Osmanlı Hanedanı
15 Mayıs 2024

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanlığı, yaklaşık olarak 622 yıl hüküm süren bir hanedanlıktır. Osmanlı hanedanlığı, adını kurucusu olan Osman Bey'den alır. Hanedanlık yönetimi, 1299 yılında başlayarak 1922 yılında Ankara Hükümeti'nin saltanatı kaldırmasıyla son bulmuştur.

Osmanlı Hanedanı'nda hükümdar olanlar yaygın olarak padişah olarak bilinir. Fakat kuruluş döneminde hükümdarlık unvanı Han idi. Bu unvandan önce hükümdarlar, Bey veya gazi olarak adlandırılırdı.

Sultan unvanı da Osmanlı hanedanlığında sıkça kullanılan bir unvandı. Ancak bu unvan erkek hükümdarların yanı sıra, aynı zamanda kadınlar için de kullanılan bir unvandı.

Osmanlı Hanedanlığının Kuruluşu

Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu olan Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beylerinden birisi idi. Bizans İmparatorluğunun sınırlarına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti'ne uç beyi olarak hizmet ediyor idi. Uç Beyliğindeki başarılarının ardından, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Osman Bey, bulunduğu bölgenin eyalet beyi ilan edildi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Osman Bey küçük bir uç beyliği kurdu ve bağımsız kaldı. Bu beylik Osmanlı Beyliği olarak isimlendirildi. Osman Bey ise bu Beyliğin ilk hükümdarı oldu. Osman Bey vefat ettikten sonra Osmanlı Beyliği'nin başına Orhan Bey geçti.

Osmanlı Hanedanlığının Sonu

Osmanlı Hanedanlığının son padişahı olan Vahdettin, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun son hükümdarı idi. Anadolu topraklarının bölünmesini isteyen Sevr Antlaşması'na karşı Anadolu'da gelişen Kurtuluş Savaşının başarıyla bitmesi ardından Padişah, çevresi ile İstanbul'dan ayrılan İttifak devletlerinin donanması ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile Türkiye dışında istediği herhangi bir ülkeye gitme koşulu ile ülkeden sürgün edildi. Günümüzde Osmanlı Hanedanları ile soy bağı olanların bir kısmı Türkiye'de, bir diğer kısmı ise yurt dışında farklı ülkelerde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Osmanlı Hanedanlığı ise 1922 yılında Ankara hükümeti tarafından saltanatın kaldırılması ile son bulmuştur. Osmanlı Hanedanları 1922 yılına kadar halen Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde muhafaza edilen Osmanlı Hanedan Defteri'ne kayıt ediliyordu. Bu deftere eklenen son Osmanlı Hanedanı Neslişah Sultan 2 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Osmanlı Sultanları ve Halifeleri

1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kaldırılmasından sonra da Ankara Hükümeti, halife olarak Türkiye Büyük Millet Mecliisi'nin seçtiği Halife Abdülmecit Efendi'den, sadece Müslümanların Halifesi unvanını kullanması ve gösterişli hal ve tavırlarda bulunmamasını istemişti. Abdülmecit Efendi TBMM tarafından halife seçildikten sonra kendisine verilen talimata uymayarak Halife-i Müslimin unvanından başka sıfat ve unvanlar kullanarak, Cumhuriyet hükümetinin talimatına aykırı hareket etti. Son Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi'nin Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyetin İlanindan sonra gerçekleştirmeyi planladığı devrimlere engel olabilmesi, ihtimal dahilinde bulunan bir hilafet kurumuna karşı en sert tedbirleri alacağı ortadaydı. Bir taraftan Abdülmecit Efendi'nin bu davranışları Halifeliğin kaldırılması için bahane edilerek ve diğer taraftan da başka sebepleri öne sürmek suretiyle Halifelik, 3 Mart 1924 tarihlinde kaldırılmıştır.

Belli Başlı Osmanlı Hanedanı Reisleri
  • II. Abdülmecit
  • Ahmet Nihad Osmanoğlu
  • Osman Fuat Osmanoğlu
  • Mehmed Orhan Osmanoğlu
  • Ali Vasıb Osmanoğlu
  • Mehmed Orhan Osmanoğlu
  • Ertuğrul Osman Osmanoğlu
  • Osman Beyezid Osmanoğlu

Osmanlı Hanedanı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

İlginizi Çekebilir

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler

II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler

Güncel

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Güncel

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Güncel

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

1. Selim Dönemi Fetihler

1. Selim Dönemi Fetihler

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

Kuyucu Murat Paşa Dönemi ve Olayları

Kuyucu Murat Paşa Dönemi ve Olayları

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Mehmed

1. Mehmed

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı

İlk Osmanlı Parası

İlk Osmanlı Parası

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

Balkanlardaki Fetihler Hangileridir?

Balkanlardaki Fetihler Hangileridir?

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet