Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

DEVLET ANLAYIŞI


Osmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti merkeziyetçi ve mutlakiyetçi bir kimliğe bürünmüştür.

XVI. Yüzyılda, halifeliğin Osmanlılara geçmesiyle Osmanlı Devleti mutlakiyetçi ve teokratik bir devlet haline gelmiştir. I. Ahmet'ten sonra, XVII. Yüzyıl başlarında veraset sisteminde bir değişiklik daha yapıldı ve ‘'Yönetim hakkının hanedanın en yaşlı üyesinde olduğu' ilkesi kabul edildi.

MERKEZ TEŞKİLATI


Bugünkü bakanlıklar sistemine benzeyen Divan-ı Hümayun 'da Osmanlı Devleti'nin önemli siyasal, ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunları görüşülüp tartışılırdı. Divan her din ve milletten vatandaşa açıktı.

Fatih'ten itibaren divan üyelerinin fikirlerini daha söylemelerinin sağlanması amacıyla padişahlar divanlara katılmamaya başladı. Bu uygulamayla divanlara sadrazamlar başkanlık yapmaya başladı. Böylece sadrazamlık makamının önemi arttı, Divan-ı Hümayun bir karar organı yerine, danışma organı olarak görev yapmaya başladı.

TOPRAK YÖNETİMİ


Öşri ve Haraci topraklar özel mülkiyet topraklarıydı. Bu topraklar el değiştirebilir, vakfedilip miras bırakılabilirdi.

Miri topraklar ise Osmanlı Devleti'ne aittir. Devletin idaresinde bu topraklar işlenmesi koşuluyla halka dağıtılmıştır. Miri toprakları işleyenler kiracı konumunda oldukları için bu toprakları satamazlardı. Toprağını üç yıl üst üste boş bırakanlar vergi vermek zorunda bırakılırlardı.

Osmanlı ordusuna asker yetiştirmek ve devlet memurlarının maaşlarını ödeyebilmek için ayrılan devlet topraklarına dirlik denir. Dirlik toprakları miri arazilerin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu toprakları işleyenler devlete ödemeleri gereken vergileri askerlere veya devlet memurlarına verirlerdi. Dirlikler gelirlerine göre; Has, Zeamet ve Tımar olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Tımar sistemi sayesinde Osmanlı Devleti vergi toplama yükünden kurtulmanın yanı sıra, sürekli savaşa hazır olan tımarlı sipahilerin yetiştirilmesi, üretimin artışı ve iç güvenliğin sağlanması gibi faydalar sağlamıştır.

Bazı eyaletlerdeki vergi gelirlerinin şahıslara peşin olarak satılmasına ise iltizam sistemi denir. Bu vergileri satın alan kişilere mültezim adı verilmiştir. İltizam sistemi sayesinde devlet nakit ihtiyacını karşılayabilmiş, alınan paralarla yöneticilerin ve askerlerin maaşları ödenmiştir.

TARIM VE HAYVANCILIK

Osmanlı halkının büyük bölümü köy ve mezralarda yaşadığı için Osmanlı Devleti'nde tarım ve hayvancılığın ekonomideki yeri önemli olmuştur. Osmanlı Devleti, geniş topraklarından faydalanarak farklı iklim koşullarında üretim yapıp değişik ürünler yetiştirmiştir.

Hayvancılık da tarım ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti'nde tarım başta olmak üzere ulaşım ve taşımacılıkta büyük ölçüde hayvanlardan yararlanılmıştır.

TİCARET

Fatih döneminde, ülke sınırlarının genişlemesi ve önemli ticaret yolların Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmesiyle ticarette büyük gelişme sağlanmıştır. Özellikle XV ve XVI. Yüzyıllarda Türk tüccarlar uluslararası ticarette görünmeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti de vergileri düşük tutarak ticaret faaliyetlerini teşvik etmiştir. Avrupalı devletlere çeşitli imtiyazlar verilirken, ticaret şehirleri kurulmuştur. Bu sayede ülkede ticari canlılık artmıştır.

SANAYİ

Osmanlı Devleti'nde esnaflar, kendi çalışma alanlarıyla ilgili, Lonca adı verilen teşkilatlara üye olurlardı. Böylece koruma ve denetim altına girerlerdi. Osmanlı Devleti'nde ekonomik hayatın temelini oluşturan loncalar dışında esnaflık ve zanaatkârlık yapmak mümkün değildi.

HUKUK

Osmanlı Devleti, fethettiği bölgelerde bulunan halkların devlete kolay uyum sağlaması amacıyla, o bölgelerdeki kanunları bir süre kaldırmamıştır. Osmanlı Devleti'nde hukuk, şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Padişahların koyduğu örfi hukukun şer'i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen gösterilirdi.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Bey zamanında Selçuklular örnek alınarak kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde de birçok şehirde medreseler kurulmaya devam edilmiştir. Osmanlı medreseleri Tanzimat'a kadar ülkenin bilim, adalet ve yönetim alanlarına yetiştirdiği insanlarla devlete büyük faydalar sağlamıştır.

KÜLTÜR VE SANAT

Osmanlı Devleti, farklı kültür ve dinlere, çağına göre büyük bir toleransa sahipti. Bu sadeye Asya'dan beri süregelen Türk ve İslam kültürüyle, fethedilen topraklardaki kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimiyle Osmanlı kültür ve sanatı doğdu.
Son Güncelleme : 20.01.2024 14:06:31
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Yorumları
şifre

13 Yorum Yapılmış "Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet"
Allah razı olsun valla tarih performans ödevimi slayt olarak hazırladım ve bu sayfa cok lazımdı teşekkür ederim herkese
Muzaffer . 26.11.2013
CEVAP YAZ
kültür ve sanat bölümünde bu sadeye yazmışlar normalde sayede ama lütfen düzeltilsin
Tarık . 23.12.2013
CEVAP YAZ
çok teşekkürler gayet yararlı bir konu performans ödevim içinde gayet iyi
Berat . 28.04.2014
CEVAP YAZ
cok ıı cok lazımdı allah razı olsun ama biraaz uzun yine teşekkür ederım
Rabia . 22.12.2014
CEVAP YAZ
çok uzun ve bazı yerlerde detaya çok girilmiş bu ama yinede saolunn
Melike . 14.11.2013
CEVAP YAZ
çok teşekkür ederim performansım için çok iyi oldu saolun
Sevgi . 24.12.2013
CEVAP YAZ
Süper sosyal bilgiler dersim için lazımdı çok teşekkürler
Emre Terzi . 25.12.2013
CEVAP YAZ
aradığım tüm bilgiler buradaydı. çok teşekkürler
Melike . 22.04.2014
CEVAP YAZ
Saray eğitimini göremediim ama yinede sağolun
Ali Küçük . 01.12.2013
CEVAP YAZ
Daha fazla bilgi olsa daha iyi olurdu bence
Aslı . 14.01.2014
CEVAP YAZ
süpersiniz işime çok yaradı tşkr ederim
Sibel . 16.04.2014
CEVAP YAZ
biraz daha detaylı olabilirdi bence
Feyza . 23.03.2014
CEVAP YAZ
çok işime yaradı sağ olun var olun
Sibel . 18.04.2014
CEVAP YAZ
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli'ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey'in Mehmed Çelebi'ye itaatini bildirmesi üzerine Bursa'yı kuşattı. Hacı İvaz Paşa'nın kahramanca müdafaası üzerine Yıldırım Bâyezid'in sur dışında...
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
2. Beyazıt
2. Beyazıt
2. Beyazıt, 3 Aralık 1447 yılında Dimetoka Sarayında doğan 8. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Çocukluğ...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024