osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete olan güvenin azalması ve iç isyanların çıkması devletin duraklama dönemine girmesine sebep olmuştur. Bunların yanı sıra ekonominin bozulması, tımar sisteminin bozulması, nüfus artışının  yarattığı sıkıntılar ve çağın gerisinde kalınması da bu dönemde yaşanan ve duraklamaya neden olan sebepler arasında bulunmaktadır. Bu sebepler dışında coğrafi keşiflerden dolayı ticaret yollarının önem kaybetmesi, yeniçerilerin artması ile verilen ulufe miktarının artması  da Osmanlı ekonomisini bozmuş ve bundan dolayı da duraklama dönemi hızlanmıştır.

Osmanlı Devleti'nin Genel Durumu: Kanuni döneminde Osmanlı Devleti, sınırlarını oldukça genişletmiş ve dünyanın güçlü devletlerinden biri haline gelmişti. Osmanlı Devleti bu durumu uzun bir süre devam ettirdi. Daha sonra egemenlik altına alınan ülkelerin sürekli denetim altında bulundurulması zorunluluğu; batıda Avusturya, doğuda İran ile yapılan savaşlar ve iç sorunlar Osmanlı Devleti'ni giderek zor bir duruma sokmuştur. 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin giderek ilerleme gücü azalmaya başladı. Yapılan bazı fetihlere rağmen Osmanlı Devleti duraklama dönemine girdi. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra ülkenin yönetiminde, askeri alanda ve ilim kuruluşlarında çöküş başladı. Uzun süren savaşlardan dolayı ülkenin sosyal ve ekonomik dengesi bozuldu. Devleti güçlendirmek için bazı yenilikler yapılmaya çalışılsa da yapılamaya çalışılan yeniliklerin köklü yenilikler olmamasından dolayı istenilen sonuç alınamadı. 

Osmanlı Devleti'nin Duraklamasının Nedenleri:

İç Nedenler:
 • Osmanlı Devleti'nin ve merkezi idaresinin bozulması, 
 • Osmanlı Devleti'nde askeri teşkilatın bozulması,
 • İlmiyenin ( eğitimin ) bozulması,
 • Osmanlı ekonomisinin ( maliyesinin ) bozulması,
 • Osman toplum yapısının bozulması,
 • Coğrafi keşifler sonucunda Osmanlı ticaret yollarının öneminin azalması ve bundan dolayı gelirin azalması,
 • Avrupa'da ki altının çoğalması ile akçenin değer kaybetmesi,
 • Osmanlı toprak sisteminin bozulması,
 • Eyalet sisteminin bozulması,
 • Toplum yapısının bozulması,
 • Osmanlı toplumunun kozmopolit yapısı.
Dış Nedenler:
 • Devletin doğal sınırlarına ulaşması ( Doğu'da İran, Kuzey'de Rusya, Batı'da Avusturya )
 • Avrupa'da merkezi krallıkların kurulması,
 • Topun kullanılması,
 • Feodalitenin çözülmesi,
 • Avrupa'da Rönesans ve Reform sonucu bilim ve tekniğin gelişmesi,
 • Avrupa'nın coğrafi keşif ile zenginleşmesi ( Altın ve gümüş Avrupa'yı zenginleştirdi. ) 
Osmanlı Veraset Sisteminde ki Değişmeler:
 • Osman ve Orhan Beyler zamanında ülke hükümdar ailesinin ortak malı idi
  Osmanlı Duraklama Dönemi

 • I. Murat'tan itibaren ülke padişahın ve oğullarının sayılırdı.
 • Fatih Sultan Mehmet en güçlü olanın tahta geçmesi gerektiği düşüncesini getirdi.( Kardeş katli ile amaç ülke birliğinin sağlanarak bölünmesini engellemek )
 • I. Ahmet ( Duraklama Devri ) döneminde yapılan değişiklikler Osmanlı hanedanı içinde bulunan en yaşlı ve en akıllı olanın padişah olması esası belirlendi.
Askeri Teşkilatın Bozulması:
 • Dirlik toprakların yani tımarların dağıtımında ki adaletsizlik Tımarlı ordusunun bozulmasına, Tımarlı sipahilerin sayılarının azalmasına sebep oldu. Bu durum sadece ordunun bozulmasına değil, ekonomik, sosyal ve idari alanda bir çok problemin doğmasına sebep olmuştur. 
 • III. Murat'tan itibaren devşirme kanununa aykırı olarak yeniçeri ocağına asker alımı devam etmiş, maaşlı askerlerin artmasından dolayı devletin ulufe ve cülus bahşişlerini ödeme de sıkıntı çekmeye başlamış ve kapıkulu ocaklarının bozulmasına yol açılmıştır. 
 • Donanmanın başına denizcilikten alamayan kişiler getirilmiş, donanma ihmal edilmeye başlanmıştır. 
İlmiye ( Eğitim ) Alanında ki Bozulmalar:
 • İlmiye sınıfının bozulması, bu sınıfa yapılan denetimde ki adalet, eğitim ve belediye işlerinin de bozulmasına neden olmuştur. 
 • Kadılar rüşvet olmadan iş yapmamaya başlamışlardır.
 • Medreselerde okutulan pozitif bilimlere verilmesi gereken önemin verilmeyerek ihmal edilmesi bilim ve teknik alanında Avrupa'nın gerisinde kalmasına sebep olmuştur.
 • Rüşvet veren kişilerin, çocuk yaşta ki kişilerin ( beşik uleması ) müderris olarak atanması medreselerde verilen eğitimin kalitesinin düşmesine sebep olmuştur.
Maliye ( Ekonomi ) Alanında ki Bozulmalar:
 • Osmanlı Devleti'nde en önemli gelir ve gider kaynağı ordu ile ilgiliydi. 
 • Ordu ve donanmanın bozulması yapılan savaşların kaybedilmesine, ganimet elde edilmemesine, ordunun masraflarının daha artmasına ve Osmanlı Devleti'ne bağlı devletlerin vergilerini vermemelerine neden oldu. 
 • Ulufe ve cülus bahşişleri arttı.
 • Gelir azalırken gider arttı. 
 • Yeni ticaret yollarının bulunması ve kapitülasyonlar, ticaret ve gümrük gelirlerinin azalmasına neden oldu.
 • Osmanlı Devletinin parasının değeri azaldı.
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Padişahları:
 • III: Murat ( 1574-1595 )
 • III. Mehmet ( 1595-1618 )
 • I. Ahmet ( 1603-1617 )
 • I. Mustafa ( 1617-1618 )
 • II. Osman ( 1618-1622 )
 • I. Mustafa ( 1622-1623 )
 • IV. Murat ( 1623-1640 )
 • I. İbrahim ( 1640-1648 )
 • IV. Mehmet ( 1648-1687 )
 • II. Süleyman ( 1687-1691 )
 • II. Ahmet ( 1691-1695 )
 • II. Mustafa ( 1695-1683 )

Yayınlanma Tarihi : 02.11.2014 23:55:10

Osmanlı Duraklama Dönemi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Osmanlı Duraklama Dönemi"

Şehit Esma Tınmaz

Çok faydalı bilgierdi.Devletimizi iyi bir şekilde öğrenmek gerekir.Bu bilgiler sayesinde yardımcı oldunuz...

018-2.-27

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti, 1299 yılında kurulan ve 1922 yılında yıkılan Türk-İslam devletidir. Doğu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya ve Güneybatı Asya'ya kadar topraklarını genişletmiş 16. yüzyılda dünyadaki en güçlü imparatorluk haline gelmiştir...

Sultan Ahmet

Sultan Ahmet, yani I. Ahmet, 18 Nisan 1590 Manisa' da doğdu. 14. Osmanlı padişahı, 93. İslam halifesidir. Sultan Ahmet babası 3.Mehmet' in beklenmedik vefatı üzerine 21 Aralık 1603' te Eyüp Sultan' da kılıç kuşanarak daha çocuk sa...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedincisidir.İstanbul'u fethettikten sonra Fetih'in Babası anlamına gelen " Fatih" u...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı,  14. yüzyıl ila 20. yüzyıl arasındaki Türk Edebiyatını  kapsamaktadır. İslamiyet öncesi halihazırdaki zengin edebiyatı olan Türkler, İslamiyet'in kabulü ile birlikte Arap ve Fars Edebiyatlarından esinlenerek, bu...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...

Safiye Sultan

Safiye Sultan: Osmanlı'nın en güçlü kadınları arasında yer alan Safiye Sultan Sofia Bellicui Baffo adıyla 1550'de Venedik'te dünyaya geldi. Çok zengin bir ailesi (babası Leonardo Baffo Korfu adasının Venedik valisiydi) olan Sofia,...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2018