3. Selim Dönemi ve Savaşları
15 Mayıs 2024

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğmuş olan 93. İslam halifesi ve 28. Osmanlı sultanıdır. Babası 3. Mustafa, annesi ise Mihrişah Sultan'dır. Topkapı Sarayında dünyaya geldiğinde yedi gün yedi gece devam eden Şehrayin şenlikleri ve üç gece süren deniz donanması merasimleri yapılmıştır. Dünyaya geldiğinde babası 3. Mustafa'nın saltanatı devam ediyordu. Babası öldüğünde 13 yaşında olduğundan amcası 1. Abdülhamid tahta çıkarıldı. 1. Abdülhamid şehzade Selim'i sevmesinden ötürü, kafes hayatı sırasında iyi bir eğitim olmasına engel olmamıştır. Şiir ve müziğe merakından dolayı İlhami mahlasıyla şiirler yazarak, şarkılar besteleyen bir padişahtı. Klasik müzikteki pek çok makamın sahibi kendisidir. 64 tane eseri bulunmaktadır. Hem doğu kültürüne merak sarmış hem de batı kültürüne ilgi göstermiştir. Mükemmel bir eğitimle geçen şehzadeliğinde Fransa Kralı 16. Louis ile mektuplaşmasından ötürü, Osmanlılarda köklü bir değişimin olmasına karar verdi.

3. Selim saltanatı ve yaşanan gelişmeler

7 Nisan 1789 tarihinde amcası 1. Abdülhamid'in ölümüyle, 18 yıl sürecek saltanatı başlamış oldu. Saltanatının başlangıcı Fransız Devrimiyle aynı döneme gelmektedir. Tahta çıktıktan sonra 16 Mayıs 1789 tarihinde bir divan toplantısı yaptı. Devlet büyüklerinden yaşanan meseleler için fikir beyan etmelerini istedi. Divan sonucunda askeri, mali ve siyasi sorunların halledilmesi için gereken talimatları verdi. Mali açıdan düzelmeyi sağlamak için, sarayda bulunan değerli eşyaları, altın ve gümüşleri darphaneye gönderdi. Halkta sultana aynı desteği vererek, ellerindeki altın ve değerli eşyaları devlete verdi. Ordunun cepheleri düzene konuldu. Fransa ve İspanya elçileri barış, Prusya Kırım'ın kurtulması için antlaşma, İsveç Rusya'ya karşı yardım isteğini iletti. 3. Selim cephelerde harplerin devam etmesini istedi. İsveç ile 11 Temmuz 1789'da Beykoz Antlaşması yaparak, Rusya'ya karşı birlikte hareket ettiler. Tahta çıktığında devam etmekte olan Avusturya savaşında, ordu Foksan 'da bozguna uğratıldı. Avusturyalıların Belgrad'a ilerlemesiyle şehir ellerine geçti. 31 Ocak 1790 tarihinde Avusturya, Prusya ve Rusya'ya karşı ittifak imzalandı. Prusya'nın araya girmesiyle Avusturya savaşına son verildi. Avusturya'yla 4 Ağustos 1791 yılında Ziştovi Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın maddelerine göre, Osmanlılar 1788-1791 savaşında aldığı yerleri Avusturya'ya verecekti. Rusya ile 9 Aralık 1792 tarihinde imzalanan Yaş Antlaşmasına göre, Dinyester Turla nehri ve Kuban nehri Rusya ile sınır kabul edildi. Avrupa'nın Fransız devrimi ile uğraşmasından ötürü, Osmanlı Devleti geçici bir barış dönemine girmiş oldu. Bu esnada 3. Selim orduda yapacağı yenilikler ile uğraşarak, 1793 senesinde Nizam-ı Cedit ordusunu oluşturdu. Fransızların Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemde, Avrupa'ya üstünlük sağlayan Fransızlar, 1798 yılında Osmanlıların elindeki Mısır'a saldırdılar. Mısır'ı başarıyla koruyan Osmanlılar ile Fransızlar arasında 1801 yılında El-Ariş Antlaşması imzalandı. 1807 tarihinde Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılması için Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanan yeniçeriler sebebiyle, 3. Selim 29 Mayıs 1807 tarihinde hem orduyu dağıtmış hem de tahtı bırakmak zorunda kalmıştır. Tahta geçen 4. Mustafa, 3. Selim'i yeniden kafes arkasına göndermiştir. 3. Selim'in yeniden tahta geçirilmesini önlemek için de boğdurmuştur. Cenazesi Laleli Camiine babası 3. Mustafa'nın yanına defnedilmiştir.

3. Selim döneminin önemli olayları nelerdir?

3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar

Askeri alanda yaptırdığı yeniliklerle dikkat çeken 3. Selim, yeniçerilerin ve tımarlı sipahilerin ıslah edilmesiyle ilgili 72 madde içeren bir ferman yayınlaşmıştır. Bunlar;
  • Yeniçerilerin Esame alımının yasaklanması
  • Hıdırelles ve Kasım ayı arasında 3 kez talim yapılması
  • Tophane'de 1790 yılında okul yaptırılması
  • 1792 yılında Halıcıoğlu'nda istihkamcı ve humbaracı yetiştirilen Humbaracı ocağı kurulması
  • Eyüp'te bulunan Mühendishane-i Sultan-i'nin Halıcıoğluna taşınması
  • 1800 yılında Humbaracı Ocağında yer alan Mühendizhane-i Fünun-i Berr-i Humayum kurulması
  • Camialtında yer alan Tersane Mühendishanesine eklenen gemi inşaat bölümü
  • Bu okulun 1805 yılında seyrü sevafin ve inşaat olarak iki bölüme ayrılması yer alıyordu.
Nizam-ı Cedit ve Kabakçı Mustafa isyanı

Dışarda barışı sağlamış olan 3. Selim 1793 yılında kurduğu Nizam-ı Cedit ordusu askeri alanda yapılmış yeniliklerden biridir. Levent çiftliğinde talimler yapan yeni ordunun prensipleri devletin her tarafında uygulanmıştır. Rusların İstanbul boğazına karşı tehditlerinde, Karadeniz'in ve İstanbul'un önemli noktalarına yerleştirilen askerler başarılı bir görüntü veriyordu. Prusya ve Fransa'dan getirilen danışmanlarda bunda yardımcı oluyordu. Mısır'ın savunmasında başarılı olan ordu, 1806-1812 yıllarında yapılan Osmanlı Rus savaşında varlık gösterememiştir. Yeniçerilerde bu orduya karşı huzursuzluklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. Bu yüzden Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanarak, bu ordunun kaldırılmasını ve 3. Selim'in tahttan indirilmesine sebep olmuşlardır. Yenilik taraftarı olması onu hem tahttan etmiş hem de canına mal olmuştur.

3. Selim Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Osmanlı Bayrağı Anlam ve Özellikleri

Osmanlı Bayrağı Anlam ve Özellikleri

Güncel

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Güncel

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Güncel

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

Osmanlıda Eğitim Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Eğitim Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Kuyucu Murat Paşa Dönemi ve Olayları

Kuyucu Murat Paşa Dönemi ve Olayları

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

İlk Osmanlı Padişahı

İlk Osmanlı Padişahı

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

1.Murat Dönemi Fetihler

1.Murat Dönemi Fetihler

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlı Divan Üyeleri

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli