Ankara Savaşının Sonuçları
15 Mayıs 2024

Ankara Savaşının Sonuçları

Ankara savaşı, Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara'nın Çubuk ovasında yapılmıştır. Bu savaş geç Orta Çağ döneminin en kanlı savaşlarından biridir. Osmanlıların yenilgisiyle biten savaş, Fetret Devrinin başlamasına neden olmuştur. Savaş öncesi Balkanlarda iyice genişleyen Osmanlılar, Anadolu'daki genişlemesini tam olarak yapamamıştır. Selçuklular zamanında kurulan beylikler bu dönemde Anadolu'da varlığını sürdürüyordu. Bu bölgede birliğin sağlanması için, beylikler tek çatı altında toplanması gerekli hale gelmişti. Yıldırım Beyazıt hem İstanbul'la hem de beyliklerle uğraşmak zorunda kalmıştır. 1400 yılına gelindiğinde Beyazıt çoğu Türk beyliğini tebaasına almıştır. 1370 yılında kurulan Timur İmparatorluğu büyümesini hızla sağlamış ve yayılmaya başlamıştır. Bu iki devlet arasında Anadolu beylikleri için bir yarış başlamıştır.

Ankara savaşının sebepleri nelerdir?

İran ve Türkistan'da güçlü bir devletin başında olan Timur, İlhanlıların varisi olarak Anadolu'da hakkı olduğunu düşünmekteydi. Beyazıt'ın Ön Asya'ya kadar ilerlemesi Timur'un gözünden kaçmadı. Timur yüzünden topraklarını kaybetmiş olan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Celayir sultanı Ahmed Osmanlılara sığınınca, Timur'la Beyazıt bu konuda mektuplaşmaya başlamıştır. Beyazıt kendine sığınanları geri vermeyi kabul etmeyince, Timur Beyazıt'a gözdağı vermek istemiş. Halep, Şam ve Sivas'ı ele geçirerek, Bağdat'a doğru yönelmiştir. Beyazıt'ta doğuda Erzincan ve Kemah'ı istila etmiştir. Bu gelişmeler iki ülkenin arasını açmaya yetmiştir. Timur Beyazıt'a elçi göndererek, alınan yerlerin sahiplerine geri verilmesini istemiştir. Beyazıt'ın bu istekleri reddetmesi savaşın başlama nedeni olmuştur.

Timur'un Beyazıt'tan istediği talepler
  • Anadolu beyliklerinden aldığı yerleri geri vermesini
  • Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'un kendisine verilmesini
  • Beyazıt'ın Timur hakimiyetini tanımasını
  • Kemah kalesiyle çevresinin kendisine verilmesini
  • Şehzadelerinin birinin kendisine rehin olarak verilmesini istemiştir.
Timur'un Anadolu'da ilerleyişi

Osmanlıya karşı istilacı bir yaklaşım sergileyen Timur, Beyazıt için tehdit unsuru haline gelmiştir. Anadolu'ya ve Balkanlara yayılan Osmanlıların elinden inisiyatifi alan Timur kendine ordu toplamış ve Anadolu'ya doğru harekete geçmiştir. Sivas'a kadar ilerlemiştir. Bunun haberini alan Beyazıt, topladığı Sırplar ve himayesindeki beyliklerle Timur'u karşılamak için Doğu Anadolu'ya yönelmiştir. Sivas'ta olan Timur'la Akdağmadeni yöresinde savaşmak istemiştir. Timur ise Tokat'taki kaleyi kuşatmıştır. Kalenin sarp bir arazide olması işini zorlaştırmıştır. Osmanlı ordusunun yaklaştığını öğrenince kuşatmadan vazgeçmiştir. Hızlı bir şekilde Kayseri'ye doğru ilerlemiştir. Ankara'ya vararak, şehri kuşatmıştır. Beyazıt'ın yaklaşmasıyla kuşatmayı kaldıran Timur, Çubuk ovasına doğru çekilmiştir.

Çubuk ovasındaki karşılaşma

27 Temmuz 1402 tarihinde Çubuk ovasına gelen Beyazıt'ın ordusu yorgundur. Beyazıt aldığı kararla ordunun dinlenmesini uygun bulmuştur. Timur ordusuyla birlikte daha üstündür. Timur kendi hayali olan Turan Birliğini oluşturmaya yakın olduğunu düşünerek, Beyazıt'ı önünde bir engel olarak görmekteydi. Savaşı kazanmak en büyük isteğiydi. Beyazıt'ı yenerek, Çin'e doğru ilerleme olanağı bulacaktı.

Ankara savaşının başlaması

İki ordu 28 Temmuz 1402 sabahında savaş düzenine geçmiştir. Beyazıt savaşta Niğbolu savaşındaki taktiği yani hilal taktiğini uygulamak için, ordunun önünde bulunan Azaplara saldırıyı emretti. Bu şekilde başlayan savaşta, Azaplar ağır yenilgi aldılar. Taktiğinin işe yaramadığını anlayan Beyazıt, sipahilere ve yeniçerilere saldırıyı emretti. Timur'un ordusunda bulunan fillerle yaptığı saldırıda, Osmanlılar şaşkına dönmüştür. Buna rağmen Osmanlı ordusu saldırılara devam etmiştir. Savaşın sonunda yenilgiye uğrayan Beyazıt Timur tarafından esir alınmıştır.

Ankara savaşının sonuçları

Savaşın bitmesiyle Timur esir aldığı Beyazıt'a esir muamelesi yapmamış, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış ve dostça yaklaşmıştır. Ordusuyla Bursa'yı işgal ederek, burayı tabiiyetine bağlamıştır. İzmit'i fethetmiş, bölgenin yönetimini Müslümanlara bırakmıştır. Ankara Savaşından mağlup çıkan Osmanlı devletinde imparatorluğun kurulması gecikmiş, İstanbul'un fethi daha ileri tarihe gitmiş, Anadolu'daki siyasal birlik bozulmuş ve beylikler yeniden kurulmuştur. Osmanlı dönemindeki Fetret Devri başlamıştır.

Ankara Savaşı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Osmanlı Rus Savaşı

Osmanlı Rus Savaşı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Islahat Fermanı Sonuçları

Islahat Fermanı Sonuçları

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Güncel

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

Güncel

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

Padişah Ahmet. Hayatı ve Ölümü

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

3. Murat Dönemi ve Savaşları

3. Murat Dönemi ve Savaşları

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Son Padişah

Son Padişah

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Nasıldı?

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

Osmanlı Deniz Kuvvetleri