Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osman Bey

Osman Bey

Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.

Çocukluğu, gençliği ve aldığı eğitimler hakkında kesin bir tarihi kayıt bulunmamaktadır. Babası Ertuğrul Gazi Oğuz Türklerinin Kayı Boyunun lideri idi. Osman Bey'de en küçük oğlu olarak dünyaya geldi. Fakat yiğitlikte kardeşlerinden önce geldiği için babasının en gözde oğlu oldu. Bir rivayete göre 1281 yılında daha 23 yaşında babasının ölümü ile amcası Dündar Bey'le ile taht kavgasına giriştiği söylenmektedir. Abisinden sonra beyliğin kendi hakkı olduğunu düşünen Dündar Bey Osman Bey'e karşı çıktı. Beyliğin ileri gelenleri Dündar Bey'i desteklemekte fakat Anadolu Selçuklu Hükümdarlığı Osman Bey'i desteklediği için Dündar Bey yetersiz kaldıp beyliği Osman Bey'e kaptırmak durumunda kaldı. Daha sonraki yıllarda uslanmayıp Bizans tekfurları ile irtibat halinde olduğu için amcasını öldürttü. Osman Gazi'nin Beyliğin başına geçmesi ile Söğüt ve Domaniç bölgesinde Osmanlı Beyliği kurulmuştur. Bütün Türkmen boylarını toplamıştır. Bu beylik Selçuklu Hükümdarı 3. Alaaddin Keykubad tarafından desteklenmiştir. Ardından Kayı boyuna özgürlük verilmiştir. Devam eden yıllarda Osman Gazi kayın pederi Şeyh Edebali'nin akıl hocalığında ve çevre uç beyliklerin desteği ile beyliği büyütmüş, sınırları genişletmiştir. Beyliğin kurulduğu bölge civarındaki birçok Bizans Tekfurunu kendine düşman etmiş hatta birkaç tanesi tarafından pusuya düşürülmek istenmiştir. Ama her birinden kurtulmayı başarmış ve yoluna devam etmiştir. Beyliğin kuruluş tarihi bellidir ama kuruluş şekli belli değildir. Bir rivayete göre Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışı sebebiyle kurulduğu, bir rivayete göre de İnegöl'ün fethinden sonra kurulduğu söylenmektedir. 23 yaşında başına geçtiği 5000 kilometre kare beyliği, 16000 kilometre kareye çıkarmış, ömrü at üstünde geçmiştir. Sakarya, Bilecik dolaylarında bulunan Bizans tekfurları ile savaş edip Geyve, Sakarya, Mekece, Akhisar ve Gölpazarı'nı beyliğine dahil etmiştir.

Uzun boylu, çatık kaşlı, geniş omuzlu, ata binince belini eğecek kadar iri yapılı, dinine yürekten bağlı bir yiğit kişilik olan Osman Bey, cesur, cömert ve en önemlisi tedbirli bir olarak anılırdı. Çıktığı bütün seferlerde cihat ruhuyla savaşmış, ölüm anında bile oğluna cihada devam edilsin vasiyetini vermiştir. Hazreti Peygamberin yolundan gitmiş, kendine hiçbir mal varlığı edinmemiştir. Öldüğünde Hazreti Ebubekir misali yanında; bir kılıç, bir zırh, bir at, birkaç koyundan başka malı olmadığı rivayet edilir. Yıllarca savaş meydanlarında yıkılmayan beden Gut hastalığının pençesinde eriyip gitmiş ordusu Bursa'yı kuşattığı günlerde daha fazla dayanamayıp tahtı oğlu Orhan Gazi'ye devir etmiştir. Vasiyet olarak da Bursa'ya gömülmek istemiştir. Fakat vefat ettiği sırada Bursa Fetih edilmediği için Söğüt'e babasının türbesi yanına defnedilmiş, Bursa fethedildikten sonra naaşı Bursa'ya nakledilmiştir. Yedi erkek 1 kız çocuğu sahibi olduğu bilinmektedir. Selçuklular'dan geçen tımar (Bir vergi çeşidi) uygulamaya devam etti. Beylik koltuğuna oturduğunda bir uç beyi iken, beyliğinin son yıllarında uç beylikleri kuran bir padişahtı diyebiliriz. Kardeşi Gündüz Bey'i Eskişehir, Oğlu Orhan Bey'i Karahisar bölgesine uç beyi olarak atadı.

Babasından aldığı 500 obalık küçücük bir beyliği at üstünde, devlet haline getirmiş, gelecekte oluşacak olan kocaman bir imparatorluğun temellerini atmıştır. Adı kıyamet kopana kadar anılacak ender şahsiyetlerden birisidir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 15:28:32
Osman Bey ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osman Bey Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Osman Bey"
doğrumu bu yazanlar.Osman beyin dış görünüşü doğrumu
Ahmet . 13.08.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Çok güzel hazırlamışsınız elerinize sağlık ama biraz bilgi eksik
Sümeyye . 01.10.2014
CEVAP YAZ
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli'ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey'in Mehmed Çelebi'ye itaatini bildirmesi üzerine Bursa'yı kuşattı. Hacı İvaz Paşa'nın kahramanca müdafaası üzerine Yıldırım Bâyezid'in sur dışında...
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024