Sultan Selim Hayatı ve Ölümü
15 Mayıs 2024

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişahtı. İlim sahibiydi. Ata çok iyi biner, devrin en meşhur silahşörlerini alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı. Çok mütevazi bir kişiliğe sahip olan Sultan Selim her öğün tek çeşit yemek yer, ağaçtan tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını ziyan etmezdi. Bir kulağına devamlı küpe takması ile bilinen Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520 yılında Aslan Pençesi denilen bir çıban çıkması sonucu 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Babasının cenaze namazını Fatih Camii'nde kılan Kanuni Sultan Süleyman, onu babasıyla aynı adı taşıyan caminin avlusundaki türbeye defnettirdi. Sekiz yıllık hükümdarlık hayatına seksen yıllık iş sığdırmış bir padişah olduğu da unutulmamalıdır. Önemli zaferleri ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Çaldıran Savaşı

Sultan Selim tahta geçtiği sıralar Osmanlı Devleti çok sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Bu bunalımın o dönemin en büyük nedeni doğudaki Şii-Safevi devletiydi. Bu devletin ortadan kalkması ile huzur sağlanacak, Türkistan yolu Osmanlılara açılacaktı. 1514 yılı baharında ordusu ile İran seferine çıktı. Osmanlı kuvvetleri, Erzincan'dan Tebriz'e doğru yol aldı. 23 Ağustos 1514'te Çaldıran'da yapılan savaşta Osmanlı Devleti büyük bir zafer kazanırken, Safeviler büyük bir bozguna uğratıldı. Şah kaçarak hayatını zor kurtardı. Şehirdeki birçok sanatçı da İstanbul'a getirildi. Zafer sonucunda Şah İsmail geçmişteki saygınlığını kaybetti. Bu sayede Doğu Anadolu'da için bir tehlike kalmamış oldu. Çaldıran zaferinden sonra, Erzincan, Bayburt kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Kemah Kalesi fethedildi. Dulkadiroğlu Beyliğini sona erdirdi. Diyarbakır, Mardin ve Bitlis Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece Anadolu'da Türk Birliğini sağladı.

Mercidabık Zaferi

Fatih Sultan Mehmet zamanından kalan sorunlar ve İran Seferi, Mısırlıların Safevilerle ittifak yapmalarına sebep oldu. Bu ittifakı duyan Sultan Selim 5 Haziran 1516'da Mısır seferine karar verdi. 27 Temmuz 1516 günü Sultan Selim ve ordusu Mısır'a gelmişti. Mısır'a bağlı kaleler de birer gün arayla teslim oldular. Ancak savaş Mercidabık sınırlarında 24 Ağustos 1516'da meydana geldi. Mısır ordusu ve hükümdarı Osmanlıların ezici bir top ateşi karşısında fazla dayanamadı. Hükümdar Gansu Gavri ölü olarak ele geçirildi ve Suriye'nin kapıları Osmanlıya açılmış oldu.

Memlükler ve Ridaniye Zaferi

Yavuz Sultan Selim ordusu ile ilk çağlardan beri hiçbir komutanın cebren geçemediği Sina çölünü 13 günde geçerek Ridaniye'de Mısır ordusu işle karsılaştı. Sultan Selim El-Mukaddam dağının etrafından dolaşıp, güneyden saldırarak Mısır Ordusunun toplarını etkisiz hale getirdi ve 22 Ocak 1517 yılında Ridaniye Zaferini kazandı. Bu zaferle birlikte Memlük Devletine son verilmiş oldu.

Halife Sultan Selim

24 Ocak da Kahire'yi topraklarına kattı. 4 Şubat 1517'de Sultan Selim büyük bir törenle Kahire'ye girdi ve Memlüklerine bağlı Abbasi Halifeliğine son verip halifelik makamını Osmanlılara geçirdi. Mısır seferi sonunda Filistin, Mısır ve Suriye Osmanlı hakimiyetine girdi. Hicaz ve yöresi de Osmanlı topraklarına katıldı ve Doğu ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçti. 6 Temmuz 1517'de Emanet-i Mukaddese denilen ve aralarında Hz. Muhammed'in (S. A. V) sancağı, hırkası, kılıcı ve dişi gibi eşyaları Hicaz'dan Sultan Selim'e gönderildi. Sultan Selim, Ayasofya caminde yapılan törenle son Abbasi halifesinden, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını alarak bütün Müslümanların "Dini ve Siyasi" lideri oldu.

Sultan Selim, tahta geçtiğinde 2,375,000 km2 olan topraklarını sekiz sene içinde 6,557,000 km. Kareye çıkarmayı başardı. Çok düzenli çalışan casus teşkilatı sayesinde ülke içinden ve dışından istediği bilgileri alan Sultan Selim'in adam seçiminde büyük bir isabet yeteneği vardı.

Sultan Selim Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

Popüler İçerikler

Osmanlı Devletinde Harem

Osmanlı Devletinde Harem

Haber Bülteni

Popüler İçerik

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Güncel

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Güncel

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Güncel

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

1. Selim Dönemi Yenilikleri

1. Selim Dönemi Yenilikleri

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Osmanlıda Eğitim Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Eğitim Sistemi Nasıldı?

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Bayrağı Anlam ve Özellikleri

Osmanlı Bayrağı Anlam ve Özellikleri

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri