Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları
19 Haziran 2024

Osmanlı Padişahları Dönemleri ve Hayatları

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulmuş ve 1922 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Osman Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur ve devletin kuruluş yeri Bilecik'in Söğüt ilçesidir. Osmanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu'nu yıkarak Yeni Çağı başlatan önemli bir güç olmuştur.

Osmanlı Padişahlarının Genel Özellikleri

Osmanlı İmparatorluğu'nda toplam 36 padişah hüküm sürmüştür. İlk padişahlar "Bey" unvanını taşırken, 1383 yılından itibaren "Sultan" unvanını kullanmaya başlamışlardır. 1517 yılından sonra ise "Halife" unvanını da eklemişlerdir. Padişahların tahta çıkışlarında yayımladıkları "Adaletname" isimli genelgeler, kanunlara uyulması ve haksızlık yapılmaması konularında uyarılar içerirdi.

Osmanlı Padişahları
 • Sultan Osman Gazi

  Babasının adı Ertuğrul Bey, annesinin adı bilinmiyor. 1258 yılında doğmuş ve 1299 yılında tahta çıkmıştır. 1324 yılında vefat etmiştir. Osman Gazi, 1284-1326 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Cesareti ve kahramanlığı nedeniyle "Kara Osman Bey" lakabıyla anılmıştır.

 • Sultan Orhan Gazi

  Orhan Gazi, babası Osman Gazi ve annesi Mal Hatun'un oğludur. 1281 yılında doğmuş ve 1326 yılında tahta çıkmıştır. 1360 yılında vefat etmiştir. Orhan Gazi, 1324-1360 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının Bizanslılara karşı mücadelesine katılarak devlet idaresini öğrendi.

 • Sultan Murad Hüdavendigar

  Murad Hüdavendigar, babası Orhan Gazi ve annesi Nilüfer Hatun'un oğludur. 1326 yılında doğmuş ve 1360 yılında tahta çıkmıştır. 1389 yılında şehit olmuştur. Murad Hüdavendigar, 1360-1389 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Osmanlı Devleti'nin küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmesi için çalışmalara başlamıştır.

 • Sultan Yıldırım Bayezid

  Yıldırım Bayezid, babası 1. Murad ve annesi Gülçiçek Hatun'un oğludur. 1360 yılında doğmuş ve 1389 yılında tahta çıkmıştır. 8 Mart 1403 tarihinde vefat etmiştir. Yıldırım Bayezid, 1389-1403 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Babasının vefatı üzerine idareyi eline aldı ve birçok yeri ülkesine kattı.

 • Sultan Mehmed Çelebi

  Mehmed Çelebi, babası Bayezid ve annesi Devlet Hatun'un oğludur. 1387 yılında doğmuş ve 1413 yılında tahta çıkmıştır. 1421 yılında vefat etmiştir. Mehmed Çelebi, 1413-1421 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. Fetret Devri'ni sona erdirerek Osmanlı Devleti'ni yeniden birleştirdi.

 • Sultan II. Murad

  II. Murad, babası I. Mehmed ve annesi Emine Hatun'un oğludur. 1402 yılında doğmuş ve 1421 yılında tahta çıkmıştır. 3 Şubat 1451 tarihinde vefat etmiştir. II. Murad, 1421-1451 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti ve Balkanlar'daki önemli bölgeleri tekrar Osmanlı topraklarına kazandırdı.

 • Fatih Sultan Mehmed

  Fatih Sultan Mehmed, babası II. Murad ve annesi Hüma Hatun'un oğludur. 30 Mart 1432 tarihinde doğmuş ve 1444 yılında tahta çıkmıştır. 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmed, 1451-1481 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermiştir.

 • Sultan II. Bayezid

  II. Bayezid, babası II. Mehmed ve annesi Mükrime Hatun'un oğludur. 1452 yılında doğmuş ve 19 Mayıs 1481 tarihinde tahta çıkmıştır. 26 Mayıs 1512 tarihinde vefat etmiştir. II. Bayezid, 1481-1512 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti ve babasının vefatı üzerine iktidara gelmiştir.

 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim, babası II. Bayezid ve annesi Ayşe Hatun'un oğludur. 1470 yılında doğmuş ve 25 Nisan 1512 tarihinde tahta çıkmıştır. 21 Eylül 1520 tarihinde vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim, 1512-1520 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti. En kısa süre iktidarda kalan padişah oldu.

 • Kanuni Sultan Süleyman

  Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim ve annesi Hafize Sultan'ın oğludur. 1495 yılında doğmuş ve 30 Eylül 1520 tarihinde tahta çıkmıştır. 1566 yılında vefat etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına ulaşmasını sağladı.

 • Sultan II. Selim

  II. Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman ve annesi Hürrem Sultan'ın oğludur. 1524 yılında doğmuş ve 29 Eylül 1566 tarihinde tahta çıkmıştır. 21 Aralık 1574 tarihinde vefat etmiştir. II. Selim, 1566-1574 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan III. Murad

  III. Murad, babası II. Selim ve annesi Nur Banu Sultan'ın oğludur. 1546 yılında doğmuş ve 22 Aralık 1574 tarihinde tahta çıkmıştır. 16 Ocak 1595 tarihinde vefat etmiştir. III. Murad, 1574-1595 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan III. Mehmed

  III. Mehmed, babası III. Murad ve annesi Safiye Sultan'ın oğludur. 1566 yılında doğmuş ve 27 Ocak 1595 tarihinde tahta çıkmıştır. 22 Aralık 1603 tarihinde vefat etmiştir. III. Mehmed, 1595-1603 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan I. Ahmed

  I. Ahmed, babası III. Mehmed ve annesi Handan Sultan'ın oğludur. 18 Nisan 1590 tarihinde doğmuş ve 21 Aralık 1603 tarihinde tahta çıkmıştır. 22 Kasım 1617 tarihinde vefat etmiştir. I. Ahmed, 1603-1617 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan I. Mustafa

  I. Mustafa, babası III. Mehmed ve annesi bilinmeyen bir sultanın oğludur. 1592 yılında doğmuş ve 22 Kasım 1617 tarihinde tahta çıkmıştır. 26 Şubat 1618 tarihinde tahttan indirilmiş ve Ocak 1639 tarihinde vefat etmiştir. I. Mustafa, 1617-1618 ve 1622-1623 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan II. Osman

  II. Osman, babası I. Ahmed ve annesi Mahfiruz Sultan'ın oğludur. 3 Kasım 1604 tarihinde doğmuş ve 26 Şubat 1618 tarihinde tahta çıkmıştır. 19 Mayıs 1622 tarihinde tahttan indirilmiş ve 20 Mayıs 1622 tarihinde vefat etmiştir. II. Osman, 1618-1622 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan IV. Murad

  IV. Murad, babası I. Ahmed ve annesi Kösem Sultan'ın oğludur. 27 Temmuz 1612 tarihinde doğmuş ve 10 Eylül 1623 tarihinde tahta çıkmıştır. 19 Şubat 1640 tarihinde vefat etmiştir. IV. Murad, 1623-1640 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan İbrahim

  İbrahim, babası I. Ahmed ve annesi Kösem Sultan'ın oğludur. 4 Kasım 1616 tarihinde doğmuş ve 9 Şubat 1640 tarihinde tahta çıkmıştır. 8 Ağustos 1648 tarihinde tahttan indirilmiş ve 18 Ağustos 1648 tarihinde öldürülmüştür. İbrahim, 1640-1648 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan IV. Mehmed

  IV. Mehmed, babası İbrahim ve annesi Hatice Turhan Sultan'ın oğludur. 2 Ocak 1642 tarihinde doğmuş ve 8 Ağustos 1648 tarihinde tahta çıkmıştır. 8 Kasım 1648 tarihinde tahttan indirilmiş ve 6 Ocak 1693 tarihinde vefat etmiştir. IV. Mehmed, 1648-1687 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan II. Süleyman

  II. Süleyman, babası İbrahim ve annesi Saliha Dila Sultan'ın oğludur. 15 Nisan 1642 tarihinde doğmuş ve 8 Kasım 1687 tarihinde tahta çıkmıştır. 22 Haziran 1691 tarihinde vefat etmiştir. II. Süleyman, 1687-1691 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan II. Ahmed

  II. Ahmed, babası İbrahim ve annesi Muazzez Sultan'ın oğludur. 25 Şubat 1643 tarihinde doğmuş ve 22 Haziran 1691 tarihinde tahta çıkmıştır. 6 Şubat 1695 tarihinde vefat etmiştir. II. Ahmed, 1691-1695 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan II. Mustafa

  II. Mustafa, babası IV. Mehmed ve annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'ın oğludur. 5 Haziran 1664 tarihinde doğmuş ve 6 Şubat 1695 tarihinde tahta çıkmıştır. 23 Ağustos 1703 tarihinde tahttan indirilmiş ve 8 Ocak 1704 tarihinde vefat etmiştir. II. Mustafa, 1695-1703 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan III. Ahmed

  III. Ahmed, babası IV. Mehmed ve annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'ın oğludur. 30/31 Aralık 1673 tarihinde doğmuş ve 22 Ağustos 1703 tarihinde tahta çıkmıştır. 1/2 Ekim 1730 tarihinde tahttan indirilmiş ve 1 Temmuz 1736 tarihinde vefat etmiştir. III. Ahmed, 1703-1730 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan I. Mahmud

  I. Mahmud, babası II. Mustafa ve annesi Saliha Sultan'ın oğludur. 2 Ağustos 1696 tarihinde doğmuş ve 2 Ekim 1730 tarihinde tahta çıkmıştır. 13 Aralık 1754 tarihinde vefat etmiştir. I. Mahmud, 1730-1754 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan III. Osman

  III. Osman, babası II. Mustafa ve annesi Şehsuvar Sultan'ın oğludur. 2 Ocak 1699 tarihinde doğmuş ve 13 Aralık 1754 tarihinde tahta çıkmıştır. 29/30 Ekim 1757 tarihinde vefat etmiştir. III. Osman, 1754-1757 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni idare etti.

 • Sultan III. Mustafa

  III. Mustafa, babası III. Ahmed ve annesi Mi

Osmanlı Padişahları Yorumları

soru

emirby

04 Haziran 2024 Salı

cok iyi ve faydalı

Cevap yaz
cevap

Admin

04 Haziran 2024 Salı

Teşekkürler emirby! Faydalı bulmana çok sevindim. Daha fazla bilgi veya yardım gerekirse her zaman buradayım.

soru

Mehmet

18 Mayıs 2024 Cumartesi

Neden sadece önemlileri koymuyorsunuz yada ayrı bir sayfa yapın daha kolay ödev yaparız

Cevap yaz
cevap

Selim

18 Mayıs 2024 Cumartesi

Bütün padişahların isimleri yazıda yer alıyor Mehmet Bey. Hepsi hakkında kesin ve net bilgiler verilmiş. Kontrol ettim herhangi bir yanlış da yapılmamış yazıda. Kronolojik bir sıraya göre kısa kısa düzenlenmiş. Böyle olması daha sağlıklı çünkü diğer türlü kafa karıştırıyor. Sadece önemlilerine değinilmiş olsa şeklinde bir kategori yapmak uygun olmaz bence.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

Son Padişah

Son Padişah

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri

Güncel

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Güncel

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

Güncel

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Osmanlı Devletinde Harem

Osmanlı Devletinde Harem

Genç Osman Dönemi

Genç Osman Dönemi

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

İlk Osmanlı Medresesi

İlk Osmanlı Medresesi

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi