Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?
15 Mayıs 2024

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?

Yeniçeri Ocağını ve Kapıkulunu Ocağını kuran padişah kimdir? 1362 yılında Anadolu Selçuklular'daki Hassa ordusundan ilham alınarak kurulmuştur. Kuran padişah ise Osmanlı'nın üçüncü padişahı olan Birinci Murat (Hüdavendigar) tarafından kurulmuştur.

Birinci Murat Anadolu'da faaliyet göstermek yerine daha çok Balkan fetihlerinin önemsemiştir. Özellikle Edirne ve Filibe fethedildikten sonra Bizans ile Balkan'ın bağlantısı kalmamıştır. Bu fetih sonrasında Macar, Sırp, Bulgar, Eflak ve Bosna Kuvvetlerinden oluşan Edirne üzerinden bir haçlı ordusu yola çıkarmıştır. Bu Haçlı ordusunun çıkarılmasının amacı Türkleri rumeli'den atmaktır. Bundan dolayı haçlılar ile Sırpsındığı Savaşı yapılmıştır ve Osmanlı Devleti bu savaştan zafer kazanmıştır. Bu savaşın diğer bir özelliği ise Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan ilk haçlı ittifakı başarısız olmuştur. Böylece Balkanlardaki macarların üstünlüğü kalmamıştır. Ayrıca Edirne savaştan sonra başkent yapılmıştır.

Bu savaş sonrasında Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişini durduramayan Bulgarlar vergi vermeyi kabul etmek zorunda kalmışlardır. Böylece Osmanlı üstünlüğünü tanımış ve onun egemenliği altına girmiş olmuşlardır. 1389 yılında Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah olan Birinci Murat 1. Kosova savaşının haçlılar ile yaparak zafer kazanmıştır. Birinci Murat savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilmiştir. Bu savaşın önemi ise Türklerin Balkanlardan kolaylıkla atılamayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca bu savaşta ilk kez Osmanlılar top silahını kullanmışlardır.

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah olan Birinci Murat döneminde Balkanlar'da meydana gelen gelişmeler
 • Edirne ve filibe'nin fethi.
 • Sırpsındığı savaşı
 • Çirmen savaşı (Sırplarla Yapılan bu savaşı Osmanlılar kazanmıştır)
 • 1. Kosova Savaşı
Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı Kuran Padişah 1. Murat döneminde Anadolu'da meydana gelen gelişmeler
 • Ankara karamanoğullarından geri alınmıştır.
 • 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt Germiyan beyinin kızı ile evlendirilmiş ve onlardan çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav alınmıştır.
 • Hamit oğullarından Eğirdir ve çevresi satın alınmıştır.
 • Karaman beyi Alaaddin Ali Bey ile 1. Murat kızını evlendirip dostluk kurmayı amaçlamıştır. Fakat Karamanoğulları bu dostluğu uzun sürdürmemiştir. Bu yüzden 1. Murat harekata geçerek Karamanoğulları'nı yenmiştir.
1. Murat döneminde devlet teşkilatında meydana gelen gelişmeler
 • Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirilmiştir.
 • Kapıkulu Ocağı kurulmuştur. (Kapıkulu Osmanlı döneminde padişahın komutası altında bulunan, hazineden çeşitli ödenekler (Ulefe) alan ve sürekli görev yapan askerlere denilmektedir.)
 • Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. (Yeniçeri Osmanlı döneminde sürekli askerlik görevi yapan ücretli yaya askerlere verilen isimdir.)
 • İlk kez pençik sistemi uygulanmaya başlamıştır. (Pençik sistemi, asker yetiştirmek için savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adaylarına verilen isimdir. Sözlük anlamı beşte bir demek olan pençik savaşlarda esir düşen insanlardan askeriyede kullanılmak üzere 5'te biri alınmasıdır.)
 • Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. (Balkanlar'daki Osmanlı topraklarının yönetiminden sorumlu kuruluş.)
 • İlk kez tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır ve Tımarlı Sipahiler oluşturulmuştur.
 • İlk kez Veziri Azam atanmıştır. (Veziri Azam (Sadrazam) Osmanlı Dönemindeki başbakana verilen isimdir.
 • İlk kez kazaskerlik ve defterdarlık makamları kurulmuştur. (Kazasker, Osmanlı Döneminde kadınların başında duran kadının aşamasında bulunan ve divan üyesi olan devlet görevlisine verilen isimdir. Defterdar ise devletin maliye işlerini yönteme yetkisine sahip devlet görevlisidir.)
 • İlk kez Acemi oğlanlar Ocağı ve Topçu ocağı kurulmuştur.
 • Ülkenin hanedanın ortak malı anlayışı değiştirilmiştir; yeni anlayışla ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır olarak benimsemiştir. Böylece merkezi otorite güçlendirilmiş ve taht kavgaları azaltılmaya çalışılmıştır.

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

Editörün Seçtiği

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

Hafsa Sultan Hayatı ve Ölümü

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Güncel

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Güncel

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

4. Murat Dönemi ve Savaşları

4. Murat Dönemi ve Savaşları

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Handan Sultan

Handan Sultan

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi

Rüstem Paşa Hayatı ve Dönemi

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

II.Beyazid Dönemi Fetihler

II.Beyazid Dönemi Fetihler

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Osmanlıda Tımar Sistemi

Osmanlıda Tımar Sistemi

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri