Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?
15 Mayıs 2024

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı, Orhan Gazi dönemindeAnadolu Selçuklular, İlhanlılar ve Memlukların askeri sistemlerinden esinlenerek kurulmuştur. Orhan Gazi, veziri Alaadin Paşa ve Kadı Cendereli Halil'in yönlendirmesi ile aşiret kuvvetleri yerine biner kişilik piyade ve süvari kuvvetleri kurdu. I. Murad'ın ilk zamanlarına kadar Osmanlı'nın askeri başarısını bu iki sınıf sağlamıştır. Temellerini Orhan Gazi devrinde atan Osmanlı Askeri Teşkilatı, I. Murad döneminden itibaren asıl şekline ulaşmış ve en son olarak Kapıkulu Askerleri, Eyalet Askerleri ve Deniz Kuvvetleri olarak üç kısımda yapılanmıştır:

1. KAPIKULU ASKERLERİ

Bunlar maaşlı askerlerdir. İki sınıfa ayrılırlar:

1A. Yaya Sınıfı
  • Acemi Ocağı
Osmanlı askeri teşkilatı yaya sınıfında yer alan Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek amacıyla ilk defa Gelibolu'da kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı'na ek olarak diğer ocakların da hizmetine verilirlerdi.
  • Yeniçeri Ocağı
1363 yılında kurulan Yeniçeri Ocağı, Kapıkulu askerlerinin en saygınıydı. Savaş sırasında padişah, Yeniçerilerin arkasında durur ve bu şekilde korumaya alınırdı. Yeniçeriler üç ayda bir maaş alırlardı.
  • Cebeci Ocağı
Cebe; "zırh" demektir. Osmanlı Askeri Teşkilatı'nda Cebeci Ocağı Yeniçerilere ok, kalkan, tüfek vs malzemeleri sağlayan ocaktır. Savaşta gerekli mühimmatı cepheye naklederler. Savaş sonrasında bu malzemeleri geri toplarlar, bozulanları onarıp silah depolarına sevk ederlerdi.
  • Topçu Ocağı
Top dökmek, top mermisi yapmak ve top atmak görevlerini üstlenen ocaktır. Top döken ve top kullanan bölükleri ayrı ayrıdır.

1B. Kapıkulu Süvarileri

Her ne kadar derece ve maaş açısından Yeniçerilerden üstün olsalar da Yeniçeriler yönetim üzerinde çok daha fazla bir nüfuza sahiptiler.

Süvarier savaş sırasında padişahın sağında ve solunda yürürlerdi. Atlı birlikler de genelde devlet merkezinden uzaklaşamazlar, otlağı bol olan yerlerde yaşarlardı.

2. EYALET KUVVETLERİ (Sınır Kuvvetleri)
  • Tımarlı Sipahiler
Osmanlı Askeri Teşkilatı içinde İmparatorluğun büyümesindeki en güçlü yapı taşı olan Tımarlı Sipahiler, devletin verdiği toprağı işletir maaş almazlardı. Bu toprak "dirlik" olarak anılırdı. 19.999 akçeye kadar vergi geliri olan toprağa "tımar", 20.000 akçeden 99.999 akçeye kadar olanlara "zeamet", 100.000 akçenin üzerindeki vergi geliri olan dirliğe "has" denirdi. Elde ettikleri gelirle savaş için hazırlanırlardı. Tımarlı Sipahiler kendi mıntıkalarında ikamet ederlerdi.
  • Azablar
Bekar anlamına gelen Azab, Anadolu'dan toplanan sağlıklı, güçlü Türk gençlerinden oluşan kuvvetlerdir. Savaş sırasında ileride dururlar ve ilk hücuma geçerlerdi. Arkalarında bulunan Topçular'a savaş başladığı anda sağa ve sola çekilerek yer açarlar ve böylece toplar ateşlenirdi.
  • Akıncılar
Keşif hizmeti veren Akıncılar; sefer öncesi düşman topraklarındaki araziyi keşife çıkarlar, esirlerden bilgi toplarlar, düşman pusularını engellerler, yolda önlerinde çıkan nehirlere köprü yaparlar, dolayısıyla ordunun önünü açarlardı.

3. DENİZ KUVVETLERİ

Donanma, Osmanlı Askeri Teşkilatı içinde 1401'de Gelibolu'da kurulan üs ile hiyerarşik anlamda yerini almıştır. İstanbul'un Fethi sırasında donanmadan büyük ölçüde yararlanılmış ve fetih sonrasında Fatih Sultan Mehmed dünyanın en büyük tersanelerinden birini Kasımpaşa'da kurmuştur. İlk Kaptan-ı Derya, yani Deniz Kuvvetleri Komutanı Yıldırım Bayezid tarafından atanan Saruca Paşa'dır.

Deniz Kuvvetlerindeki üstün başarılarıyla Osmanlı Tarihine damga vuran isim ise kuşkusuz Barbaros Hayreddin Paşa'dır.

Osmanlı Askeri Teşkilatı donanmanın lojistik desteğiyle zaferden zafere koşmuştur. Deniz Kuvvetleri, İnebahtı Savaşı'na kadar en parlak dönemlerini yaşamıştır.

Osmanlı Askeri Teşkilatı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

1. Mehmed

1. Mehmed

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

Güncel

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Güncel

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

Güncel

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

İlk Osmanlı Medresesi

İlk Osmanlı Medresesi

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı ve Ölümü

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı ve Ölümü

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Osmanlı Rus Savaşı

Osmanlı Rus Savaşı

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Osmanlıda Eğitim Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Eğitim Sistemi Nasıldı?

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler