Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman: 27 Nisan 1495 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman'ın, Babası; Yavuz Sultan Selim, Annesi ise Ayşe Hafsa Hatun'dur, 1520-1566 yılları arasında 46 yıl süreyle saltanat sürmüş, 7 Eylül 1566 tarihinde vefat etmiştir. Kabri İstanbul Süleymaniye camii avlusundadır. Vefat ettiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak büyüklüğü: 14.893.000 kilometrekaredir. Dünyanın muhteşem Süleyman, biz Türklerin ise Kanuni Sultan Süleyman olarak andığımız Osmanlı İmparatorluğu'nun meşhur padişahıdır. 27 Nisan 1495 tarihinde, babası Yavuz Sultan Selim'in vali olarak görev yaptığı Trabzon'da dünyaya geldi. Tahta 1520 yılında çıkarak, en fazla saltanatta kalan Osmanlı padişahı oldu. Osmanlı İmparatorluğu Kanuni'nin tahtta kaldığı 46 yıl içerisinde en yüksek zirveyi gördü. Kanuni, torununun çocuğunu gördükten sonra 7 Eylül 1566'da Zigetvar kuşatması esnasında harp meydanında bulunan otağında vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu ihtişamlı dönemine padişah olan Kanuni Sultan Süleyman, dünya padişahıydı. Güneş imparatorluk topraklarının bir ucundan doğar, diğer tarafından batardı. İmparatorluk topraklarında yaşayan Müslüman ve Hıristiyan vatandaşlar tam bir hürriyet ve mutluluk içinde yaşardı. Camilerinde Müslümanlar ne derece hür ibadet ederse, Hıristiyan halkı da aynı şekilde serbest olarak ayin ve ibadetlerini yapardı. Ticaret serbest olarak, en yüksek dereceye ulaşmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ının saltanat sürdüğü 16. Yüzyılda Osmanlının nüfusu 110 milyondu. O dönemde bu nüfusu olan bir başka ülke yoktu. İmparatorluğun toprak yüz ölçümü sekiz milyon kilometre kare ile Avrupa, Asya ve Afrika Türkiye'si olmak üzere, imparatorluk 3 kıtaya hakimdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları Viyana kapısından Kafkasya'ya, buradan Fas'a kadar devam etmekteydi. Osmanlı tam olarak otuz sekiz devleti idaresi altına aldı. Böylesine görkemli bir dönemde Osmanlı tahtında oturan Kanuni Sultan Süleyman'a Avrupalılar Muhteşem Süleyman, Türkler ise bir kanunname yaptığından dolayı Kanuni olarak andılar.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Dünyaya Gelmesi: Kanuni, babası Yavuz Sultan Selim, annesi Gülbahar Sultan ve eşi Hafize Ayşe Sultanla birlikte Trabzon'da bulunuyordu. Yavuz Sultan Selim'in babası II. Bayezid onu Trabzon'a Vali yapmıştı. Türkmen kızı olan eşi Hafize Ayşe Sultan sima itibariyle çok güzeldi, kalbi de o derece yüceydi. Hafize Sultan, 1495 yılında Trabzon'da Ortahisar sarayında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Yavuz Selim, oğlunun adını Süleyman koydu. Hafize Sultan'ın sütü az olduğu için Bektaşi Dergahının şeyhi Yahya Efendi'nin annesi, Süleyman'a süt anası oldu. Süleyman 11 yaşındayken çok sevdiği büyük annesi Gülbahar Sultan öldü. İmaret Camii haziresine defnedildi. Bundan sonra Süleyman'ın terbiyesi ile annesi ilgilendi. Yavuz'un tek oğlu Süleyman'dı. 4 tane de kızı vardı. Dönemin en büyük alimi Kastamonulu Mevlâna Hayreddin Şehzade Süleyman'a Hoca oldu. Hocası ona okuma, yazma ve diğer ilimleri öğretti. Süleyman bir yandan kültür dersleri öğrenirken diğer yandan İstanbul'un en meşhur kuyumcusu Kostantin Usta ona kuyumculuğu öğretti. Ancak bir gün Şehzade Süleyman hocasının verdiği işi yapamadı. Ustası kızarak: “Sana bin sopa atacağım. ” diye ant etti. Bunu duyan Valide Sultan, hocayı huzuruna çağırtıp, oğlunu affetmesini istedi. Hatta oğlunu affederse ona bin altın vereceğini söyledi. Kostantin Usta, Valide Sultanın ricasını kabul edip, biraz sonra çırak Süleyman'ı yanına çağırarak bu altınlardan 100 tane ince tel yapmasını istedi. Yeminini tutmak için Süleyman'ın yaptığı bu telleri bir araya getirerek, Süleyman'ın ayak tabanına on defa vurdu, Süleyman da cezayı hafif atlatmış oldu. Yavuz Sultan Selim, bir ordu ile babasının üstüne yürüyüp, Bayezid-i Veli'yi tahttan indirdi, padişahlığı ele aldı. O zamana kadar Süleyman da iyice büyümüştü. Yavuz Sultan Selim oğlunun devlet işlerine alıştırması için onu Manisa'ya vali olarak gönderdi. Süleyman'da babası kadar kuvvetli bir şairdi. “Muhibbi” lakabıyla şiirler yazıyordu.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralı Fransuva'ya Fermanı: (Ben sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in, Rumeli'nin, Karadeniz'in, Anadolu'nun, Azerbaycan'ın, Halep'in Şam'ın, Mekke ve Medine'nin, Mısır'ın, Kudüs'ün, Arap diyarlarının, Yemen ile nice memleketin sultan ve padişahı Sultan Bayezid Hanın oğlu, Sultan Selim Hanın oğlu: Sultan Süleyman Han'ım. Sen ise Fransa vilayetinin Kralı Fransuva'sın)

Hükümdarların sığındığı bu kapıma elçinizle mektup göndererek, ülkenizi düşman istila ettiği, şu anda hapiste olduğunuzu bildirip, kurtuluşunuz için bizden yardım talep edersiniz. Söylediğiniz her şeyler dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olundu. Her şeyden haberim oldu. Yenilmek ve hapsedilmek hayret verici bir şey değildir. Gönlünüzü ferah tutup üzülmeyin. Böyle bir durum için atalarımız düşmanı yenmek ve ülkelerin fethi için seferden geri kalmamıştır. Bizde atalarımızın yolunda, her daim memleketler ve alınmaz kaleler fethetmekteyiz. Gece gündüz daima atımız eğerli ve kılıç belde kuşanılmıştır. Yüce Allah hayırlara bağışlasın. Allah'ın istediği ne ise o olur. Bundan başka diğer haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenesiniz. Böyle biliniz.
Son Güncelleme : 20.01.2024 14:32:49
Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kanuni Sultan Süleyman Yorumları
şifre

6 Yorum Yapılmış "Kanuni Sultan Süleyman"
oğlunu katlleden iiktidar hırsıyla bütün dünyayı saran bir imparatorluk kuracağını sanan süleyman efendi kendisininde bir fani olduğunu unutup mustafayı ve nicelerini katledip devşirmme karısı veyandaşlarının sözlerivle kendisini ölümsüz sandı.ama yüce ALLAH onunda bir fani olduğunu hatırlatt ve kendisinden büyük kudret olmadığını göstererek o 2 metrlik mezara soktu.şimdi efendi süleyman o mezarda onca masum insanın kanlarıyla boğuluyordur.Yüce ALLAH böyle kendini bilmez yağdanlıklarla şakşakcılarla ömür geçirmiş lerden korusunn bütün insanlık alemini.işte muhteşem yüzyıl osmanlının bütün pisliklerini onca şaltanatlarını alemlerini halkın çektiği rezillikleri gösrediği için sağolsun.Yüce PEYGAMBERİMİZDEN bile insan hiçmi ders almaz.onun saltanat sürdüğünü gören bir insan varmı.insan o yüce insandan hiçmi örnek almaz.yazıklar olsun onca devlet saltanatı malı yiyip içen o dönemin osmanlılarına
Adem Kaya . 08.02.2014
CEVAP YAZ
Şehzade Mustafanın ölümüne kadar göz alıcı bir ihtişamla parlayan Osmanlı Güneşi, onun şehadetinden sonra asla eskisi gibi parlamadı. Kanuni gibi büyük bir padişahın daha basiretli olup Şehzadeyi dinlemesi ve de onun aleyhindeki kışkırtmalara aldanmaması gerekirdi.
Şehid Şehzade Mustafa . 07.02.2014
CEVAP YAZ
Kanuni başlatmadı infazı ya da idamı ondan kaç sene önce de vardı aynı durum ki 46 yıl saltanat süren imparatorluğu delicesine kalkındıran halkı son derece mutlu eden bir padişah oğlunu öylesine sebepten öldürmez mantığınızla yorum yazın
Kata . 15.03.2018
CEVAP YAZ
Kanuni çok devrimci iyi bir padişahtır.Dizilerdeki saçmalıklara inanmayın,onların hepsi tarihimizi karalamaktan başka birşey değildir.Kendi özümüze bakalım ki yarınlarımızda daha aydınlık olsun.
Ela . 02.12.2013
CEVAP YAZ
yazik sehzade mustafaya sultan suleyman bir padisahti peki bir babamiydi gelin siz karar verin
Ali . 27.03.2014
CEVAP YAZ
Çok teşekkürler
Affan Kaan Çağlar . 01.05.2018
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024