ve 25. Osmanlı padişahıdır. 1754 ve 1757 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Babasının tahtan indirilmesi sırasında dört yaşı...

4. Mustafa

4.Mustafa Kabakçı Mustafa İsyanı sonrası tahta geçirilen 29. Osmanlı padişahıdır. Aynı zamanda 108. İslam halifesidir. 4.Mustafa amcazadesi 3.Selim'in yerine tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında 28 yaşında olan 4. Mustafa kendi döne...

 

2. Abdülhamit
1. Murat
2. Beyazıt
Osmanlı Haçlı Savaşları
2. Viyana Kuşatması
Fetret Devri
3. Selim
3. Ahmet
2. Selim
Osmanlıda Veraset Sistemi
Tekfur
1. Mahmut
Osmanlı Devletini Kim Kurdu
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk Osmanlı Halifesi
Osmanlı Padişahları
4. Murat
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
2. Mustafa
Abdülaziz
Osmanlıda Hukuk
4. Mehmet
2. Mahmut
3. Mehmet
Osmanlıda Toprak Sistemi
3. Mustafa
1.Murat Dönemi Fetihler
3. Murad Dönemi Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Popüler İçerik
Osmanlı Devletini Kim Kurdu
Osmanlı Devletini kim kurdu, Osmanlı devletini kuranın Osman Bey olarak herkes tarafından bilinmekte, fakat Osman Bey'in arkasında büyük bir Türk tari...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez T...
İlk Osmanlı Halifesi
İlk Osmanlı Halifesi ; bu mukaddes görev Osmanlılar'da ilk olarak Sultan II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey'in kızı Gülbahar Sultan'ın oğlu ol...
Osmanlı Padişahları
Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti veya Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi; Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sü...
4. Murat
4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kal...
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı, Türk'lerin tarih boyunca kurduğu büyük imparatorluklardan biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Beylikten devlet yapısına, ...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
2. Abdülhamit
1. Murat
2. Beyazıt
Osmanlı Haçlı Savaşları
2. Viyana Kuşatması
İltizam
4.murat
4.murat
Padişahlar
2. Abdülhamid
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Osmanlı Padişahları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
İltizam
4.murat
4.murat
Padişahlar
2. Abdülhamid
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Osmanlı Padişahları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018