Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler
15 Mayıs 2024

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Devleti'nde Yapılan Medreseler; devletin ihtiyaç duyduğu dini, idari ve adli alanda personel yetiştirmek amacı ile yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde orta eğitim ve yüksek öğrenim kurumlarının temeli medreselerde verilen eğitim temeline dayanmaktadır. İlk medrese Orhan Bey döneminde açılmıştır. Orhan Bey zamanında açılan bu medreseyi Davud-u Kayseri isimli bir kişi ilk olarak İznik'te açmıştır. Daha sonra Yıldırım Beyazit döneminde ve 2. Murat döneminde, medreselere hazırlık bölümleri de eklenerek medreseler geliştirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yapılan Sahnı Seman medreseleri ise tefsir (Kur'an açıklanması), hadis (Peygamberin sözleri), kelam (Akıl ve bilim yolu ile ayetleri açıklama), fıkh (İslam hukuku), Arap dili ve edebiyatı dersleri okutulan bir ilahiyat fakültesi konumundaydı. Kanunu Sultan Süleyman döneminde yapılan Süleymaniye Medresesi ile Osmanlı Devleti'nde görülen eğitim ve öğretim en üst noktaya yani zirveye ulaşmıştır. Yapılan Süleymaniye Medresesi'nde fen ve tıp alanında da eğitim verilmiştir.

Medreselerde eğitim alan öğrenciler ilk basamağı tamamladıktan sonra Hariç ve Dahil adı verilen medreselerde de eğitim aldıktan sonra Sahnı Seman ve Süleymaniye medreselerine devam ederlerdi. Bu medreselerden mezun olan öğrenciler kadılık ve müderrislik için diploma (İcazet) alırdı. Orta düzeyde olan medrese öğrencilerine ' softa ' yüksek düzeyde olan medrese öğrencilerine ' danişmend ' denirdi. Sahnı Seman medresesini bitirenlere ' icazetname ' adı verilen diploma verilirdi. Medreselerde bulunan öğretim görevlisine ' müderris ' öğretim görevlisinin yardımcısına ise ' muid ' adı verilirdi. Sahnı Seman düzeyindeki bir medreseden mezun olup atama bekleyen kişilere ' mülazemet ' adı verilirdi.

Medreselerden mezun olan öğrenciler müderris, müftü, kadı, defterdar, hekim, imam, nişancı vb. Olurlardı. Türk- İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de eğitim ve öğretim hizmetleri vakıflarca karşılanmıştır. Medreselerin finansmanı vakıf topraklarıdır. 17. Yüzyıldan itibaren medreselerin bozulmasının nedenleri arasında; felsefe ve mantık gibi akli bilimlerin boş ve gereksiz olduğunun düşünülmesi, devlet adamlarının yaptığı müdahaleler ile bazı ulema çocuklarına küçük yaşlarda müderrislik verilmesi (Beşik uleması) öğrencilerin yeterli öğretim yapmadan müderris olmaları sayılabilir.

Osmanlı Devleti'nde Yapılan Medreseler
 • Ibtida-i Haric Medreseleri
 • Hareket-i Haric Medreseleri
 • Ibtida-i Dahil Medreseleri
 • Hareket-i Dahil Medreseleri
 • Musila-i Sahn Medreseleri
 • Sahn-i Seman Medreseleri
 • Ibtida-i Altmisli Medreseleri
 • Hareket-i Altmisli Medreseleri
 • Musila-i Süleymaniye Medreseleri
 • Süleymaniye Medreseleri
 • Daru'l Hadis Medreseleri

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

Ankara Savaşının Sonuçları

Ankara Savaşının Sonuçları

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Popüler İçerikler

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlı Divan Üyeleri

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Güncel

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

Güncel

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Osmanlı Devletini Kim Kurdu?

Güncel

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Osmanlıda Hukuk Sistemi ve İşleyişi

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Hüma Hatun Kimdir ve Hangi Padişahın Annesidir?

Hüma Hatun Kimdir ve Hangi Padişahın Annesidir?

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

İlk Osmanlı Padişahı

İlk Osmanlı Padişahı

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi